V různých šaržích „vakcíny“ Pfizer/BioNTech aplikovaných v Německu byla zjištěna závažná kontaminace DNA
RSS

V různých šaržích „vakcíny“ Pfizer/BioNTech aplikovaných v Německu byla zjištěna závažná kontaminace DNA


Když před časem v USA zjišťovali, jak jsou distribuovány po celé zemi různé šarže, pak zjistili, že ty neškodné byly často dodávány v jedné oblasti, zatímco ty, které způsobovaly závažná poškození až smrt, byly šířeny po celé zemi, nikdy ne na jednom místě.
Pokud tedy v Německu nalezli tak vážně kontaminovanou šarži v dávce, která byla určena pro země EU, mohla se možná část této šarže dostat i od okolních zemí.
V dubnu zveřejnil odborník výzkum genomu, který ukázal, že mRNA vakcíny proti Covid-19 jsou významně kontaminovány DNA. Kritici si uvědomují potenciální důvod, proč se produkce škodlivého spike proteinu u očkovaných lidí nezastaví ani roky po posledním očkování.
Německý biolog nyní nechal v laboratoři zkontrolovat několik šarží Pfizer / BioNTech. Výsledek: Německé šarže také obsahují nejzávažnější kontaminaci DNA. Spolkové ministerstvo zdravotnictví o tom ví, ale nevidí potřebu jednat.
Objev plazmidů ve vakcínách mRNA molekulárním biologem a odborníkem na genom Kevinem McKernonem vyvolal mezi kritickými vědci velký rozruch: Plazmidy jsou kruhové minichromozomy bakterií, které se používají při výrobě vakcinační RNA. 
Ve skutečnosti by se neměly dostat do vakcíny, ale proklamované filtrační mechanismy očividně nefungují:  V dubnu byl publikován  výzkumný dokument  od McKernona jako předtisk, ve kterém byly detekovány spolu s bakteriálními složkami v roztoku vakcíny.  MWGFD diskutovala o problému:

A tak jsou tyto plasmidy kontaminované nanolipidy zaváděny do lidských těl a buněk ve významném množství a uvolňují tyto bakteriální chromozomy nebo jejich fragmenty. 
Na jednu stranu to znamená, že plazmid jako „chromozom navíc“ dokáže zajistit konstantní přísun spike PRNA a tím i spike proteinu v buňkách na velmi dlouhou dobu, a na druhou stranu: pokud se lidská buňka nyní dělí, jaderná membrána a lidské buňky mizí, chromozomy přicházejí do přímého kontaktu s plazmidy.
Genetická informace z plazmidu pak může být začleněna do lidského chromozomu.   A kdykoli je cizí genom začleněn do lidského genomu, není již možné předvídat, co se stane.

Mezi možné důsledky patří například  nekontrolovatelný růst rakoviny , pokud jsou postižena místa v lidském genomu, která jsou normálně zodpovědná za „vypínání“ rakovinných buněk.
Biolog  Dr. Jürgen O. Kirchner  převzal McKernonovy poznatky a nechal německé šarže vakcíny BioNTech prozkoumat v renomované laboratoři.  Byla zde zjištěna vysoká úroveň kontaminace DNA, která mnohonásobně překračovala stanovené limitní hodnoty:

V rozhovoru pro EpochTimes biolog diskutoval o významných rizicích těchto kontaminantů:

Osudnou věcí je, že plazmid obsahuje spike gen a gen pro rezistenci na antibiotika. Lidé, kteří mají plazmid přenesen do svých buněk prostřednictvím vakcinace, riskují, že spike protein bude produkován trvale, možná po celý život. 
Pokud se plazmid dostane do dělící se buňky – ne každá lidská buňka je schopna dělení – pak je vysoce pravděpodobné, že se spike gen přenese i do dceřiných buněk.
To může mít za následek produkci stále většího množství spike proteinů. Nikdo neví, jaký to bude mít efekt. To je třeba vědecky prozkoumat.
Dr. Kirchner přes  Epoch Times

To je přesně ten obrázek, který je zřejmě vidět u mnoha obětí očkování a byl také vědecky prokázán . 
Nečistoty proto představují potenciální příčinu vážného poškození vakcínou, které je nutné podrobně prozkoumat – vzhledem k tomu, že je naprosto nebylo možné včas odhalit kontrolami kvality a stáhnout vakcíny z trhu.
Takzvaný „test kvality“ na německé PEI spočíval ve vizuální kontrole, při které nebylo takové znečištění viditelné.

Dr. Kirchner je toho názoru, že podle § 5 zákona o léčivech by mRNA vakcíny měly být zakázány jako pochybná léčiva, protože hrozí vážné poškození zdraví.  V konečném důsledku by jakékoli očkování bylo nezákonné.
Výbušné: Veškeré informace byly zaslány německému ministerstvu zdravotnictví – adresovány osobně ministru Karlu Lauterbachovi – v  podrobném dopise .  V něm byl Lauterbach požádán, aby okamžitě zasáhl s odvoláním na bezprostřední nebezpečí.  Do 14. září by měl popsat, do jaké míry se stal aktivním. 12. září přišla z ministerstva odpověď:

„Není třeba další akce“ – popisuje tuto reakci právník Tobias Ulbrich, který důkazy o kontaminaci považuje za „katastrofu.“
Podle jeho názoru se PEI chová jako výkonný orgán z vůle BioNTechu, ale ne jako úřad pro bezpečnost léčiv. Všechna varování o vědecky prokázaných škodlivých účincích  genové terapie byla ignorována. 
Uvádí:  „Každé fungující státní zastupitelství by situaci už dávno řešilo. Ale žijeme v zemi, kde i v případě těch nejzávažnějších zločinů lze nařídit, aby se podívalo jiným směrem. Státní zastupitelství jsou součástí výkonné moci.“
Toto selhání úřadů mohlo stát mnoho lidí zdraví a životy.  Jak dlouho by mělo popírání pokračovat? 
Karl Lauterbach, který má všechna fakta a byl konkrétně informován o nebezpečí kontaminace, se v současnosti opět vyžívá v reklamě na očkování.  Nezemřelo v důsledku experimentální genové terapie stále dost lidí?


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek V různých šaržích „vakcíny“ Pfizer/BioNTech aplikovaných v Německu byla zjištěna závažná kontaminace DNA se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden