Německé dráhy byly odsouzeny za diskriminaci – jejich zákazník, který se cítí nebinární, byl osloven „pane“
RSS

Německé dráhy byly odsouzeny za diskriminaci – jejich zákazník, který se cítí nebinární, byl osloven „pane“

Na úvod jen upřesňuji, že nebinárního devianta by železnice nemohla oslovit ani „paní“, neboť i to by mohl daný jedinec pokládat za diskriminační. Nebinární znamená, že se necítí být ani ženou, ani mužem, ale něčím mezitím – ovšem občas mohou přijít i momenty, kdy se cítí být jedním z oněch dvou pohlaví, ale třeba i jakýmkoli jiným z již více než 100 dostupných.
Člověk, který by v lepších časech skončil na psychiatrickém oddělení, tak byl nyní odškodněn za onu potupu, kterou si musel projít, když byl osloven „pane,“ neboť jednoduše na první pohled vypadal jako muž…
Vrchní zemský soud (OLG) ve Frankfurtu nad Mohanem odsoudil Deutsche Bahn za diskriminaci. Důvod: Oslovila zákazníka, který se cítil nebinární – tedy různorodě – „Pane“. V každém jednotlivém případě, kdy není použito žádné „nebinární“ oslovení, hrozí pokuty ve výši až 250 000 eur.
Konečné rozhodnutí má dalekosáhlé důsledky: Od nynějška již společnost nesmí používat obvyklé oslovení při vydávání jízdenek, psaní dopisů od zákaznického servisu nebo rozesílání reklamy a uložených dat. Za tímto účelem soudci nepovolili žádné přechodné období. To je „technicky proveditelné a finančně a personálně rozumné“.
Další důsledek: Od příštího roku bude muset být rezervační systém změněn tak, aby Deutsche Bahn již neoslovovala své zákazníky  „pane“ nebo „paní“. Buď oslovení úplně odpadne, nebo si firma musí najít třetí oslovení, což je zatím zcela nejasné.
Žalobu podal zákazník, který si říká „Hornstone René_Rain“. Podtržítko a prostřední jméno mají naznačovat jeho sexuální rozmanitost. V očích OLG železnice tuto „nebinární“ orientaci ignorovala a diskriminovala tak cestujícího. Proto musí skupina nyní také zaplatit kompenzaci ve výši 1000 eur. Protože podle soudců „žalobce“ utrpěl nemajetkovou újmu. Vnímá přisuzování maskulinity jako útok na vlastní osobu. A to vede k významnému psychickému stresu.
Pro Deutsche Bahn, která se považuje za „skupinu pro kulturu rovných příležitostí a ocenění“, je „rozmanitost“ nejvyšší prioritou, oznámila společnost. Genderově přiměřený jazyk již byl zaveden ve všech oblastech společnosti. A přesto člověk neví přesně, co dělat teď: „V německy mluvícím světě stále neexistují všeobecně uznávané normy pro oslovování nebinárních sexuálních osob,“ řekla mluvčí drah.
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden