Otevřený dopis premiérovi podepsalo přes 50 osobností veřejného života
RSS

Otevřený dopis premiérovi podepsalo přes 50 osobností veřejného života


Vážený pane premiére,obracíme se na Vás ke Dni lidských práv tímto otevřeným dopisem, jelikož nás zneklidňuje politizace Ministerstva vnitra. Kroky ministerstva dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu. Přibývá indicií, že si vláda, jež se původně přihlásila k odkazu Charty 77, vynucuje jeden politický názor a sklouzává k cenzurním praktikám, které mnozí pamatujeme z doby normalizace.Níže uvádíme několik příkladů snah ministra Víta Rakušana o omezování svobody slova
zveřejněná metodika krizového informačního týmu (KRIT) zmiňující „anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě“, „včasnou identifikaci osob“ s cílem „pojmenovat a zostudit“vyšetřování desítek občanů za pouhé názory na zahraniční politiku, které se neshodují s těmi vládními (např. případ kriminalizace učitelky za její výklad),označování pouhých předpovědí, odlišných výkladů a jiných názorů za dezinformace (což potvrzuje i výroční zpráva Vojenského zpravodajství; zpráva MVČR o extremismu však označuje skupiny „nespokojených občanů” za „antisystémové hnutí“)podpora nechvalně známých osob a organizací, které rozdělují společnost falešným obviňováním oponentů (viz např. vládní web BranmeCesko.cz)návrh „Zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnosti online“, v němž jsou velmi vágně definovány podmínky, za nichž by vláda mohla blokovat nepohodlné weby,snaha ovládnout mediální rady a úkolovat veřejnoprávní média „bojem s dezinformacemi“, který je tak často zneužíván k omezování svobody slovanedávno zahájená kampaň vybízející občany k udávání za “nebezpečné” chování na sítích a spuštění vládního webu NENALETET.cz připomínajícího propagandu 80. let a obsahujícího zjevné nepravdy.

Společenské soudržnosti nepomáhají ani Vaše výroky na adresu demonstrujících občanů, zmínky o právu na „korigované“ informace a hledání vnitřních nepřátel v duchu mccarthismu 50. let.V pluralitní demokracii nemá nikdo monopol na pravdu. Přesto se dnes pravda nehledá pomocí dialogu a diskuse, nýbrž je nám vnucována „arbitry pravdy“, a to dokonce jako jediný možný politický názor. Když je tato „pravda“ podrobena prověrce času, mnohdy se ukáže, že odporuje realitě. Příkladem za všechny jsou Manipulátoři, web Jana Cempera, o který se ve svých výstupech Ministerstvo vnitra opírá a který se opakovaně dopouští doložených nepravd vůči celé řadě veřejně známých osobností. Navzdory své nevalné pověsti jsou Manipulátoři stále doporučováni na vládním webu BranmeCesko.cz jako důvěryhodný zdroj.Centrum proti hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra publikuje na svém webu politické texty, jako např. „Středoevropská identita jako součást protizápadního narativu na kvazi-mediální scéně“ nebo „Mír jako kremelský propagandistický narativ“, a zužuje tím koridor povolených názorů. Odmítáme věřit, že by tato vláda považovala občany, kteří se hlásí ke středoevropské identitě a nemají 100% názorový průnik s politikou Evropské komise, za hybridní hrozbu, proti které musí Ministerstvo vnitra vyvíjet mediální, politický a dokonce i právní nátlak.V říjnu byla zveřejněna Westminsterská deklarace, výzva vládám, mezinárodním organizacím a provozovatelům digitálních platforem k zastavení cenzurních snah, kterou podepsalo 138 světově uznávaných osobností z řad akademiků, veřejných intelektuálů a umělců. Její překlad přikládáme v příloze a současně Vás žádáme, aby i česká vláda přestala zneužívat nejasně definovaných pojmů jako „dezinformace“ či „dezinformační scéna“ k omezování svobody slova. Braňme svobodu projevu a to i pro názory, se kterými nesouhlasíme. Pouze ve veřejném prostoru můžeme tyto názory vyslechnout a případně zpochybnit. Svoboda slova je nejlepší obranou proti omylům, lžím a polopravdám.Vyzýváme Vás jako předsedu vlády a předsedu nejsilnější koaliční strany, abyste se jasně postavil za svobodu projevu a odmítl jakékoli cenzurní snahy schované za boj proti údajným dezinformacím. Abyste nedopustil vznik legislativy, která by dávala této a příštím vládám bianco šek na filtrování nepohodlných informací nebo umožňovala Evropské komisi zasahovat do ústavně chráněné svobody projevu českých občanů. Abyste se rázně postavil proti šíření atmosféry netolerance, autocenzury a cancel culture.Tento dopis posíláme v kopii poslancům Marku Bendovi, Janu Skopečkovi a europoslanci Alexandru Vondrovi, jejichž odpovědi za ODS v předvolební anketě ujišťovaly voliče o tom, že svoboda projevu je pro Vaši stranu prioritou (citáty z odpovědí v příloze), a Pavlu Blažkovi, ministru spravedlnosti. Z dosavadního konání současné vlády je zřejmé, že tyto sliby jsou opakovaně porušovány.Žádáme Vás, pane premiére, abyste v duchu hodnotové politiky důrazně bránil občanské svobody a ujistil tak občany, že nemusejí říkat něco jiného doma a něco jiného na veřejnosti. Že se nemusejí bát vyjadřovat své názory, ať už se týkají migrace, klimatických opatření, regulací EU, očkování proti covidu, situace na Ukrajině, genderové ideologie, korespondenčních voleb, energetické politiky a dalších témat.Angelika Bazalová, členka Rady ČTK Ludva Bednář, publicista Jiří Beran, profesor epidemiologie Martin Brabec, politický filosof Tomáš Břicháček, právník  Ivo Budil, profesor antropologie Rudolf Červenka, ředitel nakladatelství  Robin Čumpelík, Inovace republiky Markéta Dobiášová, InFakta Petr Drulák, profesor, bývalý velvyslanec Pavel Fajt, hudebník, skladatel Ladislav Henek, Rádio Universum Mikoláš Chadima, hudebník, signatář Charty 77 Jitka Chalánková, nezávislá senátorka Igor Chaun, režisér Ladislav Jakl, člen správní rady IVK Marek Janča, Konzervativní institut Cecílie Jílková, publicistka, Reportéři on-line Marian Kechlibar, nezávislý publicista Martina Kociánová, Rádio Universum  Zdeněk Koudelka, právník a VŠ učitel Daniela Kovářová, nezávislá senátorka  Benjamin Kuras, spisovatel a dramatik Tomáš Lištiak, Prager Group David Martinek, autor a režisér Mojmír Mikuláš, předseda spolku Jedeme autem Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií Zbyněk Passer, předseda České společnosti přátel Izraele Zbyněk Petráček, komentátor LN, signatář Charty 77 Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vladimír Pikora, ekonom Lukáš Pollert, lékař Lenka Procházková, PRAK, signatářka Charty 77  Gabriela Sedláčková, Společnost pro obranu svobody projevu  Michal Semín, spolek Svatopluk  Jan Schneider, PRAK, signatář Charty 77 Radek Suchý, advokát Markéta Šichtařová, ekonomka Ilona Švihlíková, ekonomka Jan Tománek, spisovatel a režisér Alexander Tomský, politolog, publicista, překladatel Jaroslav Turánek, profesor imunologie Viktor Ujčík, bývalý hokejový reprezentant  Natálie Vachatová, Společnost pro obranu svobody projevu Marek Vašut, herec Daniel Vávra, Společnost pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý, Společnost pro obranu svobody projevu Alena Vitásková, Institut AV, bývalá předsedkyně ERÚ Marek Zeman, zakladatel Blue Academy Jiří Žáček, spisovatel a básník
Příloha 1: Český překlad Westminsterské deklarace Příloha 2: Výběr z odpovědí ODS na předvolební anketu SOSP ze srpna 2021 „Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru. Obrana svobody projevu je jednou z našich základních programových tezí.“„Nepodporujeme návrhy vedoucí k omezování svobody slova… Nejsme příznivci moderní teze o „zraňujícím“ obsahu. Každý pevný názor může někdo prohlásit za pro něj osobně „zraňující“ a pak dochází k výraznému ohrožení svobody projevu.“„Budeme velmi ostražitě přistupovat k legislativním i nelegislativním návrhům v této oblasti [boj proti dezinformacím] , či jejich konkrétní aplikaci. Nepřipustíme jejich zneužívání.“
The post Otevřený dopis premiérovi podepsalo přes 50 osobností veřejného života first appeared on Společnost pro obranu svobody projevu .


Nejčtenější za týden