Analýza: Covid vakcíny vás spíše dostanou do nemocnice, než že vás před ní ochrání
RSS

Analýza: Covid vakcíny vás spíše dostanou do nemocnice, než že vás před ní ochrání

Nová práce editora časopisu BMJ Dr. Petera Doshiho a jeho kolegů analyzovala údaje ze studií vakcín Covid společností Pfizer a Moderna a zjistila, že je pravděpodobnější, že vás tyto vakcíny dostanou do nemocnice se závažnou nežádoucí příhodou, než že vás ochrání před Covidem. (Foto: Flickr)Preprint (zatím nerecenzovaný) se zaměřuje na závažné nežádoucí účinky, na které upozorňuj e „prioritní seznam potenciálních nežádoucích účinků relevantních pro vakcíny COVID-19“ schválený WHO. Autoři vyhodnotili tyto závažné nežádoucí příhody zvláštního významu, které byly pozorovány v „randomizovaných studiích fáze III vakcín mRNA COVID-19“.
Ředitel Pfizeru: Američané budou muset užívat nové covid vakcíny každý rok
Závažná nežádoucí příhoda byla podle protokolů studií definována jako nežádoucí příhoda, která má za následek některý z následujících stavů:Dr. Doshi a jeho kolegové zjistili, že vakcíny Pfizer a Moderna mRNA COVID-19 byly spojeny se zvýšeným rizikem závažných nežádoucích příhod zvláštního významu, a to 10,1 příhod na 10 000 očkovaných u vakcíny Pfizer a 15,1 příhod na 10 000 očkovaných u vakcíny Moderna (95% CI -0,4 až 20,6 a -3,6 až 33,8). V kombinaci byly mRNA vakcíny spojeny se zvýšením rizika závažných nežádoucích příhod zvláštního významu o 12,5 na 10 000 očkovaných (95% CI 2,1 až 22,9).
Lékař kritizován poté, co ukázal své dítě s maskou a filtračním zařízením na kočárku
Autoři poznamenávají, že tato úroveň zvýšeného rizika po očkování je vyšší než snížení rizika hospitalizace v souvislosti s vakcínou COVID-19 ve studiích společnosti Pfizer i Moderna, které činilo 2,3 na 10 000 účastníků u společnosti Pfizer a 6,4 na 10 000 účastníků u společnosti Moderna. To znamená, že v tomto měřítku vede vakcína Pfizer k čistému zvýšení závažných nežádoucích příhod o 7,8 na 10 000 očkovaných a vakcína Moderna o 8,7 na 10 000 očkovaných.K rozdílu mezi jejich zjištěními a zjištěními FDA při schvalování vakcín autoři poznamenávají, že analýza závažných nežádoucích příhod provedená FDA „zahrnovala tisíce dalších účastníků s velmi malým počtem sledování, z nichž velká většina obdržela pouze jednu dávku“. FDA také počítala „postižené osoby“, nikoli jednotlivé příhody, přestože ve skupině s vakcínou bylo dvakrát více osob než ve skupině s placebem, u nichž se vyskytlo více závažných nežádoucích příhod.
Prozření slovenských ministrů? Překvapivé odpovědi ohledně očkování
Autoři se podivují, kde jsou vlastní studie americké vlády o nežádoucích příhodách. Upozorňují, že v červenci 2021 FDA informovala o zjištění čtyř potenciálních nežádoucích příhod, které by mohly být předmětem zájmu po očkování vakcínou společnosti Pfizer – plicní embolie, akutní infarkt myokardu, imunitní trombocytopenie a diseminovaná intravaskulární koagulace – a uvedla, že bude tato zjištění dále zkoumat. Žádná aktualizace se však dosud neobjevila.Upozorňují také, že „ačkoli CDC počátkem roku 2021 zveřejnila protokol o používání poměrných hlásných poměrů pro detekci signálů v databázi VAERS, agentura dosud o takové studii neinformovala“.
Česká lékařka se dotazuje ministerstva zdravotnictví a nestačí se divit
Autoři poukazují na to, že jejich výsledky jsou v souladu s nedávnou předtiskovou analýzou studií vakcíny COVID-19, kterou provedli Benn et al. a která nezjistila „žádný důkaz o snížení celkové úmrtnosti ve studiích s mRNA vakcínou“ , přičemž v ramenech s vakcínou bylo 31 úmrtí oproti 30 úmrtím v ramenech s placebem (3% nárůst; 95% CI 0,63 až 1,71).S poukazem na to, že jejich studie je omezena skutečností, že nezpracované údaje z klinických studií vakcíny COVID-19 nejsou veřejně dostupné, zdůrazňují, že „vzhledem ke globálním důsledkům pro veřejné zdraví je naléhavě nutné bez dalšího odkladu zveřejnit všechny údaje ze studií COVID-19, zejména pokud jde o závažné nežádoucí účinky“ .
Důležité prohlášení globální koalice o pilotech poškozených covid očkováním
Docházejí k závěru, že je třeba provést formální analýzy škodlivosti a prospěšnosti vakcín Covid s přihlédnutím k různým úrovním rizika závažných nežádoucích účinků vakcíny Covid a nežádoucích účinků, které existují u různých demografických skupin. V ideálním případě by to podle nich mělo být založeno na údajích o jednotlivých účastnících, ačkoli takové údaje jsou stále frustrujícím způsobem nedostupné.Zdroj: dailysceptic.org
Článek Analýza: Covid vakcíny vás spíše dostanou do nemocnice, než že vás před ní ochrání se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden