Česká televize produkuje výukové pořady o lesbismu, transgenderu, sexu a znásilnění. Programy doporučuje i dětem na základních školách
RSS

Česká televize produkuje výukové pořady o lesbismu, transgenderu, sexu a znásilnění. Programy doporučuje i dětem na základních školách


Poté, co jsme zveřejnili reportáž německé redakce deníku The Epoch Times, která popisuje vědeckou analýzu programů německých veřejnoprávních médií pro děti a mládež ( zde ), oslovily nás dvě české čtenářky se zkušeností z výuky svých dětí na českých základních školách.Ve své zkušenosti čtenářka z Prahy uvedla, že její syn byl na druhém stupni české základní školy „vyučován“ v hodinách takzvané výchovy ke zdraví o homosexualitě a problematice „stejnopohlavního manželství“. Dětem v jeho třídě paní učitelka údajně promítala pořad České televize, v němž vystupují dvě lesbické ženy toužící po manželství. ( zdroj )
Zmiňovaná analýza provedená v Německu objevila ve veřejnoprávním vysílání témata drog, sexu, transgenderu a kanibalismu, které jsou dětem běžně dostupné. My jsme se na žádost čtenářek zaměřili na výukový programu  Edu  na české veřejnoprávní televizi.


Na České televizi jsme nalezli videa o znásilnění, sexuálním styku (animovaná soulož), prostituci, lesbismu, homosexualitě, transsexuálech a další obsah. Všechna tato videa označuje Česká televize jako doporučená k výuce na školách, a to i na základní škole. Obsah je volně dostupný dětem, které se na stránky přijdou podívat.


V pořadu o lesbických ženách je hned v úvodním obrazu napsáno, že obsah „není vhodný pro děti a mladistvé“, ale zároveň pod videem Česká televize nabízí výukové materiály o tématu pro 2. stupeň základní školy.
Pracovní list pro žáky 2. stupně a středních škol uvádí: „V tomto pracovním listu si žáci procvičí a ověří znalosti spojené s rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím.“ ( zdroj )
Česká televize dále k pořadu nabízí „Metodický komentář pro učitele 2. stupně a střední školy k pracovnímu listu Registrované partnerství vs. manželství“. ( zdroj )
Zde minimálně postupuje Česká televize zmateně, neboť jako cílovou skupinu výukových materiálů uvádí děti z 2. stupně základní školy, což jsou děti ani ne ještě mladistvé, a zároveň v úvodu pořadu varuje, že „není vhodný pro děti a mladistvé“.
V českém prostředí je mladistvý v nejobecnějším smyslu osoba, která dovršila 15 let, ale nepřekročila 18 let věku. Tento termín se používá zejména v trestním právu, přičemž trestní odpovědnost mladistvých se vyznačuje některými odlišnostmi oproti trestní odpovědnosti dospělých. Na základní škole mohou někteří žáci dosahovat věku 15 let až v posledním 9. ročníku.
Jak ČT v popisce uvádí, jedná se o pořad podporující uzákonění manželství pro homosexuální a lesbické páry. „Lidé si často myslí, že registrované partnerství je manželství pro gaye a lesby. Mezi oběma institucemi ale existuje řada nemalých rozdílů, a to jak na symbolické, tak praktické rovině. Ty nejzásadnější se týkají vztahu k dětem. Svůj pohled na tuto problematiku přibližuje Michaela s Andreou, které vychovávají holčičku a společně čekají na lepší časy.“
Lepšími časy jsou, rozumějme, míněny „časy“, až bude uzákoněno stejnopohlavní manželství.
„ Výukové pořady“ ČT
Screenshoty z „výukových“ pořadů České televize. (edu.ceskatelevize.cz) Při zadání vyhledávání hesla „queer“ v obsahu České televize nalezneme řadu „výukových“ pořadů v rámci  edu.ceskatelevize.cz  na téma  Alternativní průvodce současným queer světem . ( zdroj ) Queer, s původním významem „podivný“ nebo „zvláštní“, je dnes používán k souhrnnému označení „všech lidí, kteří se cítí být odlišní konceptu heterosexuality“, tedy od vztahu mezi ženou a mužem, který dle tradičních hodnot vede k zasnoubení, manželství a rodině.
Zde ČT nabízí programy jako  Být sám sebou: narozen ve špatném těle , v němž představuje dívku, která se necítí být ani ženou, ani mužem. Pořad ČT předestírá otázku, zda je skutečně dostačující, rozdělovat lidské bytosti pouze na muže a ženy, a jako řešení nabízí název  genderfluid …
Tyto pořady nabízí Česká televize v sekci Edu jako téma Člověk ve společnosti, kde nalezneme další „výuková“ videa jako: Prostituce: Živí mě moje tělo ( zde ); Byla jsem znásilněna ( zde ); Příběhy transsexuálů: Život v jiném těle ( zde ); Historie třetího pohlaví ( zde ); Hvězdy české travesti show ( zde ) nebo Animovaný film „O sexu“ ( zde ) či Sexuální mýty v 21. století ( zde ). Všechna tato videa jsou označena jako „vhodná pro 2. stupeň základních škol“.
Videa se nahodile pohybují mezi vzdělávacími pořady o etice a etiketě, historii nebo zvládání šikany na školách. Vše dostupné dětem, které sekci České televize nazvanou  Edu  navštíví.
Ve vědecké analýze německých veřejnoprávních médií objevili němečtí autoři padesátistránkového spisu ( pdf ) v programech veřejnoprávních médií pro děti a mládež témata drog, sexu, transgenderu a kanibalismu a vyzvali německou veřejnost, aby tomu věnovala zvýšenou pozornost. „Veřejnost musí otevřít oči,“ upozorňují němečtí vědci.
Ohledně obsahu pořadů pro děti na veřejnoprávní České televizi zatím neproběhla žádná vědecká studie, o jejíž existenci by měla redakce povědomí.

Někteří rodiče jsou ale obsahem výuky na českých základních školách znepokojeni. Dozvěděli se o něm buďto během „koronavirové krize“, kdy děti musely dlouhé měsíce studovat z domova, nebo od svých dětí, které doma mluvily o obsahu výuky ve škole.
MILAN KAJÍNEK
The post Česká televize produkuje výukové pořady o lesbismu, transgenderu, sexu a znásilnění. Programy doporučuje i dětem na základních školách first appeared on .


Nejčtenější za týden