OSN schválila pandemickou deklaraci: Odborníci na soukromí varují před „digitálním gulagem“
RSS

OSN schválila pandemickou deklaraci: Odborníci na soukromí varují před „digitálním gulagem“


Jak již víte, tak ve středu byla na půdě OSN schválena pandemická deklarace, která významně podporuje budoucí schválení pandemické smlouvy a změn MZP.
Přes námitky 11 zemí ve středu předseda Valného shromáždění Organizace spojených národů schválil deklaraci o prevenci pandemie, která se snaží vytvořit globální pandemickou autoritu.
Kritici uvedli, že deklarace podporuje omezení ve stylu lockdownů COVID-19, včetně zavírání škol a vyhazování lidí z práce.
Předseda Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN) ve středu schválil  nezávaznou  deklaraci OSN  o  prevenci, připravenosti a reakci na pandemii  (PPPR) bez hlasování v plném shromáždění a přes námitky 11 zemí.
Kritici nazvali deklaraci, která se snaží vytvořit globální pandemickou autoritu s pravomocí prosazovat lockdowny, všeobecné povinné očkování a cenzuru „dezinformací.“
Schválení přišlo jako součást  jednání na vysoké úrovni o PPPR . Co ale deklarace znamená v praxi?
Podle jejích zastánců je deklarace klíčovým krokem ke globální koordinaci v oblasti prevence pandemie a veřejného zdraví.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) „představuje příležitost pro prevenci a přípravu na pandemie a jejich důsledky za použití přístupu, který zahrnuje všechny vládní sektory.“
WHO také uvedla, že  cílem PPPR je „uplatnit poučení z pandemie  COVID-19 “ a „přichází, když svět čelí mnoha humanitárním a klimatickým krizím, které ohrožují životy a živobytí po celém světě.“
Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém prohlášení uvedl:
„Pokud nás COVID-19 nenaučil nic jiného, ​​pak nás naučil to, že když je ohroženo zdraví, je ohroženo všechno. Propojil PPPR s cíli udržitelného rozvoje Agendy 2030 (SDG) OSN a uvedl, že světoví lídři by měli „ukázat, že se z pandemie poučili.“
Právník Lawrence Gostin, vedoucí Centra pro spolupráci WHO na Georgetownské univerzitě – postava hrající klíčovou zákulisní roli při jednáních   o navrhované „ pandemické smlouvě “ a  dodatcích  k  Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) (MZP) – řekl, že setkání na vysoké úrovni „je naší nejlepší šancí získat podporu a hluboké zapojení hlav států a vlád.“
Jiní odborníci měli jiný názor. Autor a podcaster Frank Gaffney, zakladatel a prezident Centra  pro bezpečnostní politiku , řekl  The Defender , že je „velmi znepokojivé“, že OSN a WHO „budou dále podporovat, pokud ne skutečně povolí, druh stálé schopnosti nebo autority z jejich strany v podstatě diktovat, co tvoří mimořádné události.“
„Není možné obejít skutečnost, že to přijde na úkor suverenity různých národů, kterým bude následně řečeno, že mají mimořádnou situaci a co s tím mají dělat,“ dodal. „Tohle je bezprecedentní.“
Gostin řekl, že „vyjednavači jsou na rozpacích,“ pokud jde o to, jak vyvážit odpovědnost a suverenitu při implementaci nástrojů, jako jsou PPPR, MZP nebo „pandemická smlouva“.
Dr. David Bell , lékař v oblasti veřejného zdraví, biotechnologický konzultant a bývalý ředitel Global Health Technologies v Intellectual Ventures Global Good Fund, psal pro Brownstone Institute, že hlavním cílem PPPR je podpořit pandemickou smlouvu a dodatky MZP, které jsou v současné době projednávány členskými státy WHO.
Bell řekl, že je zaveden „tichý postup“, což znamená, že státy, které nebudou reagovat, budou považovány za podporovatele textu. Řekl, že text je jasně protichůdný, někdy mylný a často zcela nesmyslný a jeho záměrem je centralizovat moc WHO.
Bell řekl The Defender: „Deklarace nebyla napsána s vážným úmyslem, ale je to v podstatě prázdná rétorika prosazující pokračující centralizaci kontroly, o kterou OSN a WHO otevřeně usilují, na úkor demokracie, lidských práv a rovnosti.“
Francis Boyle, JD, Ph.D. , odborník na biologické zbraně a profesor mezinárodního práva na University of Illinois, který vypracoval  zákon o boji proti terorismu o biologických zbraních z roku 1989 , souhlasil. „Stejní lidé, kteří navrhli pandemickou smlouvu a dodatky MZP, vypracovali dokument PPPR,“ řekl.
„Toto je celosvětový souhlas, aby Organizace spojených národů, její specializované agentury a její přidružené organizace zavedly jejich navrhovaný globalistický celosvětový totalitní lékařský a vědecký policejní stát WHO,“ řekl.
Středeční s etkání na vysoké úrovni zahrnovalo naplánované projevy 158 národních zástupců, včetně prezidentů nebo premiérů 34 zemí a USA zastupujícího ministra zahraničí Anthonyho Blinkena.
Mezi panelisty patřil německý ministr zdravotnictví  Dr. Karl Lauterbach  a zástupci  Biotechnology Innovation Organization.
Konečný text  politické deklarace PPPR  ze dne 1. září obsahuje prohlášení a návrhy týkající se řady otázek, od očkování až po takzvané „dezinformace“.
Podle prohlášení „pandemie vyžadují včasné, naléhavé a trvalé vedení, globální solidaritu, zvýšenou mezinárodní spolupráci a mnohostranný závazek … k realizaci soudržných a silných národních, regionálních a globálních akcí vedených vědou … k posílení prevence, připravenosti a reakce na pandemie.“
V prohlášení se uvádí, že „zdraví je předpokladem pro všechny a ukazatelem udržitelného rozvoje.“
Deklarace požaduje:


Univerzální očkování:  Deklarace vyjadřuje „hluboké znepokojení“ nad  klesající celosvětovou proočkovaností a zahrnuje závazek podporovat „výzkum a vývoj vakcín a léků, jakož i preventivních opatření a léčby přenosných a nepřenosných nemocí.“


„Rutinní imunizace je jednou z nejúčinnějších a nákladově efektivních intervencí v oblasti veřejného zdraví s největším dosahem a prokázanými zdravotními výsledky,“ uvádí deklarace a zároveň zdůrazňuje důležitou roli, kterou hraje soukromý sektor ve výzkumu a vývoji inovativních léků, včetně vakcín.
Vyzývá ke zlepšení „rutinní imunizace, vakcinace a dosahových kapacit, mimo jiné poskytováním důkazně podložených informací o podpoře důvěry, zavádění, poptávce a rozšířením pokrytí vakcínou, aby se předešlo propuknutí nákazy, jakož i šíření a opětovnému výskytu přenosných nemocí.“


Učiní „dočasné“ pravomoci COVID-19 trvalými: Prohlášení vyjadřuje znepokojení nad pokračujícím vznikem a opětovným výskytem nemocí náchylných k epidemii a uvádí potřebu stavět na ponaučení a osvědčených postupech z pandemie COVID-19, včetně přeměny případně dočasně zvětšených kapacit vyvinutých během pandemie na trvalé kapacity udržitelným způsobem.


Vyzývá ke zvýšenému dohledu a digitálním zdravotním dokumentům, jako jsou očkovací pasy:  Prohlášení „uznává… potenciál  digitálních zdravotnických technologií   při zavádění a podpoře zdravotnických opatření a posilování vnitrostátních snah o reakci na pandemie a zdravotní krizové situace.“


Digitální technologie, jako jsou  očkovací pasy, jsou klíčovou součástí dosud projednávaných změn MZP. Deklarace také uvádí potřebu „systémů včasného varování a integrovaného přístupu One Health “ pro nejčasnější a nejpřiměřenější reakci na pandemie a zdravotní mimořádné události.


Potenciální cenzura sociálních médií:  Prohlášení vyjadřuje „znepokojení nad tím, že  dezinformace   související se zdravím negativně ovlivnily rutinní imunizační služby po celém světě.“


V souladu s tím deklarace vyzývá k „protiopatření a řešení negativních dopadů dezinformací, nenávistných projevů a stigmatizace souvisejících se zdravím, zejména na platformách sociálních médií, včetně boje proti váhání s očkování a k posílení důvěry v systémy veřejného zdraví a úřady. “


Vyzývá k dokončení „pandemické smlouvy“ a pozměňovacích návrhů MZP: Prohlášení „vybízí“ k uzavření jednání o dodatcích MZP a pandemické smlouvě a naznačuje, že to zajistí „udržitelný, dostupný, spravedlivý, účinný a včasný přístup k lékařským protiopatřením, včetně vakcín.“


Zaplatíte za to:  „Vítáme spuštění Pandemického fondu   pro financování kritických investic pro připravenost a reakci na pandemii s náklady 30 miliard USD ročně. Tato cenovka zahrnuje odhadovaný rozdíl ve výši 10 miliard USD v novém externím financování ročně mimo současnou úroveň oficiální rozvojové pomoci“ – tedy zvýší se poplatky placené členskými státy WHO  .


Podle Bella WHO v roce 2019 poznamenala, že pandemie jsou vzácné a bezvýznamné z hlediska celkové úmrtnosti za minulé století, ale „WHO a celý systém OSN nyní považují pandemie za existenční a bezprostřední hrozbu.“
Řekl, že je to důležité, protože požadují mnohem více peněz, než je vynaloženo na jakýkoli jiný mezinárodní zdravotní program. To některým lidem dodá velké bohatství a velké pravomoci pro vlády, které lze použít k znovu zavedení  reakcí, které dříve způsobily největší nárůst chudoby a nemocí v našich životech.
„Logicky budou pandemie častější, pouze pokud je někdo zamýšlí způsobit,“ napsal Bell.
Bell řekl, že ačkoli deklarace například zmiňuje otázky, jako jsou práva žen a vzdělání, protiřečí si tím, že podporuje omezení ve stylu COVID-19, včetně zavírání škol a neúměrného vyhazování žen z práce a do chudoby.
Nezávislý novinář  James Roguski řekl The Defender: „Rozsáhlé škody, které byly způsobeny schválenými terapeutiky a injekcemi, činí volání po větším přístupu k vakcínám naprosto udivujícím.“
„Pokud by WHO stále šlo o zlepšení celkového zdraví, evidentně by se do toho nezapojila, protože je to v rozporu s dobrou politikou veřejného zdraví,“ řekl Bell.
Gostin řekl, že dezinformace „představují vážnou zdravotní hrozbu, zejména při distribuci vakcín“, a dodal:
„Vyvážení svobody projevu s bojem proti dezinformacím je náročné. WHO může vést partnerství mezi vědeckými odborníky a šiřiteli informací, aby zajistila, že se k veřejnosti dostanou důvěryhodné informace. “
Bell však s tímto názorem nesouhlasil a napsal: „WHO nedávno  veřejně charakterizovala lidi, kteří diskutují o nepříznivých účincích vakcín proti COVIDu a zpochybňují politiku WHO, jako ‚krajní pravici‘, ‚agresory proti vědě‘ a ‚vražednou sílu‘.“  Je to očerňování a nenávistné projevy, které používají fašistické režimy.“
Pro Gostina však prohlášení PPPR nestačí. „Je to zcela nedostatečné, pokud jde o konkrétní akce, jako jsou přísliby financování zdravotnických systémů,“ řekl a dodal: „Mezi OSN a WHO existuje příliš malá spolupráce.“
Konsensus ohledně PPPR není univerzální. V  dopise ze 17. září adresovaném Dennisi Francisovi , předsedovi Valného shromáždění OSN, podepsaném zástupci 11 zemí, byly vzneseny „oprávněné obavy“ z toho, že „velký počet rozvojových zemí byl ignorován.“
Těmito 11 zeměmi jsou Bělorusko, Bolívie, Kuba, Korejská lidově demokratická republika, Eritrea, Íránská islámská republika, Nikaragua, Ruská federace, Syrská arabská republika, Venezuela a Zimbabwe.
Jejich dopis porušil  „ postup umlčení “ a uvedl: „Naše delegace jsou přesvědčeny, že toto není způsob, jak zvládnout mnohostranná a mezivládní jednání o otázkách velkého významu pro mezinárodní společenství, zejména pro rozvojové země.“
Dodal, že nebylo dosaženo konsensu o žádném z těchto procesů. Konkrétní námitky k obsahu prohlášení PPPR však dopis neobsahuje.
Podle Boylea by měly námitky 11 národů zabránit tomu, aby byla tato deklarace přijata konsensem, a tak se pravděpodobně stala součástí mezinárodního zvykového práva, což je záměr těch, kteří za deklarací stojí.
„Nemohli to dostat přes Valné shromáždění OSN jako rezoluci konsensu kvůli 11 protestujícím státům,“ řekl Boyle. „Snaží se to stočit a zkreslovat,“ řekl, když nechali deklaraci schválit prezidentem Valného shromáždění OSN, nikoli Valným shromážděním OSN.
Kromě národních zástupců se setkání zúčastnily také organizace jako Gatesem založená vakcinační aliance Gavi, uznaná jako zainteresovaná strana a „pozorovatel“ WHO .
Gavi hlásá poslání „ zachraňovat životy a chránit zdraví lidí “ a uvádí, že „pomáhá očkovat téměř polovinu dětí na světě proti smrtelným a vysilujícím infekčním nemocem.“
Nadace Billa a Melindy Gatesových je  partnerem Gavi  a má  stálé místo v jejím představenstvu  – stejně jako WHO, UNICEF a  Světová banka .
Gavi popsala letošní valné shromáždění OSN jako „milník vystřízlivění“ na cestě ke splnění cílového data pro cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 a uvedla, že setkání na vysoké úrovni je „jednorázovou a historickou příležitostí pro vedoucí představitele přijmout celosvětový, celospolečenský, globální přístup k řešení pandemických hrozeb.“
„Když si vezmeme ponaučení z akutní fáze pandemie, bezprostředně se blíží okamžik k vytvoření citlivějšího a odolnějšího systému,“ řekl zástupce Gavi a dodal, že „je třeba naléhavě jednat, abychom splnili cíle SDG3 (zdraví a blahobyt) Agendy 2030 a dosáhli toho, aby všechny děti měly přístup k s život zachraňujícím vakcínám.“
Gavi si v tomto procesu také přidělila roli, když její zástupce uvedl: „Také by zde měla být prominentní role specializovaných agentur, jako je Gavi, vycházející z technických znalostí a poučení z reakce na pandemii COVID-19, aby bylo dosaženo rovnosti ve zdraví.“
Bell řekl, že Gavi je příkladem organizace, která nebyla „negativně ovlivněna“ katastrofou COVID-19. „ Lidé a korporace , kteří sponzorují velkou část práce WHO v oblasti zdravotní pohotovosti a jejích sesterských organizací, jako jsou  CEPI ,  Gavi  a  Unitaid , si velmi slušně vydělali na politice, kterou tak důrazně obhajovali,“ napsal.
Gaffney, který  pořádá webinář týkající se návrhů na rozšíření očkovacích pasů a udělení větší pravomoci WHO, uvedl, že PPPR je součástí širšího uchopení moci ze strany WHO a OSN, včetně návrhů, o nichž se očekává, že budou projednány v  OSN v září 2024 .
Podle návrhů by mělo být možné udělit generálnímu tajemníkovi OSN neomezené nouzové pravomoci  .
„OSN i WHO si představují tento druh digitálního gulagu jako podpůrný mechanismus pro výkon tohoto druhu autority a konkrétně schopnosti těchto subjektů diktovat, co je třeba udělat v reakci na to, co se podle jejich názoru bude týkat krize, zdraví nebo jakékoli jiné krize,“ řekl Gaffney. „To je věc, která mě velmi znepokojuje.“
Dr. Michel Kazatchkine , francouzský lékař a diplomat a člen týmu, který vypracoval deklaraci PPPR, uvedl, že deklarace a návrh na udělení mimořádných pravomocí generálnímu tajemníkovi OSN spolu  souvisí  .
Podle Roguskiho je deklarace PPPR jednou ze „čtyř cest, kterým je důležité věnovat pozornost právě teď“ – spolu s dodatky k  MZP přijatými v květnu 2022 , o kterých říká, že je třeba je do konce listopadu zamítnout. Jde o nové dodatky MZP a „pandemickou smlouvu“ (formálně je  nazvaná Rámcová úmluva WHO CA+).
Roguski řekl The Defender , že cílové datum v květnu 2024 pro přijetí dodatků MZP a pandemické smlouvy na Světovém zdravotnickém shromáždění WHO je ohroženo kvůli protestujícím zemím.
Roguski uvedl, že jednání o PPPR byla vedena v „tajnosti“ a poznamenal, že prohlášení PPPR „mlčí“ o snahách vyvinout  globální síť digitálních certifikací zdraví, která by vytvořila globální rámec pro „očkovací pasy“ a další typy zdravotních osvědčení, které mají být implementovány.
Roguski řekl, že spíše než aby PPPR volal po ukončení  výzkumu zisku z funkce , podporuje financování úsilí WHO „zavést  systém pro přístup k patogenům a sdílení výhod. “ Řekl, že to záměrně zvyšuje riziko šíření smrtících patogenů.
Podle prohlášení PPPR se v roce 2026 v New Yorku bude konat schůzka na vysoké úrovni, která přezkoumá pokrok v provádění PPPR. Další schůzky na vysoké úrovni týkající se zdraví na Valném shromáždění OSN se tento týden zaměřují na všeobecné zdravotní pokrytí  a tuberkulózu  .


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek OSN schválila pandemickou deklaraci: Odborníci na soukromí varují před „digitálním gulagem“ se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden