První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny! Policejní komando našlo v bytě konvertity Abdula Rahmana návody na výrobu bombových vest, nástražných IED zařízení na bázi dusičnanu amonného, návody na instalaci bomb do a
pravdive+seznam

První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny! Policejní komando našlo v bytě konvertity Abdula Rahmana návody na výrobu bombových vest, nástražných IED zařízení na bázi dusičnanu amonného, návody na instalaci bomb do a

První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny! Policejní komando našlo v bytě konvertity Abdula Rahmana návody na výrobu bombových vest, nástražných IED zařízení na bázi dusičnanu amonného, návody na instalaci bomb do automobilů a další dokumenty! Muž pochází ze Slovenska, cesta Džihádu v Česku byla otevřena! Kdo bude další?
A je to tady! Mainstreamová média v ČR dnes po půlnoci publikovala informace o zásahu policejního komanda, které zadrželo islámského konvertitu Dominika K. a provedlo u něj domovní prohlídku [ 1 ]. V bytě byly nalezeny chemikálie pro přípravu výbušnin, podle našich informací šlo o blíže nespecifikované množství látek na bázi dusičnanu amonného , tedy stejné látky, která byla použita k výrobě nálože, kterou odpálil Anders Breivik v Oslu v roce 2011 během svého útoku proti socialistické mládeži na ostrově Utoya a vládní socialistické straně práce, která mj. prosazuje migraci do Norska a jeho islamizaci. Na odvedení pozornosti od Utoyi totiž odpálil v Oslu před místním správním úřadem sudy s těmito chemikáliemi, které schoval v autě.
Tuto grafiku měl Dominik K. na svém sociálním profilu.
Stejně tak byla ta samá látka použita i během bombového útoku v Oklahoma City v roce 1995, kde Timothy McVeigh odpálil sudy s touto látkou před místní federální budovou. McVeigh smíchal zemědělské hnojivo obsahující dusičnan amonný s běžnou naftou. Jedná se o nejsilnější výbušninu, kterou lze dnes podomácku vyrobit, její účinnost se blíží vojensky připravené sloučenině TNT (trinitrotoluenu), je však na rozdíl od něj extrémně nestabilní, a jak už bylo uvedeno v několika filmových dokumentech, hrozí exploze při pouhé manipulaci s touto směsí.
Muž konvertoval v roce 2015, Šahádu poté publikoval na sociálních sítích u svých fotografií
Česko tak má první případ džihádisty, který byl zadržen dříve, než stačil provést útok ve jménu Alláha. Cílem mělo podle informací naší redakce dokonce pražské metro, protože policisté měli na místě najít důkazy a indicie, že konvertita si prohlížel a zjišťoval informace o hromadné dopravě ve velkých městech v ČR. Zásah proti tomuto muži přišel na podnět BIS, která zaslouží velké uznání a pochvalu za svoji dobrou práci.  Muže totiž sledovala, především na sociálních sítích, kde se fotil ve vojenském oblečení s plnovousem a šahádou na černé vlajce. Šaháda je přijetí víry konvertitou, který třikrát za sebou zvolá, že není jiného Boha než Alláha a Mohamed je jeho prorok. Trojnásobným zvoláním šahády člověk konvertuje k islámu. Pro konverzi není zapotřebí svědek, protože svědkem je konvertitovi samotný Alláh, který je všudypřítomný. Dominik K. publikoval na sociálních sítích několik fotografií s černou vlajkou Islámského státu, na kterém je arabsky šaháda vepsána.
Dominik K. alias Abdul Rahman s provoláním Šahády.
Muž chodil na veřejnosti ve vojenském oblečení, s plnovousem a zdravil se zdviženým ukazováčkem, což je symbol vyznání šahády,  prst znamená “1” a odkazuje na to, že existuje jenom 1 Bůh, Alláh. Obviněný se podle informací hájí a brání tím, že si chtěl na Nový rok vyrobit ohňostroj, jenže tomu policisté a ani soudce neuvěřili, protože konvertité neslaví křesťanské počátky Nového roku. Navíc tyto chemické látky se nikdy pro výrobu zábavní pyrotechniky nepoužívají, protože mají charakter nebezpečné trhaviny.
Běžné ohňostroje se vyrábí ze střelného prachu a příměsí látek na obarvení hoření. Tento muž naopak hledal informace o tom, jak vyrobenou bombu připevnit na tělo, vyhledával informace o bombových vestách na internetu, a také ho zajímalo, jak připevnit bombu na auto. Pokud si k tomu připočteme, že vyhledával další informace o džihádu a na sociálních sítích vyznával cestu džihádu, potom máme před sebou člověka, který mohl útočit v tramvaji, v nákupním středisku teď před nadcházející vánoční sezónou, nebo ve vozu metra, případně v podobných prostorách s vysokou koncentrací lidí.
V bytě byly nalezeny chemické látky na bázi dusičnanu amonného, který použil Anders Breivik i Timothy McVeigh pro bombový útok v Oklahoma City
Amatérské zařízení na bázi dusičnanu amonného by roztrhalo vůz metra jako plechovku, protože nitráty mají charakter trhaviny, jejich ničivý účinek je tím vyšší, čím větší odpor je kladen energii vyprodukované zážehem směsi. Na volném prostranství sloučenina prskne a nic dalšího zajímavého nespatříte, ale pokud uzavřete směs do ocelové nádoby nebo kovové trubky a utěsníte, exploze roztrhá v okruhu několika stovek metrů všechno, co stojí v cestě. Toto je klasická charakteristika trhavin jako je např. dynamit, pentrax apod. Od běžné zábavní pyrotechniky se liší dobou reakce, zábavní pyrotechnika se mění na tepelnou energii mnohem pomaleji, u trhavin dojde k reakci a přeměně na tepelnou expanzní energii mnohem rychleji ve zlomku milisekundy. Výmluva Dominika K. je tak zcela lichá, protože zábavní pyrotechnika se z nitrákových trhavin opravdu nevyrábí, a to ani podomácku.
Federální budova v Oklahoma City po bombovém útoku Timothyho McVeighe. Jako trhavina bylo použito dusíkaté hnojivo a nafta uzavřená do několika sudů v dodávce.
Muž konvertoval k islámu v roce 2015 a po konverzi přijal jméno Abdul Rahman. Jeho radikalizace byla sledována tajnou službou celé 3 roky, a když si začal obstarávat chemikálie na bázi nitrátů, zalarmovala BIS policejní složky a ty provedly u Rahmana domovní prohlídku a následně ho vzali do vazby. Hrozí totiž, že by svůj čin dokonal a opravdu by se pokusil výbušninu sestavit a odpálit jí v dohledné době na nějakém frekventovaném místě v České republice. Co na to říct, dámy a pánové? Je to tady!
Přímo v Česku jsou džihádisté, nakupují chemické látky, hledají si na internetu informace o klíčových bodech infrastruktury a hromadné dopravě, publikují na sociálních sítích obrázky se šahádou, konvertují k islámu a policistům tvrdí, že chtějí oslavit Nový rok podomácky sestrojenou trhavinou. Kdo myslíte, že by zařval v tom vagonu metra nebo v tramvaji, nebo v nějakém velkém nákupním středisku? Vítači migrace? Politici? Zrádci v roli europoslanců, kteří před 2 dny hlasovali pro žalobu na Maďarsko, že brání své hranice před islamisty?
Islamizaci Evropy se nevyhne ani Česká republika
Nikoliv, obětí útoku by byli obyčejní lidé. Cílem procesů změn v Evropě je islamizace celého prostoru, likvidace křesťanství a nasunutí islámu. Protože tento český džihádista s kořeny na Slovensku má v jedné věci pravdu, když totiž na těch obrázcích píše, že tahle země bude jejich a nebude pro všechny. Přesně to je plán sionistů, kteří jsou hlavními organizátory islámské vlny mířící do Evropy. Dům Sion je hlavním aktérem tohoto procesu, který kontroluje neziskové organizace, George Sorose a další sluhy a poskoky , kteří tento proces migrace islámu do Evropy mají pomoci a mají odstranit všechny překážky a všechny osoby, které tomuto procesu brání. Dokud nebude odstraněn vliv Domu Sion, nepůjde migraci a islamizaci zastavit, a nepůjde to ani v Rusku, kde islamizace probíhá nejrychleji ze všech slovanských zemí.
Dominik K.
Rusko je země s druhou největší migrací na světě, celé regiony na Sibiři už nemluví rusky, ale mluví arabsky, čínsky, resp. mandarínsky, ujgursky a dalšími jazyky. Zatímco Rusko uvalilo protisankce na západní firmy, jejich místa teď v Rusku zaplňují čínské firmy, které postupně ovládají obrovské regiony za Uralem, a to s sebou nese pokles mezd a sociálních jistot pro Rusy. Rusko se tomu musí přizpůsobovat a zjišťuje, že nebude už na důchody a jejich výplaty, proto musela přijít důchodová reforma, kterou Vladimiru Putinovi chystá neziskovka a její kádry napojené na londýnské chazarské elity a americké státní elity, více v článku zde . Zisky z Uralu totiž jaksi mizí v Číně, nezůstávají v ruské ekonomice. A tím logicky dochází k tomu, že nejsou peníze na starobní důchody v Rusku.  Nepřipomíná vám to něco z Česka?
Rusko zjišťuje, že stojí proti 2 mocnostem, ale nedokáže jim odporovat současně, proto se Moskva vojensky spojila s Čínou a současné mohutné cvičení Vostok 2018 probíhá v duchu Varšavské smlouvy a cvičení Štít. Jenže Čína ví moc dobře, že toto spojenectví je více méně vynucené, protože Rusko čelí americkým vojskům na západě, Čína zase v Jihočínském moři na jihovýchodě. Zatím je nepřítel společný, ale postupně s tím, jak probíhá proces nasunování čínských podniků za Ural, ke skupování stovek tisíc hektarů půdy, tak spolu s tím v budoucnu začnou procesy, které povedou k rozbití kontroly nad územím Ruské federace.
Rusko i Čína jsou vazaly západního světa, Rusko kvůli exportu ropy a plynu, Čína kvůli své jednosměrné exportní ekonomice
A tyto procesy opět neřídí Číňané, jak by si někdo mohl myslet, protože stabilita komunistické strany Číny spočívá na jediné věci, na plynulosti vývozu čínské produkce do Evropy a USA. A kdo kontroluje tyto trhy? Banky, kongresy a vlády pod kontrolou Domu Sion. Čína si po sobě ani nespláchne, pokud nosatý pán FEDu nedovolí a nepřipustí, aby Čína mohla dovážet na trhy, které ovládá chazarský dolar. Vyrobte si co chcete, řekl nosatý pán s úšklebkem a dodal: “Tady můžete vyrobené zboží prodávat na tomhle rynku jenom tehdy, když vám to dovolím. A můžete prodávat jen za peníze, které já vydávám. A můžete si vybrat, chcete tady prodávat za dolar nebo za euro? Obojí tiskneme my…” , dodá s úšklebkem nosatý pán.
Dominik K. ve voze pražského metra.
Čína, Rusko, EU, USA a všichni okolo jsou vazaly nosatého pána, který na západní straně Atlantisu kontroluje dolar a na východním břehu Atlantisu kontroluje Euro. A když někdo hledí na rubl nebo juan, láme si hlavu, proč jeho hodnota je pořád porovnávána s dolarem a eurem, proč jsou tyto národní měny Ruska a Číny vazaly dolaru a eura a představitelé těch zemí s tím buď nic nedělají, nebo jako dělají a jako odchází od dolaru, ale nemá to žádný vliv na změnu v reálné ekonomice, právě naopak. Nosatý pán se ušklíbne a řekne: “We have them on our payroll… all of them…”
Chcete si nechat zbourat další vzdušné zámky? Hledáte nepohodlné informace? Unesete pravdu? Nalaďte si dnes od 19:00 hodin Svobodný vysílač CS , v mém pravidelném pořadu probereme nejen tuto kauzu prvního džihádisty v ČR, ale probereme všechna aktuální témata za uplynulý týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější