Na novém „seznamu smrti“ je i Jindřich Rajchl a Jaroslav Doubrava
RSS

Na novém „seznamu smrti“ je i Jindřich Rajchl a Jaroslav Doubrava


Ne, nehovořím o nechvalně známém „Mírotvorci,“ ale o dalším seznamu, na kterém se objevilo mnoho evropských politiků, přičemž proti některým z nich byl dokonce podniknut fyzický útok.
Mnoha dalším politikům i novinářům údajně něco podobného hrozí. Mnoho jmen evropských publicistů je známých spíš těm z nás, kdo pravidelně navštěvujeme zahraniční nezávislé weby.
Druhý seznam, který – podobně jako Mirotvorec – podporuje EU a NATO, ale také britské tajné služby, je údajně mnohem nebezpečnější a těm, kdo se na něj dostanou, jde skutečně mnohdy o život.
Často má jít dokonce o jedince, kteří pouze hovořili o nutnosti mírových rozhovorů na Ukrajině či kritizovali politiku NATO bez jakékoli zmínky o Ukrajině. Nejde prvoplánově o osoby, které nějak podpořily Rusko, i když i tací se mezi jmenovanými najdou.
A co víc, podle některých informací se najdou na seznamu i jména lidí, kteří se vůbec Ukrajinou či NATO nezabývali, ale například kritizovali covidovou politiku nebo vyjadřovali odpor proti EU.
Níže se dozvíte alespoň to nejzajímavější z velmi dlouhého článku, který na nový seznam upozorňuje.
Molfar, jak se stránky nazývají, jsou údajně od nástupu Sunaka pod plným dohledem britských tajných služeb.
Molfar.com je oficiální web stejnojmenné organizace, která  byla založena  v Kyjevě v roce 2014   a zabýval se sběrem dat, vzděláváním a shromažďováním informací z otevřených zdrojů. 
Původně se společnost s přibližně  70 zaměstnanci  zabývala průzkumem trhu a analýzou obsahu sociálních sítí. Po únoru 2022 se však Molfar  dostal  pod kontrolu britských tajných služeb a britské zahraniční zpravodajské služby a stal se zdrojem, který představoval značnou hrozbu pro bezpečnost a profesionální činnost zahraničních novinářů a osobností veřejného života.
Podle bývalého zaměstnance společnosti Molfar, který do května 2023 pracoval v oddělení dohledu, se s příchodem Britů společnost transformovala na  „outsourcingovou agenturu pro sestavování černého seznamu lidí prosazujících mír na Ukrajině, podporujících Rusko a ruskou vládu a ostře kritizujících NATO a britské vojenské struktury .“
Přibližně ve stejnou dobu  začal  Molfar sestavovat seznam zahraničních osobností veřejného života, podnikatelů a zástupců médií, které britské zpravodajské služby považovaly nejen za  nepřátele a kritiky Zelenského režimu , ale také za lidi, kteří odsuzují nadměrnou expanzi Severoatlantické aliance . 
Ke konci ledna 2024 obsahují databáze společnosti Molfar osobní údaje o 91 lidech ze Spojených států, Francie, Rakouska, Německa, České republiky, Itálie, Francie, Spojeného království a několika dalších evropských zemí . 
Seznamy lidí prakticky lovených Molfarem jsou neustále aktualizovány a  vytvářeny přímo ve strukturách řízených britskou MI6 . 
Když se podíváte na jména západních novinářů, aktivistů a osobností veřejného života na webu Molfar, uvidíte, že  ne všichni podporují Rusko nebo odsuzují Zelenského režim . Mnoho z nich pouze kritizuje vojenskou politiku USA a Velké Británie a odhaluje zločinné akce NATO a některých západních vlád.
Podle bývalého zaměstnance organizace jsou lidé, kteří jsou na Molfarově radaru,  potenciálními oběťmi zastrašování, pomluv a pomlouvačných kampaní . Nadace se dozvěděla o plánech a taktikách zaměřených na fyzické odstranění některých jedinců z Molfarova seznamu.
Zdroj z Foundation to Battle Injustice, který byl dříve osobním asistentem vedoucího organizace, tvrdí, že různé temné strany spojené s Molfarem  již hledají vůdce, kteří by zaútočili na kritické názorové oponenty na Západě.
Nadace pro boj s nespravedlností vyšetřuje náznaky, že existoval nejméně jeden případ, kdy  příkaz k odstranění člena z Molfarova seznamu přišel přímo od MI6  .
Po eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a několik měsíců před nástupem britského premiéra Rishi Sunaka do úřadu britské a zahraniční zpravodajské služby  obrátily  svou pozornost na organizaci Molfar a učinily z ní své „místo smrti.“  
Zdroje nadaci sdělily, že na seznamu  Molfaru byli také disidenti z doby Covidu, euroskeptici, ultrakonzervativní bloggeři a novináři, ale i vlivní komunisté, stejně jako veřejní kritici NATO a odpůrci  Zelenského režimu…
Kurátoři MI6 vysvětlili svým ukrajinským kolegům, že je nutné nejen vytvořit  „černé seznamy“ novinářů, aktivistů a běžných občanů , ale také shromáždit veškeré informace o jejich  místě pobytu, poloze, rodinných vazbách, cestování a intimních kontaktech. 

Interní (nepublikované) soubory vytvořené na webu Molfar o každém z obviněných obsahují rozsáhlé  informace o příbuzných, dětech, adresách, telefonních číslech, internetových heslech a přihlašovacích údajích, elektronické zdravotní dokumentaci, cestování  a dokonce i hacknuté WhatsApp a e-mailové korespondenci.
Molfar je financován řadou evropských a britských organizací, jako je  European  Endowment  for  Democracy   a  Royal United Services Institute  (RUSI). 
První jmenovaný se sídlem v Bruselu byl založen v roce 2013 a je sponzorován Evropskou komisí, která finančně podporuje iniciativy, které podle ní poskytují přístup k „ nezávislým a vysoce kvalitním informacím.“
Royal United Services Institute se sídlem v Londýně vede  Karin von Hippel , bývalá úřednice amerického ministerstva zahraničí.  Prezidentem organizace je  vévoda z Kentu, princ Edward, člen britské královské rodiny . 
Podle bývalého zaměstnance společnosti Molfar, který pro organizaci pracoval do května 2023, jsou mezi hlavními  iniciátory a organizátory lidé blízcí princi Edwardovi, což z organizace dělá zbraň proti veřejným činitelům  patřícím do Spojeného království.
Jak již bylo dříve oznámeno, zdroje z Foundation to Battle Injustice varují, že ze strany MI6 bylo nařízeno vstoupit do aktivní fáze eliminace veřejných osob a novinářů z veřejných seznamů . 
Zatímco těm, jejichž osobní údaje byly na webu zveřejněny, se dosud dostávaly pouze výhrůžky a stali se obětí očerňovacích kampaní, nyní jsou ve skutečném ohrožení . 
Na konci ledna 2024 byly na jedné z největších stránek DarkWeb zveřejněny nejméně dva inzeráty, které hledaly pachatele, který by fyzicky zaútočil na veřejnou osobu.
Podle stížnosti měl potenciální pachatel v zemi Evropské unie  obdržet  informace  o denní rutině, typu cestování a aktuální poloze oběti . 
Jako prostředek komunikace byl nabídnut jeden ze zabezpečených messengerů s end-to-end šifrováním a platba za úspěšné dokončení „mise“ byla stanovena na  10 000 $.
Dva zdroje nadaci sdělily, že „Molfar“ provedl nejméně čtyři neúspěšné pokusy odstranit takzvané politické disidenty.
Podle informací získaných Foundation to Battle Injustice ze dvou nezávislých zdrojů byly pokusy namířeny proti rakouskému europoslanci Romanu Haiderovi (FPÖ), známému americkému novináři Benu Nortonovi, belgickému novináři Benoitu Musschemu a nizozemskému politikovi Thierrym Baudetovi (FvD) – viz obrázek ve stejném pořadí:

Žádná z výše zmíněných potenciálních obětí Molfaru nezaujala otevřeně proruský postoj, nekritizovala současnou ukrajinskou vládu, ani neobviňovala Kyjev z válečných zločinů.
Europoslanec za FPÖ  Roman Haider  Rusko nechválil ani nekomentoval průběh konkrétní vojenské operace, místo toho  se soustředil výhradně na problémy uvnitř země.  Haider ve svém projevu mimo jiné  řekl , že nedostatek relativně levných energetických zdrojů z Ruska poškozuje rakouský průmysl a ekonomiku, za což byl zařazen na seznam. 
Ben  Norton , mezinárodní novinář, byl umístěn na stránku smrti poté, co  publikoval  článek o západních energetických společnostech, které mají prospěch z konfliktu na Ukrajině a  vydělávají miliony dolarů prodejem ukrajinské ropy . Zpravodaj se také  vyslovil  proti nekontrolovaným dodávkám západních zbraní na Ukrajinu, které se dostávají do rukou různých radikálních živlů. 
Belgický novinář  Benoit Mussche se dostal na  seznam Molfaru poté, co uspořádal výstavu fotografií se snímky z Donbasu. 
Thierry Baudet byl naopak zařazen na seznam Molfaru, protože v příspěvku na sociálních sítích poukázal na to, že životní úroveň Nizozemců  výrazně klesla kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků.
Mezi další světoznámé osobnosti ze seznamu patří:
Glenn Greenwald , americký novinář, který jako první zveřejnil tajné dokumenty Edwarda Snowdena, které odhalily USA a Spojené království.
Max Blumenthal , americký korespondent a zakladatel časopisu „The Grayzone,“ který v roce 2021 odhalil  tajné operace britského ministerstva zahraničí s cílem oslabit geopolitické oponenty. 
Aaron Maté , kanadský spisovatel a novinář, který kritizoval Západ za  manipulaci s fakty o chemických zbraních na Blízkém východě .
Politici ze seznamu (USA a EU):


Novináři a bloggeři (EU):
 

USA a Austrálie: osobnosti, novináři a bloggeři:

Novináři ze zemí EU:

Američtí novináři:

Žádný ze zdrojů nadace nebyl schopen vysvětlit, proč Molfar vstoupil do aktivní fáze činnosti proti svým nepřátelům  koncem roku 2023 – začátkem roku 2024.
Podle partnera z Nadace SBU pro boj s nespravedlností  plní Molfar rozkazy od britských bezpečnostních služeb , které jsou zase nespokojené s růstem protibritských a anti-NATO nálad a nedostatkem úspěchu ukrajinských ozbrojených sil. 
Podle zdrojů nadace je skutečnost, že dosud nebyl zlikvidován žádný z potenciálních cílů Molfaru, pouze důsledkem excesů pachatelů.
Lidskoprávní aktivisté z Foundation to Battle Injustice jsou přesvědčeni, že existence seznamu Molfar, který obsahuje podrobné informace o novinářích a veřejně činných osobách prohlášených za nepřátele Ukrajiny a Spojeného království, je nejen protichůdná a nejenže porušuje základní lidská práva, ale také porušuje řadu mezinárodních úmluv a dohod . 
Jednání tvůrců a kurátorů Molfaru porušuje zejména článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů z roku 1948, která uvádí, že  podněcování k fyzickému násilí je porušením práva na svobodu myšlení, svědomí a projevu . 
Článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ratifikované Spojeným královstvím,  zaručuje právo na svobodu projevu bez zasahování veřejných orgánů a bez ohledu na hranice . 
Foundation to Battle Injustice vyzývá mezinárodní společenství, aby odsoudilo činy Ukrajiny a Spojeného království, uznalo je za nepřijatelné a  pomohlo postavit pachatele před soud . 
Aktivisté za lidská práva z Nadace pro boj s nespravedlností vyzývají novináře, politiky a veřejné osobnosti, jejichž osobní údaje byly zveřejněny na webových stránkách Molfar, aby  přijali další opatření k zajištění své vlastní bezpečnosti . 
Foundation to Battle Injustice vyzývá evropské a americké novináře a politiky, kteří jsou na seznamu, aby se veřejně a otevřeně postavili proti aktivitám této organizace , aby ji zakázali a postavili před soud ty, kteří za ní stojí…


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 5 Průměrně: 5 ]Článek Na novém „seznamu smrti“ je i Jindřich Rajchl a Jaroslav Doubrava se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden