Až padne Fialova energetická hrůzovláda …
RSS

Až padne Fialova energetická hrůzovláda …

NAŠTVANÝ
O příčinách naší energetické drahoty toho bylo napsáno už opravdu více než dost. Objevují se menšinové, avšak v médiích převládající názory, že energetická drahota má příčinu v konfliktu na Ukrajině a nedá se vlastně ani nijak řešit.
Druhá názorová skupina říká, že energetická drahota má příčinu především ve špatně nastavené hospodářské politice státu . A pak pochopitelně neúnosně drahé energie pohánějí také růst inflace. Elektrickou energii vyrábíme velmi levně a prodáváme ji na Lipskou burzou, odkud ji kupujeme pro potřeby občanů a firem České republiky s mimořádnou přirážkou, která je místy až desetinásobná. Nebo ještě jinak, naši velmi levnou elektrickou energii u nás vyrobenou kupujeme za německé burzovní ceny. Experti spolku  Energie není luxusní zboží  došli k závěru, že férová cena pro domácího zákazníka by se měla pohybovat okolo 3-4 Kč/1kW/h. Taková cena by v sobě zahrnovala i slušný zisk pro výrobce a pak všechny ekologické přirážky včetně daní. Nákup naší elektrické energie pro naše potřeby na Lipské burze nemá totiž žádnou oporu v požadavcích EU, ani pro ni nevyplývá jakákoliv smluvní povinnost. Jde čistě o naše rozhodnutí. Pokud jde o plyn, ten samostatně s vyjímkou ČEZu na základě dlouhodobého přímého kontraktu z Ruska nedovážíme.
Přesto ale ruský plyn kupujeme od překupníka v Německu za několikanásobek nákupní ceny. Technicky to probíhá tak, že jeden z největších importérů plynu do Evropy- společnost Uniper dodává plyn na burzu, kde ji nakupujeme právě za čtyřnásobnou přirážkou. Na burze se tak zřejmě „ zlý ruský plyn“ stane „ evropským demokratickým plynem“, ovšem za čtyřnásobek nákupní ceny z dlouhodobého kontraktu v Rusku,tj. 6kč/m3. Plyn se zpravidla nakupoval na základě dlouhodobého kontraktu a plynovod Jamal, který vede přes Polsko slouží právě k dodávkám na burzu, kde se řeší pouze výkyvy v nabídce a poptávce. Je zajímavé, že když některé velké země uzavřely dlouhodobé kontrakty začaly tlačit zejména dezorientované postkomunistické země právě k burzovním nákupům. Přesto, že dodávky plynu do Evropy proudí, tak cena na burze se (patrně uměle) utrhla a tam se právě nakupuje plyn pro naše potřeby. Neschopnost vlády pochopit příčinu a následek, tedy souvislost mezi špatně zvolenou politiku nákupu těchto energetických komodit a následným mimořádným růstem cen vyváří podmínky pro mimořádně těžkou hospodářskou situaci. Ceny plynu se jednoduše dostávají na úroveň, kterou domácí průmysl, ale i drobné živnosti zanedlouho nebudou schopné platit. To povede k omezení a zastavení výroby, či drobných provozoven a následného exponenciálního růstu nezaměstnanosti. Úder, který dostanou české domácnosti se snad ani nemusí popisovat. Okno racionálního řešení se stále postupně uzavírá a tím se naopak otevírá možnost vstupu do krize možná horší než jakou prožila naše společnost počátkem 30.let minulého století. Čím více se bude řešení odkládat, tím více budou následky neřešení devastující.
Dalším problémem souvisejícím s cenou elektrické energie je ten, že se její cena navázala na burze na cenu plynu.
Vycházíme proto z předpokladu, že Fialova vláda jednoduše nechce vyřešit energetickou krizi a jedinou možností jak předejít totálnímu kolapsu hospodářství a státu je svržení Fialovy vlády ústavní cestou. Masové nepokoje a protestní shromáždění by měly vyeskalovat do několikahodinové generální stávky spojené s požadavkem na demisi Fialovy vlády.Tlak by měl být tak velký, aby Fiala ustoupil. Nemůžeme ani vyloučit, že se část svéprávných poslanců z koalice Spolu utrhne a bude hlasovat spolu s ANO a SPD pro vyslovení nedůvěry vládě. Nakonec, jde o pouhých  9 hlasů  a vystrašení vládní poslanci se mohou za pár týdnu rozhodovat opravdu zcela jinak…..
Předpokládejme tedy, že Fialova vláda padne „do švestek“. To ale znamená, že president by měl být připraven co nejrychleji Fialovu vládu odvolat a jmenovat  úřednickou vládu národní záchrany,  která by vládla do termínu mimořádných voleb. ODS by dodržela tradici a její vláda by tak padla běhen našeho předsednictví EU. Týdny před pádem Fialovy vlády by se měl ustanovit jakýsi  vlastenecký národní výbor,  který by koordinoval masové demonstrace a pak pochopitelně také generální stávku. Dalším úkolem vlasteneckého národního výboru by mělo být jednání s 5K o rekonstrukci parlamentu, která by odpovídala skutečným preferencím. ODS se neustále odvolává na tradici Václava Havla a právě rekonstrukce parlamentu by odpovídalo havlovské tradici, protože podobný postup zvolilo Havlovo Občanské forum právě po roce 1989, kdy se provedla rekonstrukce parlamentu cestou kooptace demokratů. Strany 5K propadnou koncem léta radikálně v preferencích a tomu by měla odpovídat kýžená rekonstrukce Sněmovny, kterou by měl koordinovat právě vlastenecký národní výbor. Úřednická vláda by potom zcela pochopitelně provedla energetickou nápravu tak, aby se snížila pro českého odběratele cena plynu a elektrické energie. To bude významný krok ke stlačení inflace a odvrácení hospodářské a politické katastrofy.
Pan Naštvaný
The post Až padne Fialova energetická hrůzovláda … first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden