MUDr. Piják: EMA zrušila používanie experimentálneho lieku Lagevrio na liečbu COVID-19, na Slovensku sa týmto experimentálnym liekom “liečia” pacienti s COVID-19
RSS

MUDr. Piják: EMA zrušila používanie experimentálneho lieku Lagevrio na liečbu COVID-19, na Slovensku sa týmto experimentálnym liekom “liečia” pacienti s COVID-19


OTVORENÝ LIST MINISTERKE ZDRAVOTNÍCTVA
Vážená pani ministerka. Touto cestou vás vyzývam, aby ste namiesto predvádzania svojich kostýmov začali robiť aj niečo užitočné. Ako je možné, že MZ SR doteraz nevydalo nové usmernenie, ktoré by informovalo, že a gentúra EMA už v júni 2023 zrušila používanie lieku Lagevrio pre pacientov s COVID-19 . Ako je možné, že vy ste schválili povolenie užívania tohto lieku do 31.5.2024 . Je veľmi smutne, že na túto skutočnosť neupozornil žiaden z účastníkov nedávnej relácie v TA-3, v ktorej boli zastúpení “najväčší experti” na COVID19.
 
Mám to chápať tak, že tento liek sa ešte stále používa, aby sa spotrebovali všetky jeho zásoby a splnili finančné záväzky spojené s jeho nákupom od príslušnej farmaceutickej firmy, ktorá tento liek na území SR distribuovala? Žiadam vás aby ste zabezpečili okamžitú nápravu a prešetrili finančné vzťahy všetkých lekárov s farmaceutickými firmami, ktorí tento liek, ale aj ostatné antivirotiká, ako je remdesivir, atď. , predpisovali počas pandémie.
 
S pozdravom MUDr. Michal Piják

SÚVISIACI STATUS: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA A MAINSTREAMOVÉ MÉDIÁ POKRAČUJÚ V STARÝCH KOĽAJÁCH: NA PRVOM MIESTE SÚ ZÁUJMY FARMAFIRIEM. https://www.facebook.com/photo?fbid=890771796383574&set=a.335249396558590

SÚVISIACE ČLÁNKY
Withdrawal letter: Lagevrio, First published:27/06/2023 https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-lagevrio_en.pdf (dôvod stiahnutia – nenašiel sa benefit používania tohto lieku na liečbu COVID-19) On 21 June 2023, Merck Sharp & Dohme B.V. withdrew its application for a marketing authorisation of Lagevrio for the treatment of COVID-19 in adults.
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lagevrio https://zaslobodu.sk/vlada-za-miliony-nakupi-liek-ktoremu-sa-veri-ze-je-ucinny-na-covid-19/  https://zaslobodu.sk/liecba-covid-pacientov-v-nemocniciach-experimentalnymi-nebezpecnymi-liekmi/
A molnupiravir-associated mutational signature in global SARS-CoV-2 genomes. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06649-6
Metodické usmernenia COVID 19. https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia
Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve. https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve Molnupiravir. https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir (Lagevrio 200mg) pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19. Bratislava, 19. júl 2022 Číslo: Z061108-2022 https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/mu-molnupiravir-lagevrio-200mg.pdf
Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19
Pridané 7. februára 2022 |, https://ssvpl.sk/usmernenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-k-liecbe-antivirotickym-liecivom-molnupiravir-lagevrio-200-mg-pri-miernom-az-stredne-tazkom-priebehu-ochorenia-covid-19/
Je tu opäť COVID-19 a vraj silnie. 24.11.2023 20:51, https://www.ta3.com/relacia/912406/je-tu-opat-covid-19-a-vraj-silnie
zdroj: https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/pfbid02emhDNjyprmB5dPS1cm8CeSGnepGHUzoxH6sPx2qirdwGChKV5NUPYqTBeDhVqtwmlNejčtenější za týden