Částice uranu z Ukrajiny byly objeveny až ve Velké Británii
RSS

Částice uranu z Ukrajiny byly objeveny až ve Velké Británii


O škodlivých účincích munice s ochuzeným uranem se vědělo už od války v Jugoslávii a později také v Iráku. I po více než 20 letech se v obou zemích projevují důsledky využití této munice zločineckou organizací NATO.
Velmi vysoký výskyt rakoviny v Srbsku se řeší dosud – a jistě není žádná náhoda, že tento problém se koncentruje zejména na oblasti, kde byla tato nebezpečná munice využita.
Aktuálně se také řeší několik žalob na NATO ze strany italských vojáků (či jejich příbuzných), kteří také na použití této munice v Srbsku doplatili. To jen potvrzuje, že munice zabíjí mnohdy i vojáky, kteří ji používají. Mnohé z nich dřív či později dostihne rakovina.
Ti, kdo podporovali dodávání této nebezpečné munice na Ukrajinu, jen prokázali, že jim o tuto zemi a její obyvatelstvo vůbec nejde, protože to právě Ukrajinci budou trpět dlouholetými následky této munice.
A víte, co je také velmi zajímavé? Byla to právě Česká republika, kde se před 22 lety konala konference, na níž se velmi detailně hovořilo o důsledcích používání munice s ochuzeným uranem.
Paradoxem pak je, že právě ve Velké Británii, která munici s ochuzeným uranem na Ukrajinu dodávala, hlásí zvýšený výskyt částic uranu. To se samozřejmě musí týkat i zbytku Evropy.
A opět se hovoří zejména o zdravotních důsledcích, které tato munice přináší.
V březnu 2023 Spojené království a v září 2023 USA dodaly na Ukrajinu granáty naplněné ochuzeným uranem. Je však možné, že je obě země dodaly již dříve. Nevíme, obvykle, když něco oznámí, už se to stalo!
Ochuzený uran lze použít k zesílení pancéřování tanků, ale u zbraní je upřednostňován kvůli jeho extrémní hustotě a schopnosti prorazit konvenční pancéřování tanků. Účinky těchto granátů se při nárazu zostřují, což dále zvyšuje jejich schopnost provrtat se pancířem – a po kontaktu se vznítí.
V září 2023 – po dodání těchto granátů naplněných ochuzeným uranem – ruské ministerstvo obrany uvedlo, že provedlo údery na sklady, kde ukrajinské jednotky skladovaly tyto granáty s ochuzeným uranem a britské střely Storm-shadow dlouhého doletu.
„Ozbrojené síly Ruské federace včera v noci zahájily skupinový úder vysoce přesnými vzdušnými zbraněmi dlouhého doletu a bezpilotními vzdušnými prostředky na skladiště střel s plochou dráhou letu Storm-shadow a munice s ochuzeným uranem,“ uvedlo ministerstvo prohlášení ze  září 2023 .
Přestože šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi řekl, že používání ochuzeného uranu neohrozí veřejné zdraví, Washington Post a některé další noviny uvedly, že veřejné zdraví skutečně ohrozí.
Spojené království jako první zahájilo dodávky granátů s ochuzeným uranem a střel Storm-shadow na Ukrajinu v březnu 2023, rovněž munice s ochuzeným uranem pro britský tank Challenger 2. USA dne 6. září 2023 oznámily, že zašlou munici s ochuzeným uranem a kazetové bomby na Ukrajinu.
V květnu 2023 se objevily informace o silné explozi v jednom ze skladů ukrajinských ozbrojených sil u města Chmelnickyj na západě Ukrajiny. 
S největší pravděpodobností v důsledku raketového útoku ruských sil byl zasažen sklad britských granátů plněných uranem. Podle některých zpráv byl další sklad obsahující munici s ochuzeným uranem zasažen  Ruskem také v oblasti Ternopil.
To vyvolalo paniku mezi obyvateli západní Ukrajiny, ale také v pohraničních oblastech Ukrajiny, jako je Polsko . V ukrajinských médiích se objevily informace o zvýšení úrovně gama záření po zničení obou úložišť. Informace o zvýšené radioaktivitě hlásily i další evropské země.
Vědci uvedli, že poměrně malá dávka gama záření pochází z ochuzeného uranu v munici; velký nárůst ukazuje na zničení velmi velkého množství munice s ochuzeným uranem, čímž se zvyšuje hladina radioaktivního materiálu v ovzduší.
V posledních dnech přišel britský vědec  Dr. Christopher Busby , vědecký tajemník Evropského výboru pro radiační rizika, s dalšími odhaleními, studiemi a oznámil nárůst koncentrace uranových částic ve vzduchu na jihovýchodě Spojeného království. 
Ale již dříve publikoval abstrakt s názvem: „Uranové zbraně používané na Ukrajině výrazně zvýšily hladiny uranu ve vzduchu ve Spojeném království.“
Svou výzkumnou práci  začíná následujícím textem:

„Údaje za období listopad 2017 až listopad 2022 byly získány z Atomic Weapons Establishment, abychom zjistili, zda došlo k nárůstu uranu spojeného s válkou na Ukrajině. 
Výsledky z 9 velkoobjemových vzorkovačů vzduchu rozmístěných na místě i mimo něj společností AWE ukázaly, že od února 2022, kdy začala válka, byly ve všech 9 vzorcích HVAS významně zvýšené hladiny uranu. Výsledek má významné důsledky pro veřejné zdraví pro Spojené království a Evropu.“

Několik výzkumných prací je zahrnuto v  Mezinárodní databázi atomové energie a zajímavé je, že již v roce 2001 se v Praze  konala na toto téma konference. Je možné si dokonce přečíst několik abstraktů od různých vědců, kteří na konferenci hovořili o ochuzeném uranu a výsledcích jeho využití v zemích bývalé Jugoslávie a v Iráku.
Válka NATO proti Jugoslávii byla vedena všemi dostupnými prostředky. Nejpokročilejší vojenská technika byla nasazena bez sebemenších obav o důsledky pro životní prostředí a lidskou existenci. Západní politici bez skrupulí mačkali knoflíky. 
Vědci varovali, že taková politická ochota používat nástroje hromadného ničení, jako je ochuzený uran, může mít tragické následky.  Západní mainstreamová média, ale také Srbsko a Jugoslávie, se zvláště zajímaly o problém ochuzeného uranu v období od listopadu do března 2001.
Tehdejší srbská vláda prohlásila, že celkové ekologické škody způsobené bombardováním NATO v roce 1999 přesáhly 40 milionů amerických dolarů. Peníze od mezinárodního společenství potřebné k odstranění škod dosáhly 20 milionů dolarů a teprve za pět let byly lépe znát ničivé účinky ochuzeného uranu na člověka.
V desetiletí po bombardování trpělo v Srbsku asi 30 000 lidí rakovinou a více než 10 000 z nich zemřelo.
V Iráku jsou následky bombardování nebo použití munice s ochuzeným uranem ještě horší. Dlouhá válka, která oficiálně začala v roce 2003 po napadení země USA a jejich západními spojenci, ale i předtím válka v Perském zálivu a válka mezi Íránem a Irákem, zanechaly na lidech a životním prostředí stopu zkázy.
Následky lze vidět dodnes a jsou tak hrozné! Kontaminace z munice s ochuzeným uranem a další znečištění související s armádou jsou podezřelé z toho, že způsobují prudký nárůst vrozených vrozených vad, případů rakoviny a dalších nemocí ve velké části Iráku.
Během roku 2004 provedla americká armáda dvě masivní vojenská obležení města Fallúdža  s použitím velkého množství munice s ochuzeným uranem a také bílého fosforu.
Neexistují žádné skutečné statistiky, žádná čísla, která by monitorovala nelidské utrpení v Iráku. Země zničená Západem se všemi jeho zbraněmi a ochuzeným uranem a bílým fosforem, které zdevastovaly lidstvo.
Západ pokračuje s těmito hroznými zbraněmi nyní na Ukrajině, s tím rozdílem, že oběťmi pravděpodobně není Rusko nebo Ukrajina, ale Evropa sama zahyne pod svým vlastním válečným šílenstvím.
Christopher Busby říká, že to znamená, že Polsko, Německo a další země v Evropě jsou kontaminovány radioaktivními částicemi. Takzvaní ověřovatelé faktů na Západě toto tvrzení vědce okamžitě vyvrátili, aniž by věc skutečně ověřovali a diskreditovali nejen tohoto, ale i další vědce, kteří již léta provádějí výzkum v této oblasti.
Christopher Busby k tomu říká:
„Náš výzkum v Iráku jasně ukazuje, že zdravotní účinky uranových částic jsou velmi významné. Mohou být také hlavní příčinou rakoviny u obyvatel Hirošimy vystavených působení uranu během takzvaného černého deště.“
Nejznepokojivější je, že neexistují žádná data a nikdo, kromě USA, Spojeného království a samotné Ukrajiny, samozřejmě neví, kolik munice bylo vystříleno, než Rusko zničilo sklady, ale ani po zničení, není známo, zda neexistují nějaké další sklady nebo zda jsou tyto tanky s municí stále aktivní.
Nevíme, stejně jako v bývalé Jugoslávii nebo Iráku, kolik lidských obětí tento ochuzený uran způsobí nejen civilnímu obyvatelstvu, ale i vojákům. Všichni známe případ syndromu války v Zálivu , který podle USA a všech ostatních západních států, které se této války zúčastnily, měl neznámou příčinu.
Většina Evropanů si také pamatuje  černobylskou katastrofu , opět na Ukrajině (v té době ještě součástí Sovětského svazu). Vítr vanul špatným směrem a radioaktivní částice se šířily do Evropy, evropské úřady tehdy varovaly své obyvatele, aby se zdržovali doma a například nejedli čerstvě sklizenou zeleninu, což se dnes již neděje.
Evropa může být na pokraji pandemie různých druhů rakoviny.
Závěrem lze říci, že elity Evropy a Západu, které jsou v současné době u moci, ve vší své hlouposti hlásají nebezpečí změny klimatu a ignorují nebezpečí ochuzeného uranu, odmítají ho jako nebezpečný pro veřejné zdraví, zatímco vědci dokazují, že nebezpečný může být.
OSN a další instituce chtějí realizovat svou Agendu 2030, ale ignorují ochuzený uran, který západní země posílaly a nadále posílají do válečných zón po celém světě.
Jinými slovy, klimatické šílenství a všechny ostatní body programu jsou založeny hlavně na západní ideologii, se kterou se zbývající dvě třetiny světa nemohou ztotožnit, pokud stejný Západ bude i nadále posílat zbraně s ochuzeným uranem!


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 0 Průměrně: 0 ]Článek Částice uranu z Ukrajiny byly objeveny až ve Velké Británii se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden