CO2 následuje po oteplování, ne naopak: Další studie potvrzuje marnost „čisté nuly“
RSS

CO2 následuje po oteplování, ne naopak: Další studie potvrzuje marnost „čisté nuly“


Největší podvod v dějinách lidstva – podvod klimatický – má za cíl razantně snížit životní úroveň zejména v Evropě, ale i v dalších zemích tzv. „Západu.“
Skupina nyní již téměř 2000 vědců a odborníků – včetně nositelů Nobelovy ceny –  se proti tomuto podvodu postavila ve snaze informovat široké masy o pravdě, která je v tomto oboru umlčována.
Vědci, kteří odmítli lhát za tučné granty a dotace, přináší nepřeberně důkazů o tom, že se klima mění po celou dobu existence naší planety, aniž by na tyto změny měl člověk jakkoli hmatatelný vliv.
Další z mnoha studií nyní prokazuje nesmyslnost tvrzení klimatických alarmistů o tom, že množství CO2 produkovaného člověkem má vliv na teplotu. Je to totiž právě naopak.
Nedávno zveřejněná studie znovu jasně ukazuje, že snižování emisí, pokud jde o CO2, je vlastně zcela zbytečné. Důvod: Koncentrace oxidu uhličitého se řídí teplotou a ne naopak.
„Čistá nula“ je tedy pro ekonomiku nejen katastrofální, ale také úplný nesmysl. Kdo to teď řekne klimatickým fanatikům?
Studie opět vyvrací pseudonáboženská tvrzení a dogmata nového klimatického náboženství, podle kterého je oxid uhličitý hlavním motorem změny klimatu.
Vědci ve své práci ukazují, že zvýšení úrovně CO2 následuje až po zvýšení teploty. Není to tedy tak,  jak tvrdí klimatičtí fanatici, že teploty následují stopový plyn. Toto píše autor Allan T. Emrén ve svém shrnutí :

Za posledních 170 let se teploty a koncentrace CO2 v atmosféře zvýšily. Byly zkoumány publikované údaje o globální teplotě, údaje o CO2 a údaje o arktickém mořském ledu. Ukazuje se, že podpora lidských aktivit způsobujících pozorovaný nárůst je slabá. 
Bylo zjištěno, že rychlost změny koncentrace CO2 je řízena globální teplotou a ne naopak. Aby se zastavila zvyšující se koncentrace, musí se nejprve snížit teplota asi o 1,4 K.
Je tedy otázkou, zda lidské pokusy o kontrolu globální teploty nebo koncentrace CO2 v atmosféře povedou ke znatelným výsledkům.
Existuje souvislost mezi sezónními výkyvy koncentrací CO2 a množstvím arktického mořského ledu. Současný nárůst koncentrace CO2 a teploty je podobný tomu, který byl pozorován před 55 miliony let, což naznačuje, že Země prošla kolem roku 1750 „bodem zvratu.“

Příspěvek, který byl publikován v „International Journal of Global Warming,“ také poukazuje na výsledky studií jiných výzkumníků, kteří rovněž prokázali, že CO2 není hnacím faktorem globálního oteplování, ale pouze sleduje vývoj teplot. 
Emrén vyvrací všechny domněnky o zvýšení teploty v důsledku vyšší koncentrace CO2. Vysvětluje, že tvrzení, že zvýšení koncentrace CO2 o 100 ppm vede ke zvýšení teplot o 0,71 stupně Kelvina (K), nemůže být pravdivé.
Pozorovaný nárůst teploty o 0,5 K nelze vysvětlit zvýšením koncentrace CO2 o 2,7 ppm. Ve stejné době teplota opět klesla o stejnou hodnotu, i když koncentrace CO2 nadále mírně rostla.
Jiná studie dokazuje, že plány globalistů kolem Světového ekonomického fóra (WEF), Organizace spojených národů a tak dále mají za cíl pouze nastolit novou klimatickou diktaturu, aniž by ve skutečnosti bylo dosaženo čehokoli pozitivního.
Hloupé zaměření na oxid uhličitý, který je z hlediska změny klimatu evidentně zanedbatelný, vede ke zničení energetické infrastruktury, která je pro fungující ekonomiku nezbytná.
To jen dokazuje, že právě totální kolaps ekonomik je hlavní úkol celé klimatické agendy a politiky Green Dealu EU.


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek CO2 následuje po oteplování, ne naopak: Další studie potvrzuje marnost „čisté nuly“ se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden