Má většina lidí podprůměrné IQ, když tak lehce dokázali uvěřit pohádce o škodlivém CO2?
RSS

Má většina lidí podprůměrné IQ, když tak lehce dokázali uvěřit pohádce o škodlivém CO2?


Většina lidí prý mainstreamem hlásaným pohádkám o škodlivém CO2, který je produkován lidskou činností, věří. Také se tvrdí, že většina Evropanů podporuje politiku Green Dealu a jsou ochotni se ve jménu této ideologie maximálně omezit.
Na to, aby uvěřili, je zapotřebí hrstka zkorumpovaných „vědců,“ systému vždy poplatných mainstreamových médií, politiků, kteří v této agendě vidí vítaný zdroj příjmů a v neposlední řadě i potlačování opozičních názorů a důkazů, které tyto lži jasně vyvrací.
K tomu má samozřejmě sloužit i zaváděná cenzura. Jak jsem byla již před časem upozorněna, tak nejvíc prý vadí články, které se věnují klimatické agendě. To je ovšem dobré vědět a tématu se více věnovat.
Jedinci, kteří plně postrádají kritické myšlení, neboť jim úplně stačí si přečíst mainstreamová média, aby věděli, co si mají myslet, nemohou disponovat přílišnou inteligencí. Nebo alespoň ne zdravým „selským rozumem,“ který vždy pomáhal lidstvu přežít.
Již na základních školách se každý žáček učí o tom, že zatímco živočichové dýchají kyslík a vydechují CO2, zelené rostliny za dne (při fotosyntéze) vdechují CO2 a vydechují kyslík.
V noci pak podobně jako člověk dýchají kyslík a vydechují CO2. V zimě, kdy jsou dny krátké, probíhá vegetační klid.
To je tak ve stručnosti známý fakt, který ukazuje, že rostliny by bez přísunu CO2 nemohly řádně vegetovat, takže výrazný pokles CO2 by způsobil výrazně nižší sklizeň – a potažmo hladomor.
Tato nižší sklizeň by také byla podpořena nedostatkem živin, neboť hnojení má být výrazně omezeno. Nebudou-li chovy zvířat, zapomeňte na organická hnojiva. Výroba anorganických hnojiv má být taktéž výrazně omezena, neboť se při ní uvolňuje příliš CO2.
Nicméně my máme věřit nyní tomu, že CO2 produkovaný člověkem způsobuje globální oteplování. Ještě v 70. letech se naopak hovořilo o nadcházející době ledové, pak zde byla přechodná doba „freonová“ (ozónová díra), kterou následovalo „klimatické náboženství.“
Inteligentní jedinci by si již dávno ověřili, že bezpočet předpovědí z minula se nesplnil – nicméně titíž klimaalarmisté, kteří šířili své poplašné zprávy již v minulosti, patří stále k čelním podporovatelům této agendy.
Klimatická agenda má tolik mezer, že je vskutku jen stěží uvěřitelné, že se stále najde tolik lidí, kteří jí věří. Vyjmenovat všechny klimaalarmisty šířené nesmysly v jediném článku není možné, vydalo by to na celou knihu.
Článků i s patřičnými odkazy na zdroje si zde na stránkách můžete najít k tomuto tématu nepřeberně. Důkazů, které usvědčují vládnoucí sebranku – zejména v Bruselu – ze lží a korporátní média z propagandy je spousta.
Jen je třeba chtít tyto důkazy najít. Ale jedinec, za kterého již myslí někdo jiný, tyto důkazy nehledá.
Tento falešný příběh je poslušně chrlen korporátními režimními médii den co den, protože tato média jsou financována těmi, kdo na této agendě vydělávají. Lži, lži a další lži.
Pošetilost blábolů, které od nás očekávají, že spolkneme, je nepředstavitelná.
Záměrně se pokoušejí drasticky snížit celkový energetický výkon, což znamená méně elektrické energie.
Ale také chtějí donutit každého, aby řídil elektrické vozidlo, což by v důsledku znamenalo výrazně větší nároky na elektrickou energii.
Propagují takzvané „udržitelné energie,“ které jsou vysoce neekologické. Co na tom, že větrníky jsou schopné zlikvidovat celé populace ptactva i užitečného hmyzu v dané oblasti.
Větrná a solární energie znečišťují, poškozují životní prostředí, staví se stále častěji i na zemědělské půdě a jsou neefektivní. Tlačí na solární energii, zatímco zároveň tlačí na geoinženýrství, aby zablokovali slunce (což by razantně snížilo produkci solárů), čímž by se ochladila planeta.
Geoinženýrství by mělo být považováno za těžký zločin, neboť může způsobit nezvratné škody, přesto se však podporuje. Celá klimatická politika je zločin – a to zločin nejen na lidstvu, ale i na přírodě, kterou samozřejmě tyto nápady značně poškodí.
Ovšem jednání globalistů a jejich loutek vypovídá o tom, co si tito lidé, kteří řídí show, myslí o intelektuální kapacitě mas.
Věří, že jsme dostatečně hloupí, roztržití a apatičtí, takže je podpoříme v tom, aby mohli realizovat jejich agendu. Docílí toho neustálou propagandou, vyvoláváním strachu a hrozbami.
Chtějí, abychom žili v 15minutových chytrých městech pod dohledem 24/7, jedli brouky a chodili pěšky. Chtějí, aby se vše sdílelo a soukromé vlastnictví by mělo být jen jejich výsadou.
Oni chtějí vlastnit všechno, zatímco vy nebudete vlastnit nic. A dokud budou masy jejich lžím věřit, nic jim v realizaci jejich plánů nezabrání…


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 4 Průměrně: 5 ]Článek Má většina lidí podprůměrné IQ, když tak lehce dokázali uvěřit pohádce o škodlivém CO2? se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden