Svět ruskýma očima 737
RSS

Svět ruskýma očima 737


Verdikt ohledně plynu pro Gazu
Jelena Pustovojtova
14. listopadu 2023
Podle amerického žurnalisty Chrise Hedgese chtějí židovští extrémisté a sionističtí fanatici skutečně odstranit Gazu ze zemského povrchu.
Dlouholetý konflikt na Blízkém východě začal tím, že ministr zahraničí Británie Arthur Balfour vydal deklaraci, v níž se objevilo, že Británie se „přimlouvá za obnovení národního krbu pro židovský národ v Palestině“. Poté probíhající rozdělení Palestiny úsilím OSN v listopadu 1947 fakticky přiřklo zemi národu „věčných tuláků“. Izrael zrodil válku.
Od té doby běží nepřetržitě arabsko-izraelská válka. Palestinci učinili během tři čtvrtě století několik kroků k získání své státnosti, ale to se nedá srovnávat s rychlým a rozhodným obsazením palestinské země státem Izrael.
Netanjahu se stal poprvé předsedou izraelské vlády v roce 1996 a od té doby podporoval židovské extrémisty. Jeho otec byl vůdcem strany Herut a vyzýval k zabrání celé Palestiny.
To je důvod k tomu, proč je nyní arabská Palestina předurčena k zániku. Z pohledu historie a přírodních zdrojů je Izrael zajímavá země. Na jeho území se vyrábějí potraviny, oděvy, textil, válečná i zdravotnická elektronika, parfumerie a tabák. Izrael je také jedním z center zpracování diamantů, rozvinuté metalurgie, strojírenství, stavby lodí, mikroelektroniky, výroby farmak, výroby počítačů a robotů. Ale nenacházely se zde ložiska cenných nerostů. Až počátkem třetího tisíciletí se při hledání ropy a zemního plynu v Levantské pánvi u Středozemního moře podařilo tyto důležité zdroje najít. Oblast zkoumaly i Turecko, Řecko, Kypr, Libanon a Egypt.
Izrael první velké naleziště prozkoumal v roce 2008. Podle znalostí v roce 2008 se prý jednalo o nejlepší naleziště plynu na světě s počátečními zásobami 300 miliard kubíků, . Bylo nazváno Tamar. V prosinci téhož roku vtrhlo izraelské vojsko do palestinského pásma Gazy a zahájilo operaci „Lité olovo“. Údajně z důvodu neustálé teroristické činnosti proti izraelským civilistům. Šlo však především o zabavení zásob přírodního plynu Palestiny v moři.
Nakonec byly zásoby v plynových polích Izraelem konfiskovány. Konfiskace Izraelem byla protiprávní. Stát Palestina je od 31. července uznán OSN za nezávislý a vztahuje se na něj konvence OSN o mořském právu z roku 1982. Jde tedy v šířce 200 námořních mil od pobřeží Gazy o palestinskou ekonomickou zónu i s plynovými nalezišti. V Levantě je pak ještě rozsáhlejší oblast uhlovodíků.
Rok po operaci Lité olovo oznámil Izrael, že objevil gigantické naleziště přírodního plynu. Leviathan v Levantské pánvi. Spolu s dřívějším nalezištěm Tamar má Izrael výborné perspektivy, kterých ho nikdo nedokáže zbavit. Leviathan je v prvním desetiletí 21. století největší nalezené ložisko přírodního plynu na světě. Jeho zásoby jsou přibližně 3,4 biliony kubíků zemního plynu a 1,7 miliardy barelů ropy. Pod polem plynu se přibližně v hloubce 5 až 6 km předpokládá další ložisko ropy s asi třemi miliardami barelů.
V roce 2000 objevila 30 km západně od Gazy společnost British Gas ložisko zemního plynu o objemu přes bilion krychlových stop. Palestině však podepsal ortel smrti hlavně Leviathan.
V loňském létě bylo mezi dvěma současnými těžebními poli Karish a Tanin zjištěno další ložisko plynu s odhadovanými zásobami 68 miliard kubíků. Izrael hodlá být dodavatelem zemního plynu do Evropy.
Bez ohledu na palestinskou vládu uzavřel Izrael dohodu s British Gas na průzkum a rozvoj nových plynových nalezišť. Když se Palestina pokusila zažalovat dohodu u nejvyššího izraelského soudu, dostala odpověď: „Izrael nebude nikdy kupovat plyn od Palestiny.“
Palestinci ani za pomoci protestů a kamenů proti tankům nedokáží popřít právo Izraele řídit svůj osud. Ani Valné shromáždění OSN nedokáže prosadit vlastní rezoluci č. 181. Bezmocnost arabského světa a mezinárodního práva proti fašistickému státu, který své hranice rozšiřuje pomocí zbraní (stejně jako Německo na konci třicátých let minulého století), činí Izrael tak drzým.
Na shromáždění poslanců strany Likud v Knessetu v březnu 2019 Netanjahu řekl: „Každý, kdo chce zabránit vytvoření palestinského státu, musí podporovat Hamás a poskytovat mu peníze. … je to část naší strategie. … izolovat Palestinu v pásmu Gazy od Palestinců na Západním břehu.“ Znamená to, že Hamás byl považován za partnera ve střetu s Palestinskou autonomií a měl být překážkou pro Abbáse v hnutí za vytvoření palestinského státu.
Proč začal Netanjahu ostřelovat raketami izraelská města? Kanadský Global Research k tomu říká, asi ve shodě s hlavním cílem Cahalu: „Konečným cílem není jen vyhnat Palestince z jejich vlasti, ale je to i konfiskace mnohamiliardových zásob přírodního plynu na šelfu u Gazy, hlavně těch, které náleží British Gas od roku 1999 a těch, které byly zjištěny v Levantě v roce 2013“.
Je jasné, že říjen 2023 byl pro mnoho obyvatel pásma Gazy pokračováním vpádu na jejich území v letech 2008 až 2009 v rámci operace Lité olovo. Vojenská okupace území izraelskými silami Cahal a vytlačování Palestinců z jejich vlasti nebude ukončeno ani poté, kdy se poslední židovský rukojmí (živý či mrtvý) vrátí do svého kibucu. Pach plynu je pro Gazu smrtelný.
Převzato z Fondsk.ru
***
Přijetí ve Filoli a „diktátor“: Odborníci na Čínu obvinili Bidena, že ponížil Si Ťin-pchinga
Oleg Volodin
16. listopadu 2023
Americký prezident urazil čínského vůdce tím, že jej přijal v sídle Filoli.
Něco na vysvětlení: Sídlo Filoli bylo přiděleno do užívání rodiny Bourneových. Bylo navrženo v roce 1917 jako „jednoduchý gregoriánský dům se zahradou ve stylu anglické renesance“. Zaujímá 5 tisíc metrů čtverečních a má 56 pokojů. Natáčel se zde známý seriál a několik filmů.
Podstata urážky tkví hlavně v tom, že rezidence byla vystavěna za peníze největšího zlatého dolu v Kalifornii Empire mine. Důl je právě tím místem, kde „za pár drobných pracovaly a umíraly stovky až tisíce Číňanů pro blaho Ameriky“ . Profesionální sinolog Nikolaj Vavilov vysvětluje: Do USA byli Číňané dováženi jako gastarbeiteři, případně utekli před krachem říše Čching. Vavilov upozornil, že Číňané se nedívají na lidi, kteří se jim nezamlouvají. Na snímcích ze summitu je vidět, že se Si na Bidena nedívá.
Pěkně silná špička pro Si Ťin-pchinga, že! Přitom podle diplomatických zvyklostí nemůže pozvaná strana (přesněji řečeno je to hodně nežádoucí) odmítnout místo přijetí.
Podle odborníků na Čínu by se takovému přijetí dalo říkat „facka s úsměvem“, a to obzvláště vůči Číňanům, kteří pokládají takové maličkosti za důležité.
Během jednání s Bidenem Si pro svůj požadavek pronesl samostatný projev. V něm vyžadoval, aby USA skončily „s nepravdivým negativním hodnocením Komunistické strany Číny“.
Bezprostředně po setkání se Si nazval Biden pro média čínského vůdce diktátorem. Rozjařeně prohlásil za přítomnosti Blinkena: „Podívej se na diktátora. Je to diktátor, protože vede zemi s komunistickou vládou, která se zcela liší od naší.“
S úsměvy a milými řečmi Čína rozprodává americké státní dluhopisy, které fakticky vyhazuje. Ekonomové upozorňují, že se co nevidět očekává prolomení „hranice 800 mld. USD“ z dříve investovaných bilionů.
Říkalo se, že USA mohou udržovat nízké úvěrové sazby. Čína shromažďuje a nakupuje celá hospodářská odvětví a značky. A usilovně, jako před válkou, kupuje po celém světě zlato.
Převzato z Pravda.ru
***
Co je CSTO: Čí bezpečnost zajišťuje a jakým způsobem?
Jekatěrina Vinniková
16. listopadu 2023
Nedávno se arménský prezident nezúčastnil summitu CSTO v Minsku.
Něco o CSTO bude v tomto pojednání.
CSTO je regionální struktura bezpečnosti, která byla založena v post-sovětském prostoru v roce 1992. Dnes zahrnuje šest států, spolupracuje s mezinárodními strukturami a provádí vojenská cvičení.
Kdy CSTO vzniklo
Vzniklo deset roků po podpisu Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CST), tehdy nazývané Taškentský pakt. Formování vojensko-politického bloku bylo ukončeno na konci roku 2009. CSTO formálně vznikla v roce 2002. V říjnu byla přijata charta a dohoda o právním postavení struktury. V roce 2003, po vstupu v platnost dohody a charty, začala CSTO fungovat.
V roce 2004 se organizace stala pozorovatelem ve Valném shromáždění OSN.
V roce 2009 byly vytvořeny kolektivní síly operativního reagování. První cvičení CSTO se konalo v roce 2009 na území Kazachstánu.
Proč CSTO vytvořili
V první řadě musí udržovat bezpečnost v členských zemích bloku. Ještě před vznikem bojovali pozdější členové proti terorismu. Podle generálního tajemníka CSTO v letech 2002 až 2016, Nikolaje Bordjuži, nastala na počátku 21. století nutnost vytvořit strukturovanou organizaci kvůli zostření bezpečnostní situace ve světě a rovněž zesílení teroristické aktivity.
Kdo vstoupil do CSTO?
Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán. Ve své době vystoupil z CSTO Uzbekistán. Ázerbájdžán a Gruzie vystoupily z CSO (Dohody o kolektivní bezpečnosti) v roce 1999 a do CSTO nikdy nevstoupily.
Kdo vede CSTO
Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti je vojenský a politický blok a má dost složité uspořádáni. V čele je generální tajemník, jímž je nyní Imangali Tasmagambetov. Generální tajemník je jmenován na tři roky a mění se pomocí rotace z každého členského státu. Nejvyšším orgánem je Rada kolektivní bezpečnosti. Ta rozhoduje o činnosti členských států CSTO. Spojený štáb se zabývá realizací vojenských úkolů organizace.
Charta CSTO
Cílem organizace je zabezpečení celistvosti území, udržování míru a stability v hranicích členských států.
Charta CSTO počítá se spoluprací se všemi možnými organizacemi; s dobrovolností a s nezávislostí v partnerství; s nezasahováním do vnitřních záležitostí členů CSTO; s koordinací úsilí v boji proti extrémismu, obchodu s drogami, zbraněmi, terorismem a nelegální migrací; s ochranou hranic členů organizace a se společným zahraničně – politickým směrem při řešení problémů bezpečnosti.
Kdo platí CSTO?
Peníze jdou z podílů zúčastněných zemí. Rozpočet se sestavuje každým rokem. Velkou část rozpočtu zajišťuje Rusko. Příspěvky ostatních zemí představují jen asi 10 %.
Jaká vojska jsou v CSTO
V organizaci je několik útvarů, které dohromady tvoří její kolektivní síly. Ty zahrnují: kolektivní síly rychlého nasazení CSTF – 5 tisíc osob; kolektivní síly operativního reagování CRRF – 18 tisíc osob; národní síly s kontingentem 3 500 vojáků; CAS kolektivní letecké síly.
CSTO a NATO
NATO i CSTO mají dost podobné cíle. Obě struktury mají vojensko-politický charakter a v chartě obou je stať, která požaduje podporu všech členů, kdyby byl napaden jeden z nich. CSTO je regionální organizací, NATO spojuje 31 států světa.
NATO provádí často vojenské operace a útoky. CSTO provedla jen jeden, a to v Kazachstánu v roce 2022.
NATO buduje vojenské základny na území členských států, CSTO to nedělá.
Převzato z Vestikavkaza.ru


Nejčtenější za týden