USA: Návrh zákona podaný v Illinois požaduje, aby dárci krve zveřejnili stav očkování proti Covidu
RSS

USA: Návrh zákona podaný v Illinois požaduje, aby dárci krve zveřejnili stav očkování proti Covidu


I přesto, že nikdo neručí za současné ani budoucí vedlejší účinky genových injekcí, včetně možného vlivu darované krve očkovaných na zdraví pacienta, který krev přijímá, nikde na světě se zatím nezjišťuje, zda si dárce krve nechal aplikovat genovou injekci nebo ne.
Neočkovaní tak nemají šanci si zajistit, že v případě potřeby dostanou krev neočkovaného. I když již v tomto směru existuje jakási databanka  krve pro neočkované, není dostupná po celém světě a může být aplikována jen omezenému počtu pacientů.
V americkém státě Illinois se nyní zákonodárci pokouší jako první na světě zavést zákon, podle kterého by muselo být vždy uvedeno, zda darovaná krev pochází od člověka, který si nechal genové injekce aplikovat.
Nová legislativa v Illinois by umožnila jednotlivcům, kteří přijímají dárcovství krve, vědět, zda dostávají krev od osoby očkované vakcínou proti COVID-19 nebo jinou vakcínou messenger RNA (mRNA).
Návrh zákona HB4243 , který 29. listopadu předložil poslanec státu Illinois Jed Davis, mění zákon o klinických laboratořích a krevních bankách státu Illinois a vyžadoval by, aby krevní banky testovaly darovanou krev na přítomnost vakcíny COVID-19 a různých složek mRNA, včetně lipidových nanočástic a spike proteinu – a vyžaduje, aby dárce krve během každého procesu screeningu zveřejnil, zda během svého života obdržel vakcínu COVID-19 nebo jakoukoli jinou vakcínu na bázi mRNA.
Kromě toho návrh zákona ukládá požadavky na označování krve nebo krevních složek, které mají pozitivní test na důkaz vakcíny COVID-19 nebo jiné složky mRNA vakcíny nebo byly získány od dárce, který dostal vakcínu proti COVID-19 nebo jinou mRNA vakcínu.
„ Obrátila se na mě jedna volička s obavami ohledně nadcházející operace jejího syna . Co kdyby potřeboval transfuzi krve s neznámými dlouhodobými dopady mRNA vakcín? Jako rodič se cítím oprávněně znepokojen,“ řekl Davis.
„Tento rozhovor byl katalyzátorem pro můj návrh zákona, který vymezuje dárcovství krve a mRNA vakcíny. Lékařské informace poskytovatelům sdělujeme neustále, tak proč ne naši historii očkování?
Je to snadná otázka a já jsem hrdý na to, že mohu tento návrh zákona podpořit.“
Poté, co byl návrh zákona předložen v Illinois , bude přečten a postoupen Výboru pro pravidla a poté bude přidělen věcnému výboru. Věří, že pro volené úředníky, jako je pan Davis, je součástí jeho práce převádět obavy nebo nápady voličů do legislativy, pokud je to možné, a že každý návrh zákona, včetně HB4243, pochází od někoho, kdo prošel dveřmi jeho kanceláře.
Republikánský zákonodárce v Montaně, který se obával krevních transfuzí od lidí očkovaných proti COVID-19, předložil na začátku tohoto roku  návrh zákona , podle kterého by bylo darování tkáně nebo krve od každého, kdo dostal vakcínu proti COVID-19, považováno za přestupek.
Návrh zákona byl však rychle zavržen v poměru hlasů 19 ku 1.
Na rozdíl od návrhu zákona předloženého v Montaně  HB4243 nekriminalizuje jednotlivce, kteří darují krev, pokud dostali vakcínu proti COVID-19 .
Pouze umožňuje lidem, kteří dostávají krevní produkty, vědět, zda krev, kterou dostávají, pochází od očkovaného jedince, a vyžaduje, aby se u krevních vzorků uváděly tyto informace na štítcích, aby pacienti mohli činit informovaná rozhodnutí.
Podle  Červeného kříže  neexistuje žádná čekací lhůta pro ty, kteří dostali vakcínu proti COVID-19 – pokud jsou bez příznaků a v době darování se cítí dobře. Pokud jedinec neví, jakou vakcínu dostal, musí s darováním krve počkat dva týdny.
Asociace pro rozvoj krve a bioterapii, Americká krevní centra a Americký červený kříž, se nedomnívají, že vakcíny proti COVID-19 představují riziko pro pacienty, kteří dostávají krevní transfuze.
Ve společném prohlášení vydaném 26. ledna tyto tři organizace uvedly, že neexistují žádné „vědecké důkazy, které by prokazovaly nepříznivé výsledky transfuzí krevních produktů odebraných od očkovaných dárců, a proto neexistuje žádný lékařský důvod k odlišení nebo oddělení  jednotlivců z řad dárců krve, kteří byli očkováni proti COVID-19.“
V prohlášení se dále uvádí, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) při několika příležitostech potvrdil, že neexistují žádné důkazy, které by podporovaly obavy o bezpečnost krve darované očkovanými jedinci.
FDA však neposkytla údaje, které by prokazovaly, že je bezpečné přijímat darovanou krev od očkovaných jedinců, a mnoho studií zjistilo, že mRNA z vakcín COVID-19 cirkuluje v krvi nebo plazmě nedávno očkovaných jedinců.
Studie z roku 2022  publikovaná v časopise Biomedicines  zjistila, že syntetická mRNA ve vakcíně COVID-19 společnosti Pfizer přetrvává v krvi očkovaných jedinců po dobu nejméně dvou týdnů po očkování.
Lednová studie publikovaná v  časopise Journal of Pathology, Microbiology and Immunology zjistila v krvi některých očkovaných jedinců až 28 dní po očkování proti COVID-19 plnou dávku nebo stopy sekvencí vakcíny SARS-CoV-2 spike mRNA od společností Pfizer i Moderna.
„Očekáváme, že mRNA vakcína detekovaná v plazmě je obsažena v LNP (lipidových nanočásticích), a že LNP v plazmě se pomalu uvolňují z místa vpichu buď přímo do krve nebo přes lymfatický systém,“ napsali autoři.
V  lednové studii v časopise Circulation vědci zjistili trvale zvýšené cirkulující hladiny spike proteinu v krvi dospívajících a mladých dospělých, u kterých se po očkování proti COVID-19 vyvinula myokarditida.
Studie z roku 2022 v  časopise Clinical Infectious Diseases  zjistila cirkulující antigeny S1  ze spike proteinu SARS-CoV-2 v plazmě účastníků očkovaných vakcínou COVID-19 společnosti Moderna.
Antigeny jsou oslabené nebo neaktivní části konkrétního organismu – v tomto případě spike protein – které spouštějí imunitní reakci v těle. Výzkumníci také potvrdili, že zjištěné antigeny S1 jsou výsledkem očkování a nikoli přirozené infekce.
 


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek USA: Návrh zákona podaný v Illinois požaduje, aby dárci krve zveřejnili stav očkování proti Covidu se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden