BRICS oznamuje novou světovou rezervní měnu, zatímco Amerika páchá „ekonomickou sebevraždu“
RSS

BRICS oznamuje novou světovou rezervní měnu, zatímco Amerika páchá „ekonomickou sebevraždu“

Minulý týden na jednom z fór BRICS prezident Putin oznámil, že Rusko se spolu s Čínou a dalšími zeměmi BRICS připravuje na zavedení nové globální rezervní měny tvořené košem měn BRICS. (Foto: Flickr)V případě úspěchu by taková rezervní měna představovala přímou hrozbu pro v současnosti dominantní americký dolar.Mohl by nový obchodní blok s vlastní rezervní měnou představovat hrozbu pro Západ a nadvládu amerického dolaru? Téměř jistě.Ve své současné podobě tvoří BRICS přibližně 31,5 % světového HDP po přepočtu na paritu kupní síly. Po přidání Íránu a Argentiny se tento podíl zvýší na 33 % světového HDP. To je obrovský obchodní blok a 33 % světového HDP je jistě dost na to, aby ospravedlnilo zavedení rezervní měny.Kromě toho je však potenciál synergií mezi těmito zeměmi obrovský. Rozšířené země BRICS v současnosti společně produkují přibližně 26 % světové produkce ropy a 50 % železné rudy, která se používá k výrobě oceli. Produkují přibližně 40 % světové produkce kukuřice a 46 % světové produkce pšenice.Pokud by se s nimi všemi obchodovalo v nové rezervní měně, okamžitě by se stala základním kamenem světové ekonomiky.Mezitím se americký dolar už nyní propadá. Na začátku června vydal MMF zprávu, podle které dnes americký dolar tvoří 59 % světových rezerv – což je daleko od 70 %, které tvořil v roce 1999. Zpráva konstatovala, že správci rezerv centrálních bank aktivně přesouvají svá portfolia z dolaru do netradičních měn.A teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby země BRICS zavedly svou rezervní měnu – říkejme jí „BRIC“. Předpokládejme, že by BRIC byla držena jako rezervní měna zhruba v souladu s významem tohoto bloku z hlediska světového HDP a že by ukusovala ze všech ostatních rezervních měn stejným dílem. Dopad by vypadal podobně jako v následujícím grafu. Jak vidíme, i toto jednoduché cvičení ukazuje, že BRIC by se snadno udržel proti americkému dolaru.Změny, které probíhají ve světové ekonomice, jsou zcela jistě největší, jaké byly zaznamenány od roku 1945. Přesto se o nich v tisku nebo v politických kruzích diskutuje jen velmi málo. Počítají s tím západní představitelé? Mají pro tento odvážný nový svět nějakou strategii? Měli bychom doufat, že ano, protože tyto otřesy mohou drasticky ovlivnit životní úroveň Západu a naše místo ve světě.Zdroj: unherd.com
Článek BRICS oznamuje novou světovou rezervní měnu, zatímco Amerika páchá „ekonomickou sebevraždu“ se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden