Kdo byli a kde skončili členové divizí SS Halič a kde žijí jejich potomci?
RSS

Kdo byli a kde skončili členové divizí SS Halič a kde žijí jejich potomci?

Jak jistě víte, tak Norimberský proces byl svého času spíš fraškou, neboť všechny „velké ryby“ v klidu a v pohodě dožily často daleko od Německa a to dokonce v zemích, které měly být údajně na opačné straně než němečtí nacisté, nicméně hra na obě strany byla v té době také zcela patrná.
A podobně, jako nebylo mnoho nacistických hlavounů potrestáno za svoje zvěrstva, nebyli potrestáni ani jejich velcí spojenci – Banedrovci. Jejich potomstvo však nezůstalo jen na Ukrajině, mnoho jich po válce – i za pomocí daných zemí – skončilo daleko od jejich rodné země. Jejich potomci zachovávali jejich tehdejší odkaz – a co víc – mnohdy ovládli s dosud ovládají vysokou politiku…
Pokud chcete pochopit, proč Spojené království a Kanada tak tvrdě podporují Ukrajinu, musíte se ohlédnout zpět na konec druhé světové války. Ukrajinci byli rekrutováni a zařazeni do divize Waffen-SS „Halič“, která byla vytvořena nacisty v polovině roku 1943 ve druhé světové válce, aby podpořila selhávající režim Adolfa Hitlera. Ukrajinský ústřední výbor tuto myšlenku s nadšením podpořil i přes cenu spolupráce s totalitním režimem a jeho kriminální povahu.
Haličský generální guvernér Otto Wachter se obrátil na Himmlera s návrhem na vytvoření frontové bojové divize z haličských rekrutů. Po rozhovoru s Hitlerem dal Himmler Wachterovi zelenou a nařídil vytvoření 14. granátnické divize Waffen-SS Halič. Navzdory Himmlerově pozici šéfa SS se setkal s opozicí vůči této myšlence. Erich Koch, Karl Wolfe (styčný důstojník Waffen-SS v Hitlerově štábu) a generál SS Kurt Daleuge (říšský protektor Čech a Moravy) věřili, že zbraně dodané takové jednotce budou obráceny proti Němcům. Himmler si však stál pevně za svým, takže byla založena divize Halič. Měl k tomu dva důvody: Jednak ztráta lidských zdrojů po porážce u Stalingradu znamenala, že Říše zoufale potřebovala nové formace; a také měl strach, že nespokojená ukrajinská mládež se připojí k podzemnímu hnutí, tj. UPA.

Otto von Wachter byl hlavou nacistické vlády na Ukrajině. Jeho protějšek, Hans Frank, předsedal Polsku a založil vyhlazovací tábory, které zavraždily nejméně 50% Židů vyhlazených během holocaustu. Ukrajinci, především ze západní části současné Ukrajiny, se připojili a vytvořili divizi SS.
Již v červenci 1943 byla divize Waffen-SS „Halič“ poslána na frontu, kde byla poražena v bitvě u Brody; poté byla část divize (přeživší) přeformátována a poslána na Slovensko, kde se vojáci zúčastnili bojů proti účastníkům slovenského národního povstání, stejně jako v Polsku proti Zemské armádě. Po dalším přeformátování se jednotka ocitla v Rakousku, nyní jako 1. ukrajinská divize Ukrajinské národní armády; právě tam vojáci divize složili zbraně v západní okupační zóně. Většina z nich poté žila v zahraničí.
Další  účet rozvádí :
14. divize Waffen-SS byla zformována v polovině roku 1943 z 80 000 uchazečů. Bylo vybráno 13 000 nejlepších a zbytek byl použit k vytvoření policejních pluků. Od jejího vzniku členové UPA infiltrovali jednotku. Navzdory tomu byla vycvičena a vybavena silou 18 000 mužů. Stejně jako tomu bylo u ostatních slovanských jednotek, velitel divize, SS-Brigadeführer Fritz Freitag a jeho důstojníci byli všichni Němci. V červnu 1944 byla divize součástí skupiny armád Sever, když byla nasazena do své první a jediné velké bitvy – v Brody-Tarnow – která ji téměř zničila. Po tomto střetnutí čítala divize pouze 3000 mužů. Po období odpočinku a přestavby se divize zúčastnila několika polovičatých protipartyzánských operací na Slovensku a ve Slovinsku, než se v květnu 1945 vzdala v Rakousku.
Takže, co se stalo s přeživšími? Papež zasáhl na konci války a zajistil, aby zbytky ukrajinské divize SS nebyly odevzdány Rusům. Místo toho, aby  šli do ruských gulagů, mnoho přeživších emigrovalo do Velké Británie a Kanady. Tito Ukrajinci měli temnou  historii:
Existují jednoznačné důkazy o tom, že některé jednotky haličské divize na Slovensku se během své služby u nacistů dopustily válečných zločinů, a že při potlačování Slovenského národního povstání se vyskytly vážné problémy s jejich disciplínou a chováním. Některé z haličských jednotek byly po celou dobu své existence zapojeny do strašlivých zvěrstev v okrese Brody v Polsku a na Slovensku.
Mnozí z personálu se dobrovolně přihlásili ke službě na Slovensku v naději, že najdou přátele a příbuzné mezi velkou skupinou uprchlíků z Haliče, kteří byli přijati na Slovensko krátce před povstáním.   První jednotka, bojová skupina tvořená z jednoho praporu 29. pluku s pomocnými jednotkami, dorazila 28. září 1944. Nakonec byly všechny divizní jednotky přesunuty na Slovensko. Od 15. října 1944 se vytvořily dvě bojové skupiny – Wittenmayer a Wildner (obě měly přibližně zesílenou sílu praporu). Divize operovala v koordinaci s bojovými jednotkami z divize SS Horsta Wessela , zatímco na papíře byla  SS-Sturmbrigade Dirlewanger podřízena přímo jí, ale její velitel ignoroval všechny instrukce, které obdržel a pokračoval v nedůstojném jednání vlasovského oddílu a dalších formací SS a SD až do 5. února 1945. Podle slovenského historika K. Fremala „členové divize pomáhali v protistranických, represivních a teroristických akcích a páchali vraždy a další excesy“.
Existuje i více informací o vzniku a konci Haličské divize :
Například po oznámení o vytvoření Haličské divize Volodymyr Kubijovyč, šéf ukrajinského ústředního výboru v nacisty okupovaném Krakově, napsal: „Dnes je pro Ukrajince v Haliči velmi historický den, protože v dnešním Státním aktu je realizováno jedno z nejžádanějších přání ukrajinského lidu – bojovat proti bolševismu se zbraněmi v rukou… Toto přání bylo výsledkem hlubšího přesvědčení, že je naší povinností nezůstat neutrální ve velkém boji za budování nového evropského řádu a co můžeme udělat pro vítězství nové Evropy… Tento historický den byl umožněn podmínkami vytvořit důstojnou příležitost pro Ukrajince z Haliče, bojovat ruku v ruce s hrdinnými německými vojáky armády a Waffen-SS proti bolševismu, vašemu a našemu smrtícímu nepříteli. Děkujeme vám ze srdce. Samozřejmě bychom měli poděkovat Velkému Vůdci sjednocené Evropy za to, že uznal naši účast ve válce, že schválil vaši iniciativu a souhlasil s vytvořením haličské divize.“
Kanadská místopředsedkyně vlády Chrystia Freelandová je vnučkou muže , který kolaboroval s nacisty:
26. ledna 2022, uprostřed ruských příprav na invazi na Ukrajinu, vydala kanadská vicepremiérka Chrystia Freelandová  prohlášení , v němž nastínila, proč Kanada – domov největší ukrajinské diaspory mimo Rusko – bude Ukrajinu bezpodmínečně podporovat, a nastínila manichejský pohled na údajný boj mezi demokracií a autoritářstvím. „Kanaďané – naši vlastní rodiče a prarodiče – bojovali a umírali,“ pokračovala, „aby vytvořili mezinárodní řád založený na pravidlech během druhé světové války a po ní.“
Freelandové ukrajinský dědeček z matčiny strany, Michael Chomiak, nic takového nedělal. Během války redigoval Krakivski Visti,  nacistický propagandistický plátek v okupovaném Krakově, který byl vytištěn v tiskárně zabavené židovským novinám. Pokud tak Freelandová upozorňuje na něco, zač její „rodiče a prarodiče“ bojovali, tak ti ve skutečnosti bojovali za Hitlerovu 3. říši. Freelandová chce jít očividně ve šlépějích svého předka.

Kolaborace dědečka Chomiaka s  nacisty je nesporná :

Chomiakovy záznamy ukazují, že byl vycvičen ve Vídni pro německou špionáž a propagandistické operace, poté povýšen na vedení německé tiskové mašinérie pro haličskou oblast Ukrajiny a Polska během 4leté okupace. Chomiak byl tak vysoce postavený a aktivní v nacistické  věci, že polské zpravodajské služby aktivně lovily Chomiaka až do roku 1980 – aniž by věděly, že uprchl do bezpečí na farmu v Albertě v  Kanadě .
Nacistické dědictví na Ukrajině žije dál ve Velké Británii a Kanadě, kam tehdy odešli nacisté z Wafen SS Halič. Vnoučata těchto mužů neodmítla špinavou historii svých předků, ale přijala ji. Mějte to na paměti, když uvažujete o nabádání Velké Británie a Kanady, aby i ostatní země přijaly ukrajinskou věc. Je za tím nacistická linie.


Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden