Špičkový geofyzik obviňuje geoinženýrský program ze zhroucení zemské biosféry
RSS

Špičkový geofyzik obviňuje geoinženýrský program ze zhroucení zemské biosféry


Dvojice mužů jménem James Marvin Herndon a Mark Whiteside minulý měsíc publikovala v časopise Advances In Social Sciences Research Journal článek, v němž obvinila OSN ze spiknutí s cílem zničit životní prostředí na Zemi. (Foto: Flickr)

Herndon získal bakalářský titul z fyziky na Kalifornské univerzitě v San Diegu a doktorský titul z jaderné chemie na Texaské univerzitě A&M a Dr. Whiteside má magisterský titul z veřejného zdravotnictví na Univerzitě v Miami a od roku 2008 působí jako lékařský ředitel floridského ministerstva zdravotnictví v okrese Monroe.Navzdory jejich referencím se mainstreamová média nedotknou průlomových obvinění, která Herndon a Whiteside zveřejnili 25. srpna ve své výzkumné práci.
Dešťová voda se stala problémem: obsahuje nebezpečné chemikálie! V žádném případě ji nepijte

Pod názvem „ Kolaps zemské biosféry: Autoři píší : „Systémy podpory života na Zemi se rozpadají, včetně stratosférické ozónové vrstvy, která chrání veškerý vyšší život na planetě před smrtícím ultrafialovým zářením“.Herndon a Whiteside přičítají rozpad životního prostředí na Zemi lidským aktivitám, nikoli však těm, které obvykle uvádějí alarmisté klimatické změny.Článek se zaměřuje především na geoinženýrství a jeho do značné míry přehlížené negativní účinky na matičku Zemi.
Světové ekonomické fórum chce blokovat sluneční paprsky pomocí vesmírných bublin

„Předkládáme další důkazy o tom, že uhelný popílek, využívaný při geoinženýrství troposférického aerosolu, je hlavní příčinou úbytku stratosférického ozonu, nikoli chlorofluorouhlovodíky, jak „nařizuje“ Montrealský protokol. Tato chybná diagnóza byla potenciálně fatální chybou lidstva,“ píše dvojice v abstraktu článku.V článku se dále uvádí: „Částice uhelného popela, vynášené do stratosféry, jsou zachycovány a zachycovány polárními stratosférickými mraky. Na jaře, když se tyto mraky začnou rozpouštět/vypařovat, se uvolňuje mnoho sloučenin a prvků uhelného popílku, které reagují se stratosférickým ozonem a spotřebovávají ho. Na rozdíl od převládajícího vyprávění je stratosférická ozonová vrstva již silně poškozena a nyní k zemskému povrchu proniká stále více smrtícího ultrafialového záření UV-B a UV-C.“V závěru abstraktu Herndon a Whiteside varují, že lidstvo „má málo času na to, aby definitivně ukončilo veškeré geoinženýrské aktivity“, konkrétně „aerosolový uhelný popílek, který je podle nich rozprašován z tryskových letadel „do troposféry“, kde „systematicky rozkládá podpůrné systémy Země a otravuje život na této planetě“.
Starší reportáž americké televize z doby, kdy chemtrails ještě nebylo tabu

Po přehledu článku se autoři věnují tomu, co nazývají „záměrným kolapsem zemské biosféry“.Pozorují zde rozsáhlý a bezprecedentní celosvětový pokles populace rostlin, brouků a živočichů za posledních padesát či šedesát let.V další části článku, nazvané „Spoluvina OSN“, je citována smlouva OSN z roku 1978 zabývající se technikami modifikace životního prostředí, která údajně umožňovala „blíže neurčeným subjektům“ provádět „mírové“ aktivity v oblasti modifikace životního prostředí v zemích, které se k dohodě připojily.
Český občan udělal rozbor dešťové vody a nestačil se divit z výsledků

Příkladem programu OSN, který je v dokumentu uveden, je letecký fenomén známý jako „chemtrails“, což jsou dlouhotrvající proudy mlhy, které za sebou zanechávají některá letadla.Podle lékařů „znečištění uhelným popílkem z tryskových letadel, které je znázorněno na obrázku 2 [níže], probíhá skrytě bez informovaného souhlasu občanů, kteří musí tyto toxické částice dýchat“.Dále v článku autoři tvrdí, že dvakrát zaslali „perspektivu“ Světové zdravotnické organizaci, jen aby jejich podání byla zamítnuta, aniž by byla podrobena recenznímu řízení.Obviňují také Program OSN pro životní prostředí, že se příliš soustředí na skleníkové plyny, pokud jde o věci jako globální oteplování, namísto troposférických částic, s nimiž se manipuluje prostřednictvím geoinženýrství.„Na jedné straně IPCC Organizace spojených národů klame veřejnost ohledně příčin globálního oteplování [45]. Na druhé straně sankce OSN ve skutečnosti způsobují globální oteplování a klimatický chaos prostřednictvím ‚geoinženýrských‘ akcí prováděných v utajení pod záštitou jejího trojského koně – Mezinárodní smlouvy,“ uvádí dvojice.Zatímco OSN prý vytváří krizi a lže o její skutečné příčině, Světová zdravotnická organizace podle lékařů plní svůj díl práce tím, že ignoruje a potlačuje jakékoli „zmínky o nepříznivých důsledcích pro veřejné zdraví“.Výzkum dále popisuje, jak geoinženýrský program „chemtrail“ údajně ničí stratosférickou ozónovou vrstvu Země.Vzpomínáte si na mediální blamáž kolem ozonové vrstvy v 90. letech?Herndon a Whiteside tvrdí, že „Montrealský protokol“ OSN z roku 1989, který reguloval chemikálie obsahující halogeny, jež snadno tvoří plyny, a označil tyto chemikálie za hlavní příčinu poškozování ozonové vrstvy, se mýlil.Píší, že za 33 let od přijetí Montrealského protokolu „ozonová vrstva na Zemi stále klesá a vědci zabývající se atmosférou buď nevědí, nebo nechtějí říci, jak moc byla ozonová vrstva poškozena“.Tvrdí, že „úbytek stratosférického ozonu může být nejbezprostřednější hrozbou pro biosféru“, nikoliv chlorofluorouhlíkové plyny, jak by si globální elita přála.Článek poskytuje vhled do toho, jak uhelný popílek reaguje s různými typy mraků a jak se jeho primární prvky mohou vyskytovat ve sněhových srážkách po chemickém zásahu, které by neměly obsahovat velké množství věcí, jako je baryum a hliník.V závěru článku autoři uvádějí: „Aerosolované částice uhelného popílku jsou zodpovědné nejen za ničení stratosférického ozonu, který chrání povrchový život před smrtícím slunečním ultrafialovým zářením, ale i za poškození lidského zdraví a zdraví životního prostředí, včetně neurodegenerativních onemocnění, kopd a respiračních onemocnění, rakoviny plic, kardiovaskulárních onemocnění, covid-19 a imunopatologie.“Globální program také „narušuje životní prostředí, kontaminuje životní prostředí rtutí, decimuje populace hmyzu, netopýrů a ptáků, zabíjí stromy, zhoršuje požáry, umožňuje růst škodlivých řas v našich vodách a ničí stratosférickou ozonovou vrstvu,“ píší.Herndon a Whiteside popisují situaci, které lidstvo čelí, jako „globální technologický útok barbarských entit bez soucitu a výčitek svědomí na přírodní prostředí naší planety a veškerou její faunu a flóru“ a označují globalistickou agendu za „nic menšího než planetární zradu“.V závěru varují, že „času je málo“, než lidstvo vymře, a vyzývají k „zastavení veškerého troposférického tryskového rozprašování uhelného popílku a jakýchkoli jiných pevných částic“, abychom mohli zachránit životně důležité systémy podporující život na Zemi, jako je stratosférická ozonová vrstva.V pondělí se Herndon připojil k pořadu „Coast to Coast AM“ s Georgem Noorym, aby dále diskutoval o svých zjištěních.Noorymu řekl: „Existuje globální kabala, která chce ovládnout Zemi,“ do níž je zapojena Organizace spojených národů a údajní špatní aktéři vedou ekologickou „válku“ proti lids tvu.Zdroj: journals.scholarpublishing.org
Článek Špičkový geofyzik obviňuje geoinženýrský program ze zhroucení zemské biosféry se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden