Studie podvodů s korespondenčním hlasováním zjistila, že Trump v roce 2020 téměř jistě vyhrál
RSS

Studie podvodů s korespondenčním hlasováním zjistila, že Trump v roce 2020 téměř jistě vyhrál


Od posledních amerických prezidentských voleb se soustavně objevují informace, které potvrzují, že volby byly zfalšovány. O důkazech byl dokonce natočen i celovečerní film.
Nicméně nyní velmi detailní studie zjistila, že hlavním důvodem proč se podařilo volby zfalšovat, bylo zavedení korespondenčního hlasování, které je lehce manipulovatelné.
Dnes již – s odstupem času – lze dokonce uvažovat o tom, že hlavním (ale rozhodně ne jediným) důvodem „plandemie“ mohly být právě volby v USA. Pokud by totiž volby proběhly za běžného režimu, mnohem méně lidí by hlasovalo korespondenčně.
Plandemie měla samozřejmě i jiný účel, včetně záminky k vyhlášení tzv. „Velkého resetu,“ ale právě ono načasování na rok 2020 bylo zřejmě záměrné.
Pokud by se nepodařilo volby zfalšovat, tak by s velkou pravděpodobností nedošlo k některým světovým událostem, včetně válek.
Nová studie zkoumající pravděpodobný dopad podvodných korespondenčních hlasovacích lístků na volby v roce 2020 dospěla k závěru, že výsledek by byl „téměř jistě“ jiný bez masivního rozšíření korespondenčního hlasování.
Studie  Heartland Institute se pokusila změřit pravděpodobný dopad, který by podvodné korespondenční hlasovací lístky odevzdané tehdejšímu kandidátovi Joe Bidenovi a jeho soupeři, prezidentu Donaldu Trumpovi, měly na celkové výsledky voleb v roce 2020.
Studie byla založena na datech získaných z prosincového průzkumu Heartland/Rasmussen,  který odhalil,  že  zhruba jeden z pěti korespondenčních voličů přiznal potenciálně podvodné jednání v prezidentských volbách.
Poté, co výzkumníci provedli další analýzy dat, dospěli k závěru, že podvody s korespondenčním hlasováním „významně“ ovlivnily prezidentské volby v roce 2020.
Zjistili také, že nebýt obrovského rozšíření korespondenčního hlasování během pandemie, které se často odehrávalo bez legislativního souhlasu, prezident Trump by s největší pravděpodobností vyhrál.
„Kdyby volby v roce 2020 proběhly jako všechny celostátní volby za poslední dvě století, kde drtivá většina voličů hlasovala osobně, a ne poštou,  Donald Trump by byl téměř jistě znovu zvolen ,“ napsali autoři zprávy.
Více než 43 procent hlasů v roce 2020 bylo odevzdáno poštou, což je nejvyšší procento v historii USA.
Nová studie zkoumala nezpracovaná data z prosincového průzkumu provedeného společně mezi Heartland Institute a Rasmussen Reports, které  se snažily  posoudit úroveň podvodného hlasování, které se uskutečnilo v roce 2020.
Prosincový průzkum, který prezident Trump označil za „největší příběh roku,“ naznačil, že zhruba 20 procent korespondenčních voličů se ve volbách v roce 2020 zapojilo alespoň do jedné potenciálně podvodné akce, například hlasovalo ve státě, kde již nemají trvalý pobyt.
V  nové studii analytici Heartlandu říkají, že po přezkoumání hrubých dat z průzkumu, jejich podrobení dalšímu statistickému zpracování a důkladnější analýze nyní věří, že mohou dojít k závěru, že 28,2 procenta respondentů, kteří hlasovali poštou, se dopustilo alespoň jednoho typu chování, které je „ve většině případů nezákonné,“ a to se potenciálně rovná volebnímu podvodu.
„ To znamená, že více než jeden ze čtyř hlasovacích lístků odevzdaných poštou v roce 2020 byl pravděpodobně odevzdán podvodně, a proto neměl být započítán ,“ napsali výzkumníci.
Výzkumný redaktor Heartland Institute, který se na studii podílel, vysvětlil v telefonickém rozhovoru pro The Epoch Times, že existují úzké výjimky, kdy může být zkoumané chování legální, jako je vyplnění korespondenčního hlasovacího lístku jménem jiného voliče, pokud je tato osoba slepá, negramotná nebo postižená a požádá o pomoc.
Výzkumný pracovník Jack McPherin však uvedl, že takové případy jsou v mezích chyby a nejsou statisticky významné.
Jaké jsou důsledky?
Kromě přehodnocení pravděpodobné celkové míry podvodných korespondenčních hlasovacích lístků ve volbách v roce 2020 analytici společnosti Heartland vypočítali potenciální dopad, který mohly mít podvodné korespondenční hlasovací lístky v šesti klíčových státech, které prezident Trump oficiálně prohrál.
To pak bylo použito k určení dopadu potenciálně podvodných korespondenčních hlasovacích lístků na celkový výsledek voleb v roce 2020.
Nejprve výzkumníci analyzovali volební výsledky v šesti nerozhodných státech – Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě, Pensylvánii a Wisconsinu – podle scénáře 28,2% podvodného korespondenčního hlasování, které odhadli na základě hrubých údajů z průzkumu.
Poté vypočítali volební výsledky v šesti státech podle různých scénářů, z nichž každý měl nižší předpokládané procento podvodných hlasovacích lístků, které se pohybovalo od 28,2 procenta až po 1 procento.
Pro každý z 29 scénářů, které posuzovali, výzkumníci vypočítali odhadovaný počet podvodných hlasovacích lístků, které byly poté odečteny od celkového součtu hlasů v roce 2020, aby se vytvořil nový odhad součtů hlasů.
Celkově z 29 různých scénářů prezentovaných ve studii výzkumníci dospěli k závěru, že prezident Trump by vyhrál volby v roce 2020 ve všech kromě tří.
Konkrétně vypočítali, že jedinými scénáři, které by potvrdily oficiální výsledek voleb v roce 2020, konkrétně to, že kandidát Biden vyhrál, by byla úroveň podvodů s korespondenčním hlasováním mezi 1 a 3 procenty odevzdaných hlasovacích lístků.
Míra podvodů s korespondenčním hlasováním vyšší než 3 procenta by podle studie znamenala více podvodných Bidenových hlasů, které by měly být odečteny od celkového počtu, což by prezidenta Trumpa posunulo do vedení.
Například úprava sčítání hlasů v procentuální míře podvodů mezi 13 a 6 procenty by znamenala, že prezident Trump by vyhrál v Arizoně, Georgii, Pensylvánii a Wisconsinu, i když by stále prohrál v Michiganu a Nevadě.
Podle takového scénáře by prezident Trump získal 289 hlasů ve sboru volitelů ve srovnání s 249 hlasy kandidáta Bidena.
Ve scénářích 5-4% podvodu by každý kandidát získal 269 hlasů ve sboru volitelů, ale prezident Trump by pravděpodobně stejně vyhrál, protože republikáni ovládají více státních delegací a v případě rovnosti hlasů by Kongres hlasoval na základě počtu delegátů.
Výzkumníci však vyjádřili důvěru ve své celkové hodnocení, že úroveň podvodů s korespondenčními hlasovacími lístky byla více než 25 procent, což svědčí o skutečném Trumpově vítězství.
„Nemáme důvod se domnívat, že náš průzkum nadhodnotil volební podvody o více než 25 procentních bodů, a proto musíme dojít k závěru, že nejlepší dostupné důkazy naznačují, že podvody s korespondenčním hlasováním významně ovlivnily prezidentské volby v roce 2020 ve prospěch Joea Bidena,“ napsali autoři dokumentu.
Kritika průzkumu
Jim Womack, prezident North Carolina Election Integrity Team, řekl The Epoch Times v dřívějším rozhovoru a v dalších písemných komentářích v reakci na novou studii, že věří, že otázky v průzkumu byly chybné a činí průzkum statisticky nesmyslným, i když ne bezcenným.
„ Víme, že ve volbách v roce 2020 došlo k podvodu, ale na základě průzkumu nemůžete dojít k závěru, že to bylo 20 nebo 10 procent nebo dokonce 5 procent, protože otázky, které by mohly vést k takovým závěrům, byly nejasné ,“ řekl Womack.
Řekl však, že otázky průzkumu, na kterých Heartland založil svůj výzkum, byly nejasné. Argumentoval tím, že otázky spojují legální a nelegální činnost, což znemožňuje s jistotou dospět k závěru o konkrétních procentech podvodů s korespondenčním hlasováním.
Pan Womack například poukázal na to, že je  legální a přípustné  ve všech státech, aby lidé, kteří z důvodu slepoty, zdravotního postižení nebo negramotnosti požádali nebo potřebovali pomoc při vyplňování korespondenčních hlasovacích lístků, takovou pomoc získali.
Formulace jedné z otázek průzkumu – „Vyplnili jste během voleb v roce 2020 hlasovací lístek, částečně nebo úplně, jménem přítele nebo člena rodiny, například manžela/manželky nebo dítěte?“ – nerozlišoval mezi legálními a nelegálními formami vyplňování korespondenčního hlasovacího lístku jménem osoby.
Proto 21 procent lidí, kteří na tuto otázku odpověděli „ano“, nemusí nutně znamenat, že se toto procento lidí skutečně dopustilo volebního podvodu, tvrdí Womack.
Pan Womack také řekl, že další otázka průzkumu – „Odevzdali jste během voleb v roce 2020 korespondenční hlasovací lístek ve státě, kde jste již neměli trvalý pobyt?“ – na které odpovědělo kladně 17 procent respondentů – také nepodporuje závěr, že všechny takové případy byly nezákonné.
Je to proto, že, jak poukázal pan Womack, federální a státní zákony umožňují některým voličům (jako jsou registrovaní občané UOCAVA) odevzdat hlasovací lístek ve státě, kde již za určitých okolností nemají trvalý pobyt.
„ Museli bychom se ponořit hlouběji do těchto odpovědí, abychom zjistili, zda byly podvodné nebo ne ,“ řekl Womack.
Bez ohledu na to pochválil Heartland Institute za to, že se zabývá tématem podvodů s korespondenčním hlasováním a zvyšuje povědomí veřejnosti o tom, co označil za důležitý problém.
Reakce na kritiku
Když byl požádán, aby se vyjádřil k námitkám pana Womacka, pan McPherin z Heartland Institute řekl The Epoch Times, že si za těmito zjištěními stojí.
Pan McPherrin například uznal, že je legální, aby lidé, kteří jsou nevidomí, postižení nebo negramotní, získali od někoho pomoc při vyplňování volebního lístku.
Tvrdil však, že počet takových jedinců, kteří odpověděli na průzkum Heartland/Rasmussen (který byl založen na reprezentativním vzorku 1 085 pravděpodobných voličů), by byl pravděpodobně malý.
„ Bylo by těžké si představit, že by na tento průzkum odpovídaly desítky nevidomých nebo negramotných či postižených,“  řekl a dodal, že pravděpodobně nepatrný zlomek respondentů, kteří spadají do této kategorie, by byl statisticky nevýznamný a neměl by vliv na celkové výsledky průzkumu.
Ale i kdyby byla tato konkrétní otázka vynechána kvůli obavám o její srozumitelnost, procento lidí, kteří se přiznali k potenciálně podvodné volební aktivitě, by stále bylo asi jeden z pěti, řekl.
Pan McPherrin řekl, že on a jeho tým obdrželi a přezkoumali kritiku pana Womacka a věří, že body, které uvádí, mají určitou platnost, ale ne natolik, aby smysluplně ovlivnily jejich zjištění.
Tvrdí, že studie jasně ukazuje, že pokud by volby v roce 2020 byly stejně spravedlivé a bezpečné jako předchozí volby, prezident Trump by byl „téměř jistě“ znovu zvolen do druhého funkčního období.
Pan Womack si nadále stojí za svou kritikou designu otázek v průzkumu a poskytl deníku The Epoch Times písemné prohlášení z 8. února, ve kterém označil průzkum za „velmi špatně zkonstruovaný, nedokázal zachytit ani jediný případ pravděpodobného volebního podvodu.“
Argumentoval tím, že otázky v průzkumu byly „vágní a nejednoznačné, mísily přípustné s nepřípustným chováním, čímž se snižovala kvalita a užitečnost odpovědí.“
Pan Womack dále argumentoval, že propagace obsahu průzkumu způsobuje více škody než užitku a potenciálně podkopává práci a pověst „legitimních organizací pro integritu voleb, jako je EIN,“ s odkazem na Election Integrity Network, projekt Conservative Partnership Institute.
Autoři studie Heartland mezitím vyzývají státní zákonodárce, aby udělali vše, co je v jejich silách, aby zajistili, že prezidentské volby v roce 2024 budou co nejbezpečnější, a to především přísným omezením korespondenčního hlasování a přijetím dalších politik zdravého rozumu, aby se zabránilo podvodům s korespondenčními voliči.


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 0 Průměrně: 0 ]Článek Studie podvodů s korespondenčním hlasováním zjistila, že Trump v roce 2020 téměř jistě vyhrál se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden