Přestaňme dusit život a společnost právním plevelem
RSS

Přestaňme dusit život a společnost právním plevelem
JIŘÍ ROLF RANDULA
Jediné, co vlastně v souvislosti se snahou o „oživení“, pokud se práva týká, vidíme, je rozšiřování dalších zákazů, příkazů a nákazů, co bychom měli nebo neměli dělat . Poslanecká sněmovna chrlí předpisy, vláda se tváří strašně důležitě, když předkládá nové a nové normy, a stejně tak i opozice. Protože silou zákona je potřeba prosadit dobro, a čím více je vykolíkováno prostoru, tím lepší je v něm nažívání. Toto přesvědčení je falešné.
Dobře se totiž funguje tam, kde je předpisů co nejméně a kde se případné regulace ponechávají na justičním prostředí. Tam, kde jsou předpisy co nejobecnější, co nejméně technické, prostě v přesném opaku s touhou vlády a parlamentu všechno řešit dalšími a dalšími předpisy.
Zde si dovolím opět příklad z ekonomie. Nejdokonalejší vynálezy a obchodní modely poslední doby jsou ty, které vznikly na internetu, v prostředí výpočetní techniky.
Vznikly v prostředí digitálním, které se vyznačovalo zejména tím, že v něm žádná pravidla neplatila, pouze ta nejzákladnější, a proto mohl každý svobodně vymýšlet, co uznal za vhodné.
Jen si představte, jak by asi fungovalo vymýšlení zásilkové služby, prodeje hudby a televizních programů ve svázaném prostředí lokálních ekonomik s přesnými pravidly prakticky na všechno. Už jenom to, že byste museli získat povolení, abyste takovou hospodářskou činnost mohli vyvíjet na území konkrétního státu, by vás omezovalo. Na internetu vás neomezovalo. Jinými slovy základním předpokladem inovací, a tedy posunu dopředu, byla existence pouze minimálních pravidel.
Samozřejmě vím a ví to každý, že to s sebou nese i pěkný rozvoj nepěkných věcí, ale ty pozitivní převažovaly a převažují dodnes nad těmi negativními asi tak 100 ku 1.
Proto snažně prosím, chceme-li aktuálně oživit naši společnost, rozhýbat naší ekonomiku, přestaňme přijímat, předkládat a vůbec regulovat cokoli.
Dejme si třeba dva roky od přijímání jakýchkoli zákonných úprav pokoj. Nechme fungovat přirozený život.
Přestaňme dusit život a společnost právním plevelem, který stále házíme na pole našich životů a který tam roste a roste. Jen nevím, jak tuto myšlenku podat politicky, ale já nejsem politik, já jsem obyčejný advokát z Karlína.
 
FB

The post Přestaňme dusit život a společnost právním plevelem first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden