Agrorezort a Úrad geodézie a kartografie prinášajú historicky prvé bezplatné ortofotomozaiky celého Slovenska a štátu i samosprávam šetria milióny eur
pravdive+seznam

Agrorezort a Úrad geodézie a kartografie prinášajú historicky prvé bezplatné ortofotomozaiky celého Slovenska a štátu i samosprávam šetria milióny eur

Bratislava 12. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až  80 % z nich je možné lokalizovať  na mape. Je preto nevyhnutné, aby inštitúcie disponovali presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými (geografickými) údajmi. Vďaka historicky jedinečnej spolupráci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) si už štátne inštitúcie nemusia ortofotomozaiky kupovať od súkromných firiem za prehnané sumy a peniaze tak ostávajú štátu. Zároveň tieto dáta poskytujú bezplatne verejnosti i súkromnému sektoru.

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná
„Slovenská verejná správa bola v oblasti tvorby ortofotomozaiky až donedávna takmer úplne odkázaná na technológie a produkty súkromných spoločností. Väčšina inštitúcií verejnej správy si tieto údaje zabezpečovala samostatne, nekoordinovane, a teda väčšinou duplicitne, čím vznikala nadmerná záťaž na štátny rozpočet i rôznorodá kvalita údajov,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vedenie agrorezortu s vedením ÚGKK SR sa rozhodli túto situáciu zmeniť a poskytnúť doteraz bezprecedentnú službu pre štátne organizácie, verejnosť i súkromný sektor. V marci 2017 uzavreli dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe ortofotomozaiky SR a dnes už disponujú prvými výsledkami práce. Šetria tak nielen verejné financie, ale poskytujú kvalitné a dôležité informácie.
„Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny, predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú rýchle, výkonné a vysoko efektívne. V súčasnosti patrí medzi takéto metódy letecké meračské snímkovanie zemského povrchu. Letecké snímky sú potom ďalej spracovávané do podoby ortofotosnímok a následne ortofotomozaiky,“ vysvetlila Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR).
Realizáciu ortofotomozaiky SR zabezpečujú podriadené organizácie Národné lesnícke centrum (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) v 3-ročnom cykle aktualizácie, ktorý vyplýva z požiadavky cyklickej aktualizácie Registra poľnohospodárskych produkčných blokov (LPIS), pri ktorom nesmú byť použité ortosnímky staršie ako 15 mesiacov od dátumu ich použitia na účely aktualizácie. „Ide o nesmierne dôležitú agendu. Neaktualizovaný, resp. nesprávne aktualizovaný LPIS môže mať za následok vyplatenie podpôr na nespôsobilú pôdu, resp. opačne zamedzenie poskytnutia podpôr na spôsobilú pôdu. Nedostatky zistené auditom EK, môžu viesť ku kráteniu zdrojov z európskych fondov pre SR. Pri zásadne chybnom a neaktuálnom LPIS je možné až pozastavenie platieb. Okrem toho tvorbou týchto dát a bezplatným prístupom k nim šetríme milióny eur ročne nielen štátu, ale i samosprávam,“ zdôraznila G. Matečná.
Harmonogram tvorby je rozdelený na tri roky (2017 – 2019). Počas každého roku sa zabezpečí zber a spracovanie údajov z jednej tretiny územia SR (približne 17 000 km 2 ). Letecké meračské snímkovanie sa vykonáva vo vegetačnom období v smere od západu na východ územia. Po ukončení prvého cyklu snímkovania v roku 2019 sa bude pokračovať ďalším cyklom od roku 2020. V prvej fáze (rok 2017) bola nasnímkovaná západná časť územia SR v rozsahu cca 17 000 km 2 , v roku 2018 (máj – september) stredné Slovensko a vo vegetačnom období roku 2019 bude nasnímkovaná východná časť SR.
„Snímkovanie vykonávajú skúsení operátori z odboru diaľkového prieskumu Zeme NLC. Dôležitou súčasťou je príprava letového plánu, nastavenie parametrov systému aj kontrola priebehu snímkovania. Po úspešnom lete následne v spolupráci s GKÚ spracovávame nasnímané údaje. Získané údaje využívame na 3D-vektorizáciu i tvorbu lesníckych máp pre potreby vyhotovenia programov starostlivosti o lesy. Odbor diaľkového prieskumu zeme vykonáva aj pozemný zber dát modernou technológiou,“ vysvetlil Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ NLC.
NLC a GKÚ v období  od  októbra  2017  do  marca 2018 zabezpečili spracovanie ortofotomozaiky zo západnej časti územia SR. Dosiahnutá polohová presnosť je 0,35 m a rozlíšenie najmenšieho obrazového prvku je 0,25 m. Tento produkt medzirezortnej spolupráce  poskytuje  ÚGKK SR od  apríla  2018. Ortofotomozaika je k dispozícii na prezeranie prostredníctvom webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS®, ďalej ako tzv. webová služba a je k dispozícii aj na stiahnutie vo forme georeferencovaných rastrových obrázkov. Keďže ortofotomozaika patrí medzi prioritné datasety, ktorých poskytovanie očakáva odborná a laická verejnosť  vo  forme otvorených údajov,  ÚGKK  SR  inicioval zmenu zákona o geodézii a kartografii, ktorá umožňuje poskytovať ortofotomozaiku bezodplatne všetkým používateľom. Za prvé tri mesiace od zverejnenia v apríli 2018 si ortofotomozaiku prevzalo viac ako 200 používateľov zo štátnej správy, samosprávy, ale aj komerčných subjektov.
 
Na čo využíva ortofotomozaiky verejná správa?
* pre územné plány miest a obcí
* základná mapová vrstva v geografických informačných systémoch verejnej správy a samosprávy,
* cyklická aktualizácia LPIS, kontroly podpôr metódou diaľkového prieskumu Zeme a kontroly na mieste,
* pre aktualizáciu priestorovej databázy ZBGIS®,
* pre potreby vyhotovenia programov starostlivosti o lesy a tvorby tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva
* pre národnú inventarizáciu a monitoring lesov Slovenska
* pre spracovanie rýchlych kartografických produktov, kartografické plánovanie vojenských operácií a cvičení na území SR,
* pre aktualizáciu a dopÍňanie údajov o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach,
* poskytovanie a vyhodnocovanie poskytnutia štátnej podpory podnikateľským subjektom pôsobiacim  v  poľnohospodárskej  prvovýrobe,  potravinárstve,   lesnom   a   rybnom hospodárstve,
* na spracovanie informácii o výskyte nákaz prostredníctvom Veterinárneho informačného systému,
* na poskytovanie podkladov pre Informačný systém geodézie, kartografie a katastra,
*  na poskytovanie autorizovaných a overených informácii o životnom prostredí,
* na poskytnutie  podkladov  pre  evidenciu   technických   údajov   reprezentujúcich   cestnú komunikáciu – jej s účasti a príslušenstvo na celoštátnej úrovni,
* pre geografický informačný systém ŽSR
 
Ortofotomozaiku je možné prehliadať (obr.1) alebo získať priamo exportom (obr.2) z webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS® dostupnej na adrese www.zbgis.sk .
Obrázok č. 1
 
Obrátok č. 2
Redakciu informovala Zuzana Peiger Ačjaková, štátny radca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Príspevok Agrorezort a Úrad geodézie a kartografie prinášajú historicky prvé bezplatné ortofotomozaiky celého Slovenska a štátu i samosprávam šetria milióny eur zobrazený najskôr Hlavné správy .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější