Florida zavádí zákaz sexualizace dětí v mateřských školách a zákaz výuky kritické rasové teorie
RSS

Florida zavádí zákaz sexualizace dětí v mateřských školách a zákaz výuky kritické rasové teorie

SLOVANKA


Bidenova administrativa zavedla de facto totéž, co zavádí také EU, tedy genderovou výuku dětí již od školky. Děti mají být vychovávány bezpohlavně tak, aby si samy mohly v pubertě zvolit, k jakému pohlaví hodlají patřit. Cílí se tedy již i na ty nejmenší a to v době, kdy se jejich osobnost formuje. Protože EU toto po USA bezhlavě kopíruje, je dobré si všímat, co vše obnáší tyto šílenosti, které mají vaše děti a vnoučata přesvědčit o tom, že pohlaví není dané biologicky, ale že si jej může každý sám zvolit…


USA má jednu výhodu, kterou EU již v současné době odevzdání suverenity Bruselu nemá – jednotlivé státy se mohou samy rozhodnout, zda tyto direktivy z Washingtonu akceptují nebo ne. Tedy zatímco např. v Michiganu se zdají tyto plány příliš málo pokrokové a chtějí ještě přitvrdit třeba tak, že by  na každé škole  i školce měla působit tzv. Drag queen (to jsou takové ty silně zmalované transky jako ty v titulku), tak Florida jde opačným směrem a tyto šílenosti alespoň u těch nejmenších – tedy v mateřských školkách – zakazuje.
Ve státě Florida  se nyní zavádí nová právní úprava. Pro děti z mateřských škol mimo jiné stanoví zákaz rané sexualizace a pro USA typický kult viny tzv. Critical Race Theory, tedy kritické rasové teorie, která tvrdí, že za vše zlé mohou běloši.
Nový zákon se zkratkou HB 1557  vstoupí v platnost 1. července 2022.  Primárně má chránit 5leté  a částečně i starší děti před škodlivou indoktrinací.  Pedagogové by měli nezávisle posoudit, zda je učební materiál v souladu se zákonem, na základě následujících zastřešujících otázek:
Předpokládá kniha, že  rasismus  je v současné době zakořeněn v americké společnosti a jejích právních systémech, aby udržoval  nadvládu bílých  ?
Mohla by kniha vyvolat  ve studentech pocit viny, strachu nebo jiných forem psychické úzkosti  kvůli  minulým činům  jiných? Zahrnuje to představu, že lidé jsou  privilegováni nebo utlačováni kvůli své rase, barvě pleti, národnostnímu původu nebo pohlaví?  [ odkaz ]
Kritická rasová teorie (CRT) je o ideologii politického boje vyvinuté v USA aktivisty za občanská práva a právníky v 70. letech minulého století. Postuluje se strukturální rasismus, který  údajně prochází všemi oblastmi společnosti, včetně soudnictví a státního aparátu.
Vzniklo tak údajně kolektivní privilegium bílých nad ostatními skupinami. Kvůli starým nespravedlnostem, jako je otroctví, by černoši měli být pozitivně diskriminováni, tedy měli by mít  přednost při přidělování pracovních míst a studijních míst. 
Před vypracováním nového zákona už floridská školní rada odmítla  40 % učebnic matematiky, které byly nevhodné pro výuku  , kvůli podobným indoktrinačním konceptům.
Nový zákon účinně zastavuje ranou sexualizaci dětí  mateřských a základních škol tím, že zdůrazňuje jejich „duševní, emocionální a fyzické“ blaho. Podle floridského premiéra DeSantise [  Link  ] by takto měla být ve školách  podchycena „ tzv. „probuzená“ agenda radikální levice, “, kterou pěstují především učitelské odbory a školské úřady .
Z učebnic základní školy byly vyřazeny  transgender příběhy „Call  Me Max“ od Kylea Lukoffa   a  „I Am Jazz“ od Jessicy Herthel .  Komiks  s explicitními  vyobrazeními dospívajících s názvem „Flamer“, což znamená pronikavý homosexuál, byl také označen za nevhodný pro použití ve třídě kvůli současným zákonům o  pornografii .  Zahozen byl také „The Genderbread Person“, slovní hříčka odkazující na perníček.

Ještě důležitější je z dlouhodobého hlediska zlepšení práva rodičů vyjádřit se a právo na informace ve vztahu ke školám a školským úřadům. Pokud rodiče vědí, co se ve školkách a školách vlastně šíří, a mohou do toho mluvit,  kulturní marxistický obsah, který škodí vývoji dítěte, stejně nebude mít šanci. 
Floridský guvernér Ron DeSantis, 28. března k tomu 2022 prohlásil:
„ Práva rodičů jsou po celé zemi stále častěji napadána,  ale na Floridě se zastáváme práv rodičů a zásadní role, kterou hrají při výchově svých dětí. Rodiče mají právo být informováni o tom, co je pro jejich dítě ve škole k dispozici, a měli by být chráněni před školami, které využívají třídy  k sexualizaci jejich dětí ve věku od pěti let.“

 
Slovanka

The post Florida zavádí zákaz sexualizace dětí v mateřských školách a zákaz výuky kritické rasové teorie first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden