Co se to sakra děje aneb techno-feudalismus a globální mafie (část 3.)
RSS

Co se to sakra děje aneb techno-feudalismus a globální mafie (část 3.)NIKOLA BORNOVÁ
V předchozí části jsme se podívali na to, co  je  to  Globální Parazit  je a jaké má  tahle nadnárodní mafie  úmysly .   Jeho  nejvyšší a finální cíl  už jsme si několikrát shrnuli – je to absolutní dominance a vlastnění všeho, včetně  plného vlastnictví  vaš eho  těl a  a duš e . Snaha o totální ovládnutí veškeré lidské populace až do posledního vesničana někde na Sibiři je pro ně doslova životní nutností – parazité  totiž  nejsou schopni samostatného života a  ke svému přežití  potřebují mít neustálý přísun vhodných hostitelů.  Nikdo jim nesmí stát v cestě, ani nějaký maličký človíček bloger nebo čestný soudce, protože oni moc dobře ví, jak slabouncí ve skutečnosti jsou a že pokud by něco hostitele probralo, rozmázne je jak obtížný krvesajný hmyz.  K dosažení svého cíle  nenápadně  používají dvě hlavní metody – manipulac i  mysli (v masovém i individuálním měřítku) a infiltrac i  existujících struktu r jako jsou soukromé firmy, státní správa, nadnárodní organizace pro lidská práva atd.  (je to jednodušší než tvořit vlastní; parazitický živočich má navíc problém cokoli sám tvořit).
Světová mafie už více jak sto let nabírá na síle, z velké části díky vytvoření  Federálního Rezervního  Systému , pomocí kterého kontroluje jednu z nejmocnějších zbraní světa – dolar. Nenechte se mýlit, dolar je opravdu především zbraň a až potom měnou pro běžné lidi. Dolar je/byl světovou rezervní měnou, což v jednoduchosti znamená, že jde o měnu, která se „musí“ automaticky používat v mezinárodním obchodě. Systém je nastaven tak, že všechny země světa v podstatě musí dolar chránit a dávat mu hodnotu na vlastní úkor, protože pád dolaru by znehodnotil jejich vlastní zásoby vniklé mezinárodním obchodem. USA toho samozřejmě zneužívá, tiskne si pro sebe nové dolary jak utržené z řetězu a celá planeta pak v potu a krvi zabraňuje jejich monstrózní inflaci.
Poznámka –  Fed  je jen „soukromá“ neziskovka, nikoli státní úřad! Citace z Wikipedie o jeho vzniku:
„Vznikl podepsáním  Zákona o federálních rezervách  pár dnů před vánočními svátky, 23. prosince 1913, prezidentem Woodrowem Wilsonem. Samotné znění zákona vzešlo z tajného setkání zástupců amerického ministerstva financí a několika vlivných bankéřů té doby v listopadu 1910 na ostrově Jekyll Island v americké Georgii. Hlavní rys zákona bylo získání pověření (z americké ústavy explicitně dané Kongresu) tisknout peníze a poskytovat je americké vládě na úvěr. „
Co proboha považovat za větší konspiraci než to, že se potají sejdou zástupci státu a soukromých bank a společně upečou smlouvu, která skrz peníze zotročí celý stát a všechny lidi v něm? Ale „konspirace“ samozřejmě neexistují a každý, kdo o nich teoretizuje a mapuje je patří do blázince, ha ha!
Fed je ale jen jedním z mnoha nástrojů, které si Globální Parazit během staletí vytvořil (banky, neziskovky, think tanky…) nebo které někomu ukradl (média, firmy, nadnárodní organizace…). Tyhle mocné rodinné klany, spojené společným parazitickým cílem, ve skutečnosti na naší naivitě a mentální lenosti parazitují už velmi, velmi dlouho. Někteří lidé se dokonce domnívají, že předci současné skupiny mocných spiklenců stáli třeba i za rozkladem starověkého Egypta a to už je pěkně dávno – několik tisíc let. A ono je to vlastně logické, že za krachem všech předchozích civilizací stála podobná (či stejná) skupina lidí se stejným nastavením psychiky!
Při rozpadu mnoha říší v oblasti Evropy a blízkého okolí vždy vidíme takřka stejné příčiny i následky – monstrózní přesuny majetku od skutečně užitečných lidí k hrstce všehoschopných psychopatů, falešnou ekonomiku, obří inflaci, obří korupci politiků, masivní propagandu, překrucování zákonů ve prospěch zločinců, aroganci elit, sexuální dekadenci všeho druhu, masovou imigraci „barbarů“, úpadek vzdělávání, soustředění davů na tupou zábavu, politické vraždy, snahu o zavedení otroctví a nakonec totální rozvrácení říše, po které někdy následuje „nespravedlivé“ vyhnání jedné minoritní skupiny obyvatel ze země (za což se pak klan těchto „vyvolených“ vždy snaží nějak strašlivě pomstít, ideálně genocidou původních hostitelů za pomoci cizích rukou, protože takovou prostě mají povahu).
V minulosti i dnes používají parazitické skupiny inteligentních psychopatů prakticky pořád ty samé metody, kterými získávají obří moc a majetky. Jediné, co se mění, je aktuální stafáž ochotných poskoků a technické prostředky, které využívají. Ale základní principy jsou vždy stejné. Člověk by si skoro až řekl, že se lidská populace po staletích pořád stejných ojebávek už přece musí jednou poučit! Že se nenechají znovu napálit tím samým…jenže stačí dvě tři generace, všechno trochu přestříknout na jinou barvu, trochu přeformulovat fráze a je to v… Staré lekce jsou zapomenuty, mozky jsou vypláchnuty a může se jet nanovo.
Teď se podíváme na to, jaké konkrétní metody používá Globální Parazit k prosazení svojí šílené agendy.
Metody Globálního Parazita
Jaké hlavní metody používá Globální Parazit k pohlcení monstrózních majetků a totální moci?
Ne přímé  řízení
Globální  Parazit jen málokdy zadává přímé rozkazy ve stylu „ Fauci a Daszaku, p řesuň te mi   vývoj  SARS-CoV-2 do Wu-chanu  tady přes tu společnost  a nezapomeň te  včas patentovat tuhle falešnou mRNA vakcínu BNT162b2, jejíž vývoj jsem přímo řídil už od roku  1990 “. Místo toho si spíš vybírá správné lidi na správná místa a těm  vysvětlí , čeho potřebuje dosáhnout. Parazit  většinou  nezavádí konkrétní zákony a politická rozhodnutí, on spíš  přes své loutky   ovlivňuje a  měn í   celkový  systém  tak, aby v něm lidé neměli jinou možnost, než se chovat tak, jak mu to vyhovuje!  Parazit určí jasnou agendu a obecné kroky k jejímu dosažení, ale o tisíce a tisíce konkrétních rozhodnutí  se  už  starají jeho poskoci, dosazení na vybraná místa. Jinak by se Parazit  zbláznil z mikro-managementu.  Když nějaká  z  lout e k neplní agendu správně, je  za pomoci jiných  maňásků   nahrazena.   To je  vše !  Pokud tedy  Parazit  chce například zlikvidovat možnost svobodného pohybu populace, tak začne za pomoci poskoků prosazovat  ( mimo jiné )   Zelený Úděl a boj proti „ zlému  skleníkovému  plynu , kter ý  produkují hlavně osobní benzínová a naftová auta “.  V še ostatní pak následuje v podstatě samo spádem  a  Globálnímu  Parazitovi  už  stačí jen  vše korigovat  přes své  poskoky .  To samé platí pro agendu programovatelné digitální měny (CBDC), pro covidovou plandemii a teror vakcinační mi  průkaz y , pro „ boj proti terorismu “ po  jím samotným  zrežírovaných   teroristických útocích (9/11,  chemický útok v Sýrii,  aktuální útok Hamásu apod.),  pro omezování chovů nebezpečně prdících kraviček a chřipečkových slepiček,  pro zavedení sociálního kreditu  atd .  Parazit  jen  určí cíl a  mantinely  a   poskoci zavádějí a hlídají konkrétní pravidla.  V ám pak nezbyde nic jiného, než se pohybovat v uzoučké uličce směrem k jatečnímu kladivu,  protože tak je nastavený celý systém  a jen velmi silní jedinci dokáží prorazit ohrádku (kterou pak debilní jedinci zase hned opraví) .

Řízení pomocí klasické manažerské pyramidy
Řízení všech operací probíhá za pomoci úplně běžné pyramidální struktury řízení, jako v každé velké firmě nebo v tajné službě. Celkový obraz a skutečné cíle vždy vidí jen vrcholné vedení!!! Ti na nižších patrech hierarchie vždy mají za úkol jen konkrétní agendu a  nejen že vůbec nemusí chápat celý obraz, oni ani nemusí vědět, pro koho a na čem vlastně pracují!  Každý ví jen to, co je potřeba, aby splnil svůj úkol!  Figurka na nižším patře tedy ani nemusí mít pravdivé informace – viz běžní zdravotníci z nejspodnějších úrovní pyramidy, kteří nadšeně píchají pacientům toxické šmakulády a přitom opravdu věří, že jim tím pomáhají.
 

Místo měšce peněz nahoře si představte šklebící se hubu Klause Švába nebo Žorže Sereše. A i ti mají nad sebou skutečné manažery světa.
Ovládnutí informačních toků
Globální  Parazit  potřebuje  kontrolovat informace, které proudí k běžné populaci.  Cílem je, aby i poměrně inteligentní člověk „ dobrovolně“  dělal rozhodnutí  výhodná pro  P arazita.  T oho se dosáhne tak, že  populace má k dispozici jen  pečlivě profiltrovaná a ohnutá vstupní data, tak že  i  vcelku  rozumný člověk může dělat  na základě nesprávných informací  sice  logická, ale zároveň  úplně debilní rozhodnutí  (třeba jít na Tečku nebo podporovat  válečné běsnění  a v n ěm   pak  dokonce stranu s fašisty!).  Dříve  Parazitovi  stačilo  občas  pomocí cizích rukou občas nějakou tu knihovnu nebo  veřejně umučit  pár chytrých a vzpurných lidí. Dnes se  ale  informace šíří mnohem snadněji,  lidí je více  a tak je nutné  všechno  extrémně centralizovat ,  aby se  to dalo  lépe ovláda t  z jednoho místa. J inými slovy, je potřeba  pomocí  monopolních praktik  a dosazování poskoků   na vhodná místa  zcela  ovládnout  a  zmanipulovat   internetové vyhledávače  (Google Search,  Bing… ) , platformy pro sdílení osobních informací (sociální sítě  jako Facebook, X, Instagram… ),  sdílecí  video-platformy (YouTube,  Vimeo… ), velká média (CNN, New York Times, Seznam/Novinky, ČT…) a také produkci masové zábavy (Hollywood,  Disney,  Netflix…).

O vládnutí finančního systému
T o hle  je  z áklad ním nástrojem   moci  Parazita, bez kterého se  v podstatě  nemůže pohnout dál. Proto  je jeho práce  vždy  nejvíc rozpoznatelná v e finančním s e ktoru  (Fed, MMF,  bankovní  lichváři …) a  ve velkých  investiční ch společnostech  (BlackRock, Vanguard…).
Aktuálně je systém  záměrně  nastaven tak,  aby byly  státy i běžná populace  neustále  zadlužováni  mnoha  nesmyslně nastavenými pravidly  a vychytralými fintami .  Dlužník = budoucí otrok .   B ankovní sektor si  přitom  může  klidně i   80% nebo 90% půjč ovaných  peněz  doslova  vyčar ovat  ze vzduchu. Opravdu – banky běžně půjčují peníze, které nejen že nemají, ale které do té doby ani neexist ovaly.  Pak bohatnou na tom, že vy jako pracant generujete reálné hodnoty a  pro  bankovní systém se  tak  z  vyčarovaných  virtuálních peněz stávají peníze reálné.
Současný západní finanční systém funguje tak,  jako kdybyste hráli oblíbenou hru  Dostihy a sázky  a jeden z hráčů měl vedle sebe tiskárnu, na které si může kdykoli dotisknout kolik peněz chce a dokonce  může  i případně říct, že vaše verze bankovek už neplatí, protože teď se tiskne nová a „lepší“… ale on je tak hodný, že vám ty staré a  fujky  peníze vymění za  ty  nové a lepší, třeba ve skvělém poměru 10:1 .
Někdy až absurdní složitost finančních a investičních systémů je také záměr – čím větší a nesmyslnější komplikovanost, tím snadněji se v něm provádějí nenápadné mega-krádeže  a tím hůře se do něj proniká normálním lidem nebo poctivým ochráncům práva (tito jednorožci pořád ještě existují!) .
O blíbenou fintou je i nasazení krtků do firem i státních podniků, kteří pak podnik záměrně poškozují, aby klesla jeho cena a mafiánský Globální Parazit pak mohl společnost koupit za hubičku a pak ji vydrancovat. Dokonalých příkladů byly v raných devadesátých letech stovky, před časem něco podobného udělal třeba bastard Stephen Elop při likvidaci Nokie nebo to dnes dělá jakási ropucha s Českou Poštou.

Nenápadnost
O tom už jsme si řekli. Parazit před sebe vždy nastrkuje ochotné figurky, které za to dostávají odměny v podobě peněz, pocitu moci, nevinných dětí ke znásilňování, drog, odpuštění nesplatitelných dluhů atd. Pokud není jiná možnost, může být nastrčena i NEOCHOTNÁ loutka – pomocí zastrašování a vydírání. Když se objeví problémy, je loutka bez smilování hozena pod vlak a Parazit nasadí novou várku užitečných idiotů, kterou si už předem nachystal.
Divide et impera /  Rozděl a panuj
G lobalistické mafii  velmi vyhovuje společenský chaos a hlavně nesoudržnost populace. Ideální stav je, když se lidé hádají a nenávidí mezi sebou a vyčerpávají se nesmyslnými vzájemnými potyčkami.  Parazit tak má  zajištěno, že se  lidé  nezačnou soustředit na  něj  a nespojí se proti  němu.  Nezapomeňte  – proti síle spojených lidí je  asi  jako komár proti vaší pěsti. Když jsou lidé zakoncentrovaní na vzájemné potyčky a nenáv i st, tak  věnují pozornost   jen   sobě navzájem  a on jim může  nepozorovaně  krást majetek z kapes  nebo nasměrovat zuřivost  populace  proti nebezpečné skupince rebelů . I proto je pro  Globálního  Parazita  super, když probíhá masivní migrace kulturně nekompatibilní populace do západních zemí. Vzniká tak chaos a zmar, ve kterém  může Parazit  dokonale řádit, schovan ý  v oparu sociálních nepokojů.  Podle stejných pravidel probíhá záměrně nespravedlivé zvýhodňování všemožných prapodivných LGBT lidiček, rasistické zvýhodňování černochů, sexistické zvýhodňování žen a tak dále. Nespravedlivé zacházení a nadržování je vnímané tak extrémně negativně, že negativní reakce můžeme jasně pozorovat už u obyčejných opiček, natož pak u lidí (kteří jsou většinou o kousíček inteligentnější…i když…). A globální mafie to samozřejmě ví a využívá.

Test po kapucínských opičkách zopakovali s pejsky, ptáky, šimpanzi…všude byl výsledek stejný. Test s lidmi jede nepřetržitě.
T vorba  pracovních  specialistů s nulovým všeobecným přehledem
K dyž už je  Globální  P arazit dostatečně silný, má otevřenou cestu k ovládnutí vzdělávacího systému (jako vždy  nepřímo a  přes ochotné poskoky!). Pro  nadnárodní mafii  je ideální stav  to , kdy ž  ze škol vylézají „vzdělaní idioti“ –  tedy  lidé, kteří  sice  rozumí nějakému vybranému oboru (třeba IT,  marketing   nebo farmaceutická medicína ), ale ví hovnajs o čemkoli jiném. Tím vzniká armáda dokonalých otroků, kteří  sice  mohou plnit komplikované cíle ve svém oboru,  ale  přitom absolutně nechápou, co se kolem nich děje  a co  nevědomky  pomáhají prosazovat .  Navíc k „ naivním s pecialistů m “  je samozřejmě potřeba chrlit i skupiny  indoktrinovaných  „ rozvracečů  společnosti “, tedy vychovávat si na různých obskurních sociologických oborech armádu  užitečných idiotů , která bude oslabovat  zdravou  společnost a zasévat do ní chaos (viz  Divide et impera ).  P ro Globálního Parazita  je  naprostou noční můrou  v šeobecně vzdělaný člověk s kvalitním kritickým myšlením („selský rozum“)  a  s  rovnou páteří  –  proto každého takového člověka podporujme jak to jen jde!

Obviňování jiných z toho, co sami dělají
D alší prastará a  věky  ověřená metoda. „ Zloděj křičí chyťte zloděje! “. Cílem je přesměrování  nebezpečné  pozornosti  na  někoho jiného, ideálně na potenciálně nebezpečného soupeře. Pokud tato lest vyjde, jsou zabity dvě mouchy jednou ranou – je odvrácena pozornost od  zločinné  činnosti Parazita  a zároveň je zničen  odbojář , který by mohl ohrozit  parazitickou agendu . Vyšším levelem téhle metody je  přebarvit  agresora dokonce až do role oběti – to aktuálně vidíme třeba v  jednom  východním  státě , kter ý  naprosto nemilosrdně a brutálně požírá  svou  původně hostitelskou zemi , která před cca 80 lety  naivně  přijala jejich předky,  které nikdo jiný kvůli jejich chování přijmout nechtěl . „Vděční“ novo-usedlíci  tam  už po mnoho dekád vyvražďují desetitisíce dětí svého hostitele, zabírají jeho území, ničí mu všechnu užitečnou infrastrukturu, nutí ho žít jako dobytek…a přitom se v médiích ještě staví do role trpící oběti a svou (nyní  už  krvelačně  rozzuřenou) oběť staví do role agresora!
Vyvolávání  iracionálního  strachu  a obecně ovládání lidí skrze emoce
Globální Parazit je především a nade vše manipulátor. A každý správný manipulátor ví, že nejsnáze se lidé  ovládají  skrz emoce. A protože radost a láska jsou pro  mafiánské  psychopat y  cosi podivného a cizorodého, zbývají  jim  jen dvě velmi silné emoce – hněv a hlavně strach.  Hněv je spíš krátkodobý a hodí se  jim  spíš  pro nárazové operace, ale strach…s trach  je pro ně slaďoučký jak dětská krev!  Strach se d á vyvolat velmi rychle,  ale může vydržet roky. Když se podaří najít správný spouštěč, tak  na povel  obejde jakékoli  racionální myšlení  a vyp íná  zdravý rozum lépe  než  tatranský čaj .  Ú plně nejlepší  verze strachu je  pak ta  z  něčeho  „neviditelného“,  co může dopadnou kdykoli  a  na kohokoli.  Dříve byl tedy velmi účinně využíván třeba strach z budoucího pekla pro ne poslušné a nevěřící  („ když ale odevzdáte naší organizaci svoji svobodnou vůli a peníze, tak my vás svými  voňavými  kadidly zachráníme před Peklem, kde by vás  jinak  tisíce let vařili ve vroucím oleji a museli byste se  pořád  dokola líbat s Madlou Ólbrjatovou! “). Později byli lidé  strašeni  třeba  přítomností   nenápadných  komunistických agentů (u nás imperialistických),  dopadem atomových bomb z  čistého nebe ,  nakažením tajemným  AIDSem,  útokem teroristů ukrytých mezi pasažéry letadla ,  hrozbou nakažení vražedným koronavirem z nezarouškovaných úst „bezpříznakových přenašečů“ ,  uvaření m  se a utopení m  v planetárním skleníku kvůli neviditelnému  oxid u  uhličit ému z  osobních  aut (ten z tankerů,  miliardářských tryskáčů  a sopek nevadí)  atd.   Zásadou je, že když se vyvolá iracionální hrůza z něčeho neviditelného,  má Globální Parazit vždy předem připraveno   zázračné řešení , jako třeba „ patriotické“ odposlouchávání telefonů proti skrytým nepřátelům státu,  čarodějnou  super- vakcínu proti koronavir ovému moru  nebo prohlídku tělesných otvorů a  radioaktivní  skenovací rámy proti zlým teroristům  na letištích.   Vždy podle oblíbeného postupu „ Vytvořit problém a pak zděšeným ovcím nabídnout předem nachystané řešení. “
I nformační a senzorické přehlcení
S pousta „hrozeb“, kterými se snaží Globální Parazit vyděsit  nebo zmást  lidi,  nedává žádný smysl  už i  při krátkém  zamyšlení.  N esmyslnost  reálných dezinformací od  globalistické mafie   teoreticky dokáže rozklíčovat  i jedinec s průměrným  intelektem . Důležité tedy je  nedat nikomu čas se nad věcmi v klidu zamyslet!  P opulaci je nutné  neustále bombardovat  nikdy nekončícím proudem   znepokojivých  obraz ů ,  jednoduchých  hes el ,  promyšlenou  ikonografií,  vědecky se tvářícími  pseudo-daty a tak dále.  P ořád a pořád a pořád  dokola !  Běžný č lověk nesmí dostat ani  trochu  času na samostatné myšlení,  jeho mysl i smysly musí být neustále něčím zahlceny . Neustále na něj musí ze všech stran dopadat potřebná propaganda – do uší z rádia, do očí z webů  nebo billboardů , do zadku z televizní obrazovky, pořád dokola a dokola a dokola a dokola, aby se nestihl ani nadechnout, natož zamyslet.  Člověk je tedy přehlcen třeba zprávami „ s mrtící virus,  zemřete , virus!!!  Z ázračná šmakuláda,  řešení , šmakuláda !“  a pak klidně z minu ty na minutu  přijde „ nevyprovokovaná ruská agrese, zlý Put ler, ruSSáci , zlý Put ler! “… pořád dokola , co se zrovna hodí.  Jedou n eustálé kobercové nálety informačních bomb,  je nutné   prát to do  lidí  pod tlakem !  Takže kdykoli, kdy hlavní média zničehonic zavalí laviny informací o nějakém šíleně nebezpečném „problému“, které úplně přehluší vše ostatní, tak máte skoro jistotu, že to vypadlo z kuchyně Globálního Parazita.

Hlavně aby se k lidem nedostaly reálné informace!
O dvádění pozornosti  banalitami  /  „chléb a hry“
Člověk   si přirozeně chce  občas  odpočinout od neustále opakovaného proudu  manipulativních  zpráv  ve veřejném prostoru i v médiích.  Jenže jak už jsme si řekli, nesmí dostat ani chvilinku času na to si vydechnout a zamyslet se! Je t e dy  potřeba zaměstnat jeho mysl  alespoň  banalitami.  Musí mít před čumákem neustále nějakou mrkvičku, jako ten pověstný oslík.   J eho mysl musí být neustále přehlcena  negativními emocemi   a  nebo  hypnotizujícími  blbinami . Jde o staré s velmi osvědčené „ chléb a hry“.  Nakrm dav nějakými pomejemi „zadarmo“ (hlavně aby jich bylo hodně) a  zároveň  neustále strhávej jejich  pozornost pryč od reálných problémů.  Lidé si n esmí si všimnout, jak je jim pomalu utahována smyčka kolem krku ,  jejich pozornost musí být pod neustálou kontrolou. M oderní „umění“ (hlavně film) se  navíc  dá zneužít i k  další super věci – k  propagaci  ideologických  absurdit ( jako třeba  černošská šl e chta ve středov ěk é Anglii apod.), což tupější část populace různými postupy skutečně přeprogramuje.  T é chytřejší  části populace začnou ty nesmysly a banality v „umění“ vadit  – a voilá, máme tu další nástroj pro vnášení rozkolu do společnosti, nádhera!  A ti  otupělí konzumenti


Nejčtenější za týden