BRUSEL: Zelený úděl a právo na opravu
RSS

BRUSEL: Zelený úděl a právo na opravu


Tento týden v EU (82)
EU schválila balík pomoci pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur. Spotřebitelé by měli více využívat opravu namísto výměny nebo koupě nového zboží. Komise si chce usmířit zemědělce.

Pondělí 29. ledna
V Radě se uzavřel proces  přijetí  dvou nových předpisů spadajících do Zeleného údělu, které se týkají postupného ukončení používání fluorovaných plynů (F-plynů) a dalších látek, které údajně způsobují globální oteplování a poškozují ozonovou vrstvu.
Rada také přijala  závěry  o „Strategii EU v oblasti celosvětového zdraví – lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě“, kterou navrhla Komise. Potvrdila „vedoucí úlohu, kterou hrají EU a její členské státy společně s partnery při prosazování celosvětového zdraví na základě solidarity, lidskosti, spravedlnosti, genderové rovnosti a dodržování lidských práv.“
Rada  prodloužila  platnost hospodářských sankcí proti Rusku, přijatých v souvislosti s válkou na Ukrajině, o další půlrok.
V médiích se objevily  zprávy  o plánu tvrdého nátlaku EU a jejích členských států na Maďarsko, pokud nepřestane blokovat pomoc EU pro Ukrajinu. Podle uniklého dokumentu se opatření měla týkat zastavení veškerého financování Maďarska z unijních fondů a následného oslabování pozice Maďarska na mezinárodních trzích. (Viz k tomuto tématu také glosu Filipa Šebesty  Už se to nesnaží ani zakrývat .)
Středa 31. ledna
Komise uspořádala  ceremoniál  k poctě Jacquesa Delorse – dle jejích slov „architekta Evropy“ – předsedy Komise v letech 1985–1995, který zemřel koncem minulého roku. K tomu bych dodal, že Delors byl především architektem nynější centralistické podoby evropské integrace a že právě za jeho působení byly položeny základy řady dnešních velkých problémů EU a právě tehdy organizace přerostla svým zakladatelům přes hlavu.
Na pozadí bouří evropských zemědělců Komise  navrhla , aby se v roce 2024 uplatnily určité výjimky z pravidel společné zemědělské politiky, která ukládají zemědělcům povinnost zachovat část ploch ladem.
Čtvrtek 1. února
Evropská rada  rozhodla  o revizi aktuálního víceletého finančního rámce EU, která má zajistit pro Unii dodatečné prostředky včetně 50 miliard eur na podporu Ukrajiny (33 miliard eur na půjčky a 17 miliard na granty).
Pátek 2. února
Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli  předběžné dohody  ohledně tzv. směrnice o právu na opravu. Ta má za cíl dosáhnout toho, aby spotřebitelé ve větší míře využívali možnost opravy výrobku namísto výměny nebo koupě nového zboží, respektive má odstranit překážky, které spotřebitele od volby opravy odrazují. Oprava je totiž údajně udržitelnějším způsobem spotřeby, který přispívá k cílům Zeleného údělu, protože vede ke snížení objemu odpadu a s ním i skleníkových plynů. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.
Zdroj


Nejčtenější za týden