Bylo vyhlášení „pandemie“ nutné k zavedení takzvaných „vakcín?“
RSS

Bylo vyhlášení „pandemie“ nutné k zavedení takzvaných „vakcín?“


Pokud by se v roce 2020 jednalo jako každý rok při chřipkových epidemiích, pokud by nebyly lockdowny, nevytvářela by se atmosféra strachu a hysterie, jestliže by nebyla silně omezena léčba, nebyly by vytvořeny ničivé „covidové nemocniční protokoly,“ pak by zřejmě prošel rok 2020 tak jako každý jiný.
Nicméně bylo zřejmě nutné nejen zničit ekonomiky a část drobného podnikání, najít záminku k zavádění diktátorských pravidel (plánované dokumenty WHO) a otestovat ovladatelnost mas, ale bylo také zapotřebí těmto masám vnutit experimentální genové injekce.
To, co mnohým z nás bylo jasné již v roce 2020, se nyní stále více potvrzuje.
V říjnu 2022  Pandemics Analytics & Data  (“PANDA”)  zveřejnila dokument shrnující názory skupiny odborníků na produkty nazývané “covid vakcíny.”
Jejich komplexní multidisciplinární přezkum zjistil, že hromadné očkování proti covidu bylo neúspěšným experimentem. 
To, co se odborníci z „PANDA“ od té doby naučili, je přimělo přehodnotit téměř každý jednotlivý aspekt toho, co bylo napsáno v tomto dokumentu. Nyní zveřejnili svůj revidovaný postoj ke „covidovým vakcínám.“
„Ano, stále si stojíme za názvem odkazujícím na zavedení vakcíny jako na ‚neúspěšný experiment.‘ Ale teď bychom šli mnohem dál,“ napsali analytici PANDA.
Protokoly pro studie fáze III, které tvořily základ pro povolení těchto přípravků, specifikovaly klinicky irelevantní koncové body a byly prováděny zejména u zdravých, mladších subjektů, u kterých bylo zanedbatelné riziko vážného onemocnění.
V důsledku toho nebyli schopni změřit údajné přínosy.
Navíc se rychle hromadí důkazy o chování, jehož cílem je zkreslit výsledky, které by mnozí považovali za podvodné. V každém případě není kritická analýza výsledků konzistentní s žádným přínosem, když se zvažují výsledky ze všech příčin.
Takzvané „skutečné“ studie provedené po zavedení jsou prošpikovány zřejmými nejasnostmi a používají různé statistické triky – zcela ignorované dříve uznávanými akademickými časopisy – které významně zkreslují výsledky.
Proto tvrzení představitelů veřejného zdraví, politiků a médií ohledně bezpečnosti a účinnosti byla nepodložená a neopodstatněná.
Prohlašované výhody jsou ostře v rozporu s údaji na úrovni populace, které naznačují významný nárůst celkové úmrtnosti a nemocnosti u silně očkovaných populací.
Z hlediska bezpečnosti přichází každý týden nová data a potenciální biologické mechanismy škod, které naznačují, že tato nedostatečně testovaná a komplexní terapeutika jsou podstatně nebezpečnější, než se původně tvrdilo. 
Není naším záměrem v tomto díle podávat shrnutí současného stavu znalostí týkajících se bezpečnosti, kolem tohoto příběhu se každopádně vyvíjí vše tak rychle, že je těžké držet krok s vývojem.
Výše uvedené by bylo dostatečně znepokojivé, i kdyby existovala skutečná ospravedlnitelná potřeba vakcín v jakékoli části populace. Nicméně i tento předchozí předpoklad – který jsme (byť předběžně) přijali v případě starších nebo jinak „zranitelných“ – je nyní třeba zpochybnit, protože náš další výzkum vedl k následujícím závěrům ohledně údajné „pandemie.“
Nikdy nedošlo ke smrtelné pandemii žádného patogenu, který by byl „rizikovým aditivem“ k již existujícím příčinám respiračních infekcí. Je tomu tak, ať už kolovalo něco, co pochází z laboratoře nebo něco, co bylo původem zoonotické a zda „to“ pochází z Číny nebo odjinud.
Ať už „to“ způsobilo, že různé testy vyvíjené a zaváděné šílenou rychlostí se staly „pozitivními,“ existuje dostatek důkazů, že „to“ se rozšířilo na několik kontinentů měsíce před vyhlášením nouzového stavu, aniž by to zjevně způsobilo jakoukoli nadměrnou úmrtnost nebo zprávy o shlucích neobvyklých klinických projevů kdekoli (kromě případů uváděných pro Wuhan).
Hypotéza tedy zní, že veškeré škody, které se odpovědní pokoušejí přisuzovat novému viru, způsobilo samotné vyhlášení nouzového stavu a následné kataklyzmatické změny ve zdravotní a sociální péči.
Neexistují žádné přesvědčivé důkazy, že šíření jakéhokoli patogenu – na rozdíl od šíření vln strachu, paniky a lékařské dystopie – přímo souvisí s vlnami smrtelných nemocí.
Pokud by se netestovalo a kdyby lékaři pokračovali v léčbě pacientů s respiračními infekcemi individuálně podle jejich příznaků (v souladu s desítkami let starou praxí), nevěříme, že by bylo zaznamenáno něco neobvyklého. 
Jinými slovy, kdybychom nic neudělali, nebyla by žádná pandemie roku 2020 zmíněna v historických knihách s použitím jakékoli rozumné definice slova „pandemie.“
Z výše uvedeného vyplývá, že nebylo potřeba ani ospravedlnit zavedení jakýchkoli nových terapeutik, včetně produktů nazývaných „vakcíny.“
Namísto kladení otázky: „Byly vakcíny potřeba jako reakce na pandemii?“ bychom se měli ptát: „Byla pandemie potřebná pro zavedení vakcíny?“
PANDA  je nezisková organizace založená v dubnu 2020 skupinou multidisciplinárních profesionálů, kteří vnímali globální reakci na Covid – od lockdownů po povinné očkování – jako přetíženou a škodlivou až do té míry, že způsobila velkou trhlinu ve struktuře společnosti.
Jejich síť zahrnuje vědce, pojistné matematiky, ekonomy, datové vědce, statistiky, lékařské odborníky, právníky, inženýry a obchodníky z celého světa s cílem poskytovat médiím, influencerům a veřejnosti spolehlivé, prozkoumané a dostupné poznatky.
Stránku Substack společnosti PANDA s názvem ‚  PANDA Uncut‘ lze sledovat  ZDE .


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 4 Průměrně: 5 ]Článek Bylo vyhlášení „pandemie“ nutné k zavedení takzvaných „vakcín?“ se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden