Skandální: WHO odmítá zveřejňovat další změny Mezinárodních zdravotních předpisů až do hlasování v roce 2024
RSS

Skandální: WHO odmítá zveřejňovat další změny Mezinárodních zdravotních předpisů až do hlasování v roce 2024


Jak již víte, tak v rámci změny Mezinárodních zdravotních předpisů, které platí od roku 2005 a nyní prochází razantními změnami, dochází k novým úpravám na základě připomínek členských zemí WHO.
Poslední možnost zasílat WHO připomínky mají členské země do 1.12.2023. Asi  měsíc  pak měla trvat další úprava dokumentu, který měl být během ledna připraven ve finální podobě. Jenže nakonec je vše jinak. Konečnou podobu se dozvíme až poté, kdy pro změny MZP zvednou ruku zástupci členských zemí.
Zatímco dosud byl text změn MZP k dispozici a mohli jsme tak doslova v „přímém přenosu“ vidět, jak se tyto nezávazné předpisy mění v již závazná diktátorská nařízení pod kuratelou lidmi nevoleného vedení WHO, nyní se již o podobě dalších úprav nic nedozvíme.
WHO tak bude ignorovat svá vlastní pravidla a odmítne zpřístupnit konečné změny MZP veřejnosti a členským státům 4 měsíce před hlasováním v květnu 2024.

Hlavní právní poradce WHO Steven Solomon (dříve pracovník amerického ministerstva zahraničí) vytvořil legální nástroj, který má ospravedlnit tyto nezákonné manévry.
Ale jak? Kdo to schválil? A existuje pro lidi nějaká pomoc?
Tisková zpráva WHO popisuje, co se stalo, velmi obecně, takže to pochopí pouze ti, kteří to již vědí. Článek 55 Ústavy WHO vyžaduje, aby změny dokumentů WHO byly předloženy členským státům a veřejnosti 4 měsíce před hlasováním. 
Spolupředseda ze Saúdské Arábie řekl veřejnosti, že jeho pracovní skupina pro změny MZP nemusí být schopna dokončit svou práci do ledna, aby splnila harmonogram pro hlasování v květnu 2024.
V koordinovaném úsilí se zeptal hlavního právního poradce Stevena Solomona, jak se s tím vypořádat. Solomon už vymyslel plán. Jeho plánem bylo vytvořit falešnou záminku k ignorování stávajících pravidel.
Nikdo nehlasoval pro jejich ignorování. Nikdo neřekl, že je to v pořádku. Prostě se tak rozhodlo. 
A tady je tisková zpráva WHO, která říká velmi málo, nic nevysvětluje a jen vágně uvádí, že pravidla budou ignorována a žádné změny nebudou k dispozici, dokud neproběhne květnové zasedání :
„V meziobdobí před WGIHR6 a na začátku roku 2024 budeme pokračovat v práci na řadě problémů. Jsme přesvědčeni, že do 77. Světového zdravotnického shromáždění dokážeme splnit svůj mandát. Vůle existuje,“ řekl spolupředseda WGIHR Dr. Abdullah Assiri ze Saúdské Arábie.
„Velmi silně cílíme zaměření na náš mandát dodat balíček cílených změn MZP a zajistit, aby se v MZP odrážela rovnost. Bylo by snadné je zhoršit. Bude těžké je zlepšit. Zaměříme se na obtížný úkol, jak to zlepšit,“ řekl spolupředseda WGIHR Dr. Ashley Bloomfield z Nového Zélandu.
Spolupředsedové poznamenali, že s ohledem na rozhodnutí WHA75(9) se zdá nepravděpodobné, že balíček změn bude připraven do ledna 2024. V této souvislosti se pracovní skupina rozhodla pokračovat ve své práci od ledna do května 2024. Generální ředitel předloží balíček změn dohodnutých pracovní skupinou na 77. zdravotnickém shromáždění.
Právník WHO tedy přišel s plánem skrýt změny před veřejností namísto vydání balíčku v lednu 2024, jak bylo původně požadováno. Jisté je, že tento plán byl osnován již delší dobu, protože proti změnám MZP i pandemické smlouvě se zvedl poměrně značný odpor.
A to celosvětově. V poslední době proběhlo množství demonstrací proti WHO, sepisují se petice, rozšiřují informační letáky a pořádají akce, na nichž se o nebezpečí dokumentů WHO živě diskutuje.
Stále více lidí po celém světě začalo zjišťovat, o jak nebezpečné dokumenty jde. To je pravý důvod skrývání konečné podoby změn MZP.
Jisté je, že pokud by tato konečná verze byla méně diktátorská, neměli by důvod ji skrývat. Právě toto rozhodnutí skrýt konečnou podobu před širokou veřejností jen potvrzuje, že další změny půjdou naopak ještě mnohem horším směrem…
 
 
 


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek Skandální: WHO odmítá zveřejňovat další změny Mezinárodních zdravotních předpisů až do hlasování v roce 2024 se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden