Cíle přechodu na energetiku jsou ohroženy, protože EU může označit lithium za toxické
RSS

Cíle přechodu na energetiku jsou ohroženy, protože EU může označit lithium za toxické

Případný akt Evropské komise (EK), který by v letošním čtvrtém čtvrtletí klasifikoval lithium jako reprodukční toxin kategorie 1A, by mohl ohrozit snahu Evropské unie (EU) vytvořit a podpořit domácí dodavatelský řetězec bateriových materiálů. (Foto: Flickr)EU je v současné době při zásobování svého vznikajícího odvětví výroby elektromobilů (EV) do značné míry závislá na dovozu lithia a klasifikace může zvýšit její závislost na jiných regionech, a to v době, kdy se Unie zaměřuje na energetickou bezpečnost a snižování emisí. Podle průzkumu společnosti Rystad Energy Evropa oznámila plány na rozšíření výroby lithiových baterií na bázi karbonátu lithia z dnešních nul na 8,3 % celosvětové produkce do roku 2025.Podobné ambice má Evropa i v případě hydroxidu lithného, který je klíčový pro baterie pro elektromobily s dlouhým dojezdem. I bez případného rozhodnutí EK však podle výzkumu společnosti Rystad Energy nebude zdaleka překonána odhadovaná mezera 218 % deficitu ve zpracování hydroxidu lithného, s níž se Evropa potýká do konce roku 2030. Výbor pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na konci roku 2021 zveřejnil své stanovisko, ve kterém souhlasí s francouzskými návrhy na klasifikaci tří solí lithia jako látek toxických pro reprodukci kategorie 1A. Stanovil, že uhličitan lithný, hydroxid lithný a chlorid lithný by měly být klasifikovány podle nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP) jako látky, které mohou poškodit plodnost a nenarozené děti. Rovněž se shodla na tom, že tyto látky mohou poškodit kojené děti.Prvotní návrhy byly EK předloženy 23. a 24. března a nyní jsou předmětem přezkumu a konzultací, přičemž EK by měla první návrh aktu zveřejnit v období od října do prosince. Členské státy EU mohou do léta proti těmto návrhům vznést námitky.Klasifikace by sice nezastavila používání lithia, ale je velmi pravděpodobné, že by měla dopad na nejméně čtyři fáze dodavatelského řetězce lithiových baterií v EU: těžbu lithia, zpracování, výrobu katod a recyklaci. Každé z těchto nově vznikajících odvětví v Evropě by mohlo zasáhnout několik administrativních problémů, řízení rizik a omezení, což by zvýšilo náklady.„Pokud Evropská komise přijme toto rozhodnutí, může to kromě zvýšení nákladů na domácím trhu s elektromobily ohrozit cíle EU v oblasti energetické bezpečnosti a čisté nulové spotřeby. EU je globální regulační velmocí, takže jakékoli rozhodnutí klasifikovat lithium jako toxickou látku kategorie 1A na největším jednotném trhu na světě bude bedlivě studováno regulačními orgány v jiných zemích. Průmysl nesnáší regulační nejistotu, takže čím déle bude rozhodnutí trvat, tím více to zpozdí stávající a významná investiční rozhodnutí. Jde o víc než jen o technickou záležitost; dopady mohou být dalekosáhlé a široké,“ říká James Ley, senior viceprezident pro analýzy.Důsledky pro výrobu elektrických vozidelZdlouhavý povolovací proces pro nové těžební provozy v Evropě byl již na nedávných průmyslových akcích zdůrazněn jako jedna z hlavních překážek rychlého náběhu nových těžebních projektů. Jak uhličitan lithný, tak hydroxid lithný mají zásadní význam pro dodavatelský řetězec surovin pro baterie, přičemž většina nových baterií pro elektromobily obsahuje lithium. Toto potenciální rozhodnutí přichází v době, kdy EU sama usiluje o vybudování a zavedení místních dodavatelských řetězců lithia. Na nedávných průmyslových akcích byla otázka povolování opakovaně zdůrazňována jako jedna z hlavních překážek rychlého náběhu nových těžebních projektů v EU.Existuje také další riziko, že potenciální projekty ztratí podporu místních komunit pro budování dolů na lithium a zpracovatelských provozů. Další obavy by mohly vzniknout, pokud by očekávané rozhodnutí nakonec zpomalilo přísun dalších a tolik potřebných nových investic do těžebního a zpracovatelského průmyslu v EU. Společnost Rystad Energy ví přinejmenším o jednom nově navrhovaném provozu na zpracování hydroxidu lithného, který nyní odkládá své investiční rozhodnutí, dokud EK nepřijme konečné rozhodnutí.Průmysl usiluje o vyjasněníLithiový průmysl naléhá na EK, aby přehodnotila původní stanovisko RAC. Tvrdí také, že tři soli lithia nelze posuzovat ve stejném světle a že existují značné pochybnosti o použitelnosti read-across na hydroxid lithný vzhledem k jeho korozivním vlastnostem. Nevhodná klasifikace solí lithia by vytvořila obchodní nejistotu, která by měla četné důsledky pro budoucí investice.Jiné země mimo EU by mohly dospět k odlišnému závěru ohledně klasifikace, čímž by získaly konkurenční výhodu. Například Velká Británie navrhne do 30. června vlastní klasifikaci – což znamená, že investice do zpracování navržené pro člena EU by se mohly místo toho přesunout do Spojeného království v závislosti na rozhodnutí přijatém v Londýně.Zdroj: oilprice.com
Článek Cíle přechodu na energetiku jsou ohroženy, protože EU může označit lithium za toxické se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden