Řehka už ví, že má Rusko jaderné zbraně
RSS

Řehka už ví, že má Rusko jaderné zbraněJAN BARTOŇ
Generál Karel Řehka, náčelník Generálního štábu České armády prohlásil, že se musíme připravit na válku s protivníkem s jadernými zbraněmi. Je to další výrok pana generála, z něhož vyplývá, že nás opět čeká světová válka.


Zatímco v řadě svých minulých prohlášení se generál Karel Řehka vyhýbal tomu, že je Rusko jadernou mocností , poslední výroky Řehky  už tuto situaci připouštějí.  Mezinárodní terorismus dál ohrožuje naši civilizaci a vedle Ruska je nejvýznamnější hrozbou pro NATO. Nelze spoléhat na věčný mír, uvedl Řehka. Armáda se podle něj připravuje na černý scénář, který může nastat. Tím by mohla být válka s protivníkem s jadernými zbraněmi. „Naše země se bude bránit jako součást NATO,“ doplnil s tím, že se na to musíme nachystat.
Ponechme nyní stranou Řehkovo tvrzení, že „věčný mír je iluze“, a zaměřme se na to, co Řehka říká o budoucím konfliktu. Náš protivník má jaderné zbraně a případný vojenský konflikt by tak mohl eskalovat do stadia, kdy by jaderné zbraně byly protivníkem použity. V tomto případě je možné očekávat i to, že by tyto zbraně byly použity proti cílům civilním s cílem způsobit masové lidské ztráty.
V roce 1975 jsem jako „absík“ absolvoval rok vojenské služby u protichemického vojska. Cvičili jsme odmořování techniky od bojových otravných látek. Ostatně, naše armáda má i v současnosti specialisty tohoto typu a patří k těm, kterými se Česká armáda  může i pochlubit .  Druhý den oficiální návštěvy velitele pozemních sil Řecka generálporučíka Fragkose Fragkoulise s doprovodem v České republice patřil v pátek 17. září 2010 Liberci. Delegaci doprovázel zástupce velitele společných sil – velitel pozemních sil plukovník Štefan Kaleta.   Příslušníci 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany připravili dynamickou ukázku činnosti chemických odborníků po simulovaném použití špinavé bomby. Činnost zahájili průzkumem, pokračovali odběrem vzorků a pak prováděli vyproštění zasažených osob z kontaminovaného prostoru, jejich následnou dozimetrickou kontrolu a dekontaminaci. Během statické ukázky se delegace seznámila s technikou a materiálem pro radiační, chemické a biologický průzkum a dekontaminaci, prostředky individuální ochrany a výzbrojí.   Generál Fragkoulis odjížděl spokojený a nadšený z možností, jakými chemické vojsko Armády České republiky disponuje, a pochvaloval si vysokou úroveň připravenosti vojáků   chemických odborností.
Už za mé vojenské služby mi bylo jasné, že by v případném světovém konfliktu, na který nás soudruzi politruci ve svých „školeních“ připravovali, a to proti americkému imperialismu, by všechno „cvičení“ a „odmořování“ a používání ochranných masek byla jen pustá teorie. Nic by nepříteli, či „protivníkovi“, nezabránilo v likvidaci takovýchto zařízení. Natož v dnešní době družicových snímkování na daleko přesnější úrovni, než tomu bylo za mé vojenské služby.
Již v době studené války mezi Západem a Východem bylo reprezentantům USA a tehdejšího SSSR jasné, že případný jaderný konflikt by byl válkou, v níž by byli nakonec poraženi všichni. Masivní použití jaderných zbraní by zamořilo celou planetu radioaktivním spadem, státy, kde by byly jaderné zbraně použity, by byly zničeny a jejich populace by byla odsouzena k umírání na jaderné ozáření nebo na sekundární ozáření jaderným spadem.
Dohody o zmrazení počtu jaderných zbraní mezi USA a SSSR byly všeobecně prospěšné. Rozpad SSSR pak vytvořil tak zvaný unipolární svět s nadvládou USA. Dnes se o svá práva hlásí komunistická Čína, která je ekonomicky na vzestupu. Rusko svou válkou na Ukrajině usiluje o zničení Ukrajiny v hranicích rozpadu SSSR. Válka Ruska s USA by mohla vést k podobnému fatálnímu zničení světa, které hrozilo v případě války mezi Východem a Západem v dobách studené války.
Rusko se dnes může opřít o dodávky technologie právě z komunistické Číny, a navíc i ze Západu prostřednictvím „třetích“ zemí, mimo jiné i Turecka – člena NATO. Má-li se svět vyhnout katastrofě, musí spolu opět velmoci jednat. Na rozdíl od Řehky se domnívám, že lze současné konflikty překonat bez rozpoutání světového konfliktu s použitím jaderných zbraní. Odpovědnost leží na velmocích stejně jako v minulosti.
Jan Bartoň


The post Řehka už ví, že má Rusko jaderné zbraně first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden