Děkovný projev Velkého bratra ze Sjednocené Eurasie
RSS

Děkovný projev Velkého bratra ze Sjednocené Eurasie
KAREL MACHALA
Vážení představitelé Evropské socialistické federace , vážení sousedé,
při příležitosti nedávného výročí vytvoření jednotné říše Eurasie přibližně tak, jak to s určitými časovými nepřesnostmi předpověděl už náš velký soudruh spisovatel Jurij Orwell (zmýlil se asi o 50 let), bych Vám chtěl srdečně poděkovat za Vaše vstřícné kroky, které vznik říše v roce 2040 umožnily.
Přijměte moje slova uznání: Bez Vašeho neutuchajícího sebeničivého úsilí by se to nepodařilo možná nikdy, ale zcela jistě ne tak brzy! Jsme Vám zavázáni a proto Vám jako svým milým vazalům nabízím velkorysou odměnu: Můžete pod mojí ochranou dožít své životy tak, jak jste zvyklí, uvnitř svých oddělených a proti všudypřítomné kriminalitě střežených komunit.
Protože mi dělají starosti Vaše potíže s neustálými výpadky elektřiny, tepla a vody, pokusím se Vám dodat alespoň tisíc dalších baterií pro zvláště zasloužilé soudruhy. Vím, že nemáte čím platit (Vaše dluhopisy už jsou vzhledem k předlužení bezcenné). Velkoryse však výměnou přijmeme osazenstvo Vašich převýchovných táborů, nenapravitelné prouhlíkové, proticenzurní, protipandemistické a vůbec svobodymilovné blouznivce. Nám se budou hodit jako pracovní síla, s disidenty máme dlouholeté zkušenosti v obou bývalých součástech naší říše.
Současně bych si dovolil důrazně požádat o vydání licence na neomezenou těžbu obrovských zásob břidličného plynu pod střední Evropou, stejně jako prodej zavřených uhelných dolů, obojí samozřejmě za symbolický poplatek v rámci našich přátelských vztahů. Vaše zásoby uhlí a plynu, které jste si zakázali těžit (děkuji i za to), se nám dnes hodí. A protože Vám z nich část rádi prodáme, budou se hodit i Vám: nebudete tolik mrznout jako v posledních letech. Dobrý obchod dělá dobré přátele!
Nebudeme Vás uvnitř Vašich komunit nijak omezovat, globálně povinné sledování sociálního a uhlíkového kreditu a pravidelné protiuhlíkové genovakcíny vyžadujeme pouze od Vašich poddaných žijících mimo hlídané komunity, což je především pro Vaše dobro a dobro planety. Éra rozmnožování lidstva, zejména ve Vaší části světa, totiž nadobro skončila.
Nemuseli bychom být tak velkorysí a Vy to dobře víte. Vděčnost nám však nedovoluje jednat s Vámi, politickou třídou kdysi nejvyspělejší části světa, jinak než s všeobjímající bratrskou láskou, jak nám to přikazuje naše vzácná eurazijská ideologie, spojující to nejlepší z konfucianismu, marxismu, leninismu, stalinismu, maoismu, putinismu, carismu a idejí ču-čche, k rozpoutání prosperity také s dočasným pragmatickým využitím kapitalismu volného trhu, který Vám naštěstí byl proti mysli.
Pokud obrátím svůj mimořádně vznešený císařsko-carský zrak do minulosti, nemohu zapomenout zejméně na Vaše vstřícné kroky, které nám vždy činily radost a které pomohly vytvořit dnešní sílu naší dynastie, vzniklé po sňatku mé babičky, dcery cara Vladimira I., a mého děda, syna prvního novodobého císaře Říše středu, zvaného Velké slunce (Tà tchàj-jáng, v pchinjinovém přepisu Dà tàiyáng).
Chci se o těchto vstřícných krocích zmínit jednotivě:
1. Vaše pozoruhodná progresivistická a protiuhlíková ideologie, kterou jsme podporovali i na Vašich unverzitách, aby Vaše mládež tyto myšlenky šířila nadšeně dál a bojovala za ně. Šlo mj. o to, abyste se už nemnožili, abyste obrátili své společnosti naruby, abyste narušili základní jednotku společnosti, tedy rodinu, a také zničili svobodu jednotlivce. To se podařilo, s velmi příznivými dopady na naše geopolitické postavení.
2. Vaše armády musely být oslabeny. Základním vojenským programem se musel stát boj za těhotenské uniformy, za stále vyšší úroveň práv existujících i neexistujících menšin v armádě, ale zejména – a tento nápad chválím nejvíc – za solární tanky, stíhačky a obrněnce. Pryč se špinavými palivy! Ale jen u Vás. Když nesvítí slunce, nemůžete dlouho bojovat, v lese baterii tanku nenabijete, a proto ani bojovat nebudete moci, ani když budete napadeni. Z našeho pohledu geniální myšlenka!
3. Ještě důležitější však bylo Vaše nedostižné úsilí zničit si vlastní energetiku a ekonomiku, Váš evropský Velký zelený skok, z něhož jsme měli vždy obrovskou radost! Zejména bych vyzdvihl překotné zavírání stabilně vyrábějících, tedy jaderných i uhelných elektráren v Evropě současně s jejich ekonomicky nevýhodným nahrazováním dražšími a nespolehlivými občasnými zdroji energie (OZE), na které – a to bylo obzvlášť dobré pro nás – jste si museli na stále větší dluh dovážet suroviny a panely z jižní Eurasie, stejně jako jste museli na jejich lodní přepravu kupovat více špinavých paliv v severní Eurasii. Ani Vám nevadilo, že nic z toho, včetně našich solárních panelů, nebylo ve fázi těžby, výroby, přepravy a nakonec i likvidace ani trochu bezuhlíkové, ale i tak nám to hrálo do karet.
4. Vaše rostoucí daňová zátěž a dluhy na financování stále rostoucích dotačních programů pro vyvolené nám dělaly opravdovou radost.
Čím zadluženější a předaněnější obyvatelstvo, tím pomalejší růst a nakonec pokles s důsledky znamenajícími pokles životní úrovně. Chudnoucí obyvatelstvo nevolá po svobodě a pokud mu pomůžete dávkami na dluh, je snadněji ovladatelné, a to do budoucna i těmi, kteří nad Vámi získají kontrolu.
5. My jsme si zatím v klidu dostavovali každý týden novou uhelnou elektrárnu, abychom byli konkurenceschopnější, levnější a proto nakonec silnější. Přestali jste být schopni držet krok s našimi cenami, Váš průmysl odcházel k nám, byli jste stále závislejší na tom, co Vám dodáme, až jste ztratili politickou nezávislost.
6. Vaše úsilí v oblasti migrace šlo ruku v ruce s naším, nedalo se to nazvat jinak než vstřícná spolupráce. Zatímco my (zejména severní Eurasie) jsme se tehdy snažili nejprve bombardováním a poté i zcela mírovými leteckými a námořními mosty pro zájemce posouvat k Vám méně integrovatelné migranty z kulturně odlišných zemí, vy jste je nejenže nezastavili na hranicích, ale tyto toky jste navíc sami podporovali velkorysými dávkami, které celý proces ještě urychlovaly. Jak my, tak i vy jste tlačili stejným směrem, výborná spolupráce přinesla ovoce a výhody zejména pro nás.
7. Vaše kopírování úsilí obou původních součástí naší nové říše v oblasti cenzury, sociálních kreditů, covidismu, uzávěr společnosti, diskriminace a pak ještě něco navíc – slepá a studiemi bezpečnosti nad půl roku nepodložená důvěra v genovakcíny, které jsme my (s výjimkou severní Eurasie) vlastnímu obyvatelstvu vůbec nepodávali. I toto přispělo k našemu celkovému posílení.
8. Váš boj proti svobodě byl úchvatný. Kopírovat obě bývalé součásti naší říše u Vás nám připadalo jako dar z nebes. Mnoho Vašich obyvatel začalo díky tomu pochybovat, jestli vůbec žijí ve svobodné a demokratické společnosti, jak se jim tvrdí. Přestali tak se zápalem bránit Váš systém, který se začal v mnoha ohledech politicky stále víc podobat tomu našemu, to vše ovšem korunováno nekompetentními zásahy do energetiky a ekonomiky. Pokud bojujete za svobodu a máte na své straně svobodné občany, jste nebezpeční, pokud ale svobodu už nemáte, našim plánům nestojí nic v cestě.
Nejenže jste kopírovali náš boj proti svobodě slova, vy jste zadusili (tak, jako jsme to my už dlouho nedělali) i mnohé soukromé aktivity v ekonomice, udusili jste ekonomickou svobodu přemírou regulací, zákazů a příkazů. Tím jste nám velmi pomohli, protože jsme se tehdy stali ekonomicky svobodějšími my (alespoň v jižní části dnešní říše).
9. Jakmile náš praděd Vladimir I. trochu neuváženě zaútočil na sousední stát (aniž by na to měl dost sil), Vy jste mu trochu zmateně zčásti bránili a zčásti pomáhali. Nebyli jste ani tehdy schopni vypnout svoje nesmyslně drahé protiuhlíkové úsilí zaměřené pouze na evropské emise (což ani nedávalo smysl), abyste zkoncentrovali veškeré zdroje na obranu svého uvadajícího systému svobody a demokracie a na jejich posilování, a zejména abyste neuváděli obyvatelstvo do chudoby „bojem na dvou frontách“.
Pokračovali jste v odbourávání svobod a ničení energetiky i ekonomiky a současně jste si naivně mysleli, že utáhnete toto i pomoc napadené zemi. Protože jak tehdejší Rusko, tak tehdejší Evropská unie začaly být vyčerpané až příliš, urychlilo to naše eurasijské sjednocení podle podmínek té schopnější a lidnatější z obou našich ekonomik.
Za toto vše Vám chci ještě jednou poděkovat a očekávám vstřícný návrh ohledně licence na těžbu břidlicového plynu na Vašem území a odprodeje zavřených uhelných dolů.
Váš protektor a oddaný přítel
Siao-c’ Pchu-Ťin Si (II.) / Xi Pu-jin Xiao-zi (II.)
Velký bratr a císař Spojené eurazijské říše
rok 10 eurazijského letopočtu (dle starého letopočtu přibližně v roce 2050)

DODATEK: Události popsané v tomto fiktivním budoucím projevu nenastanou, protože Evropa dostane rozum (opravdu: dostane rozum) a vrátí se k důslednému uplatňování všech svobod včetně svobody ekonomické, svobody slova, svobody volby, svobody léčby, svobody víry a svědomí a jiných svobod, které všechny dohromady budují prosperitu. Putinské Rusko nebude odměněno za svoji invazi územím (protože co se vyplatilo, bude zopakováno ), obě velmoci se už vůbec nespojí do jednoho celku. Jde o čisté fantazie s cílem probudit se ze špatného snu o budoucnosti, který se nám jen zdá a který se vůbec ani v nejmenším neuskuteční.
Karel Machala

The post Děkovný projev Velkého bratra ze Sjednocené Eurasie first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden