Studie pro Evropský parlament proti rasismu mimo jiné doporučuje vytvořit „Měsíc černé historie“
RSS

Studie pro Evropský parlament proti rasismu mimo jiné doporučuje vytvořit „Měsíc černé historie“

A nejen to, je toho samozřejmě mnohem víc, přičemž vše lze shrnout tak, že bílý Evropan je zlý rasista a černoši jsou utiskovaní chudáci. Takto – bez ohledu na historii toho kterého národa – to alespoň vidí EU. Podle toho mají být také patřičně upraveny školní učebnice. EU si dokonce bere ohledně údajného „antirasismu“ za vzor Velkou Británii, kde – jak všichni víme – rozhodně není prosazován žádný antrasismus či rovnost ras, ale postupně se přešlo až na protibělošský rasismus, což Británie kopíruje z USA.
Vše zašlo nakonec až tak daleko, že se policisté a úředníci bojí hlásit pákistánské znásilňovací gangy, aby nebyli nařčeni z rasismu. Pákistánci se při výběru svých obětí zaměřují výhradně na nezletilé bílé dívky. Ty ovšem žádnou ochranu systému očekávat nemohou. Chráněni jsou ti, kdo je trýzní a znásilňují.
EU také upozorňuje na to, že je třeba reorganizovat naši společnost – a to údajně v kolektivním zájmu. Tím má samozřejmě na mysli výměnu obyvatel, která je prováděna prakticky neustále a EU jí vydatně napomáhá.
Nebudu vás unavovat předlouhou studií, z níž vychází bílý Evropan jako zločinec a černoch jako utiskovaný jedinec. Uvedu však alespoň doporučení EU všem členským zemím. Samozřejmě slovo „doporučení“ je poněkud nepřesné, neboť – jak známo – stát, který by se těmito údajnými „doporučeními“ neřídil by mohl být trestán za nedodržování údajných „hodnot EU.“
Doporučení EU – řešení hlavních příčin rasismu:
Rasismus má hluboké historické a strukturální kořeny  . Abychom podpořili proces jejich řešení, je  prvním krokem podpořit porozumění a uznání těchto příčin  .
Důležitým krokem je uznání dědictví role Evropy v kolonialismu a imperialismu a poté její potřeby pojmout pracovní sílu po druhé světové válce a přetrvávání strukturálních nerovností, které vytvořila .
Rostoucí nepochopení některých faktů o  holocaustu, genocidách a dalších aktech masové brutality  je třeba řešit , aby bylo zajištěno širší  pochopení historického kontextu, v němž  se rasismus a nerovnost vyvinuly. Další problém se týká přijetí mnohostranné reality evropské identity. Vzdělání je klíčovým faktorem při řešení tohoto problému .
Doporučení b.1  – Členské státy by měly podporovat   rozvoj iniciativ zaměřených na podporu lepšího porozumění historickým příčinám rasismu  .  Mohly by   se inspirovat měsícem černé historie ve Spojeném království, který se snaží vytvořit poutavý prostor pro vzájemnou reflexi, zkoumání, hodnocení, plánování a akce. O svobodit společnost od zbytků imperialismu a kolonialismu s cílem reorganizovat společnost v našem kolektivním zájmu .
Doporučení b.2  – Evropská unie by měla financovat výzkum zaměřený na sběr informací o učebních materiálech používaných v členských státech , aby  identifikovala oblasti, kde jsou sporná fakta prezentována jako realita .
Doporučení b.3  – Evropská unie by měla  podporovat úsilí v boji proti institucionálnímu rasismu, zejména ze strany donucovacích orgánů .  To by mohlo zahrnovat doporučení zavést standard důvodného podezření pro policejní pátrací činnosti, poskytovat školení a sledovat případy rasově motivovaného pochybení policie .
Tedy v posledním bodě chce EU pravděpodobně docílit situace, kdy se již budou bát všichni evropští policisté zakročit proti zločincům jiných ras a etnik. Již nyní je situace taková, že se bojí nařčení z rasismu například němečtí nebo švédští policisté, kteří byli již nejednou při zatýkání kriminálních obohacovačů nařčeni z „rasismu“. V Berlíně dokonce zašli až tak daleko, že zatýkat lze barevného jedině v případě, že ho policista přistihne přímo při páchání trestného činu.
Ve Švédsku, kde zavedli tzv. „zákon o nožích“ , tento zákon nedopadá na skutečné zločince z řad muslimských gangů, kteří u sebe nože běžně nosí (co je ovšem ve Švédsku zakázáno), neboť policisté se je bojí kontrolovat, aby nebyli nařčeni z rasismu. Švédští policisté se tedy soustředili výhradně na původní obyvatelstvo, které je stíháno třeba i za to, že vozí v autě sportovní potřeby.
EU chce podobné šílenosti zavést plošně ve všech členských zemích. Navíc chce indoktrinovat děti patřičnou úpravou učebnic. Jen by mne zajímalo, proč mají mít školáci u nás a v dalších zemích, které nikdy neměly žádné kolonie, vytvářený jakýsi zástupný pocit viny jen za to, že se narodili bílí.
Co k tomu nakonec dodat? Jen snad, že jde o další důkaz faktu, že jedním ze zásadních cílů EU je výměna evropských obyvatel….
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 4 Průměrně: 5 ]


Nejčtenější za týden