Indie: Kriticky ohrožený druh ptáka možná zcela vyhyne díky větrným a solárním elektrárnám
RSS

Indie: Kriticky ohrožený druh ptáka možná zcela vyhyne díky větrným a solárním elektrárnám


Dlouhodobě upozorňuji na neekologičnost jak větrné, tak solární energie. Absolutně nelze pochopit, proč je prezentována jako „zelená,“ když se kvůli ní likviduje nejen spousta zeleně, ale také zvěře, zejména ptáků.
Především větrníky zvládnou v oblasti, kde jsou instalovány, zlikvidovat celé ptačí populace. Nedávno nastal jistý průlom ve Francii , kde uzavřeli jednu větrnou farmu právě proto, že značně zdecimovala ptactvo v dané lokalitě.
Nicméně nejde jen o likvidaci ptactva větrníky, které působí jako mlýnky na ptáky. Jak větrné tak solární elektrárny jsou instalovány v místech, kde byl po staletí životní prostor pro mnohdy ohrožené druhy, jejichž populace se tak v důsledku likvidace jejich domovů výrazně snižuje.
V Indii, která se také před časem pustila do překotné výstavby solárních i větrných parků, je nyní díky této údajně „zelené“ energii ohrožen jeden celý živočišný druh vyhynutím a hrozí, že brzy zůstane jen pár exemplářů chovaných v zajetí.
Drop indický je na Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody a přírodních zdrojů uveden jako kriticky ohrožený.
Pták je endemitem pouštní oblasti Thar v západní Indii. Nyní se ukázalo, že větrné a solární přenosové vedení v této oblasti způsobilo, že  jejich počet je velmi blízko k vyhynutí ve volné přírodě.
V roce 2008 průzkum odhadl, že existuje pouze asi 250 dropů indických, omezených na státy Rádžasthán a Gudžarát. V roce 2018 se jejich počet snížil na 150, přičemž 25 z těchto nádherných ptáků bylo umístěno ve vládních chovných centrech v zajetí.
Prerna Singh Bindra, ochránkyně přírody a bývalá členka Národní rady pro divokou zvěř,  říká :
„V posledních letech přišla smrtelná rána dropovi indickému z nečekaných stran – z rozlehlých větrných farem a elektrických přenosových vedení, která protínají jeho poslední zbývající stanoviště… Otázka, kterou je třeba si položit, zní, jak zelená je obnovitelná energie, když vede k vyhynutí kriticky ohroženého druhu?“
Pokud nebudou včas přijata opatření, mohli by být tito luční ptáci podle indických biologů brzy prohlášeni za vyhynulé. Přirozené prostředí dropa bylo značně omezeno přenosovým vedením patřícím k větrným turbínám.
Jedná se o běžný problém po celém světě. Úmrtnost při kolizích, ztráta hnízdních a pícninářských stanovišť a impedance migračních tras jsou některé z hlavních dopadů větrných turbín.
Nejde jen o dropy. Více než 100 000 ptáků různých druhů umírá v důsledku úrazu elektrickým proudem z přenosových vedení spojujících vítr a slunce se sítí, podle zprávy Indického institutu pro divokou zvěř.
Nejvyšší soud Indie v nařízení z roku 2021 požádal energetické společnosti, aby instalovaly podzemní přenosové vedení a instalovaly značky, aby se snížilo nebezpečí pro ptáky. Společnosti však toto nařízení nadále porušují.
Zdá se, že zájem vlády o tento případ je nedostatečný, protože na tuto problematiku jsou vyčleněny nepatrné finanční prostředky a neexistují žádná proaktivní opatření k posouzení ptačích populací nebo zdokumentování změn v biotopu.
Zatímco země má jasno v tom, že zajistí pokračující využívání fosilních paliv k uspokojení energetických potřeb, zpoždění vlády při demontáži  zbytečných projektů obnovitelné energie je zklamáním, obzvláště ve světle jejich ničivého dopadu na ptáky.
Argumenty „zelených“ zastánců, kteří ztotožňují infrastrukturu zelené energie s domácími kočkami, které také zabíjejí ptáky, tuto otázku trivializují.
Kočka domácí je pravděpodobnějším cílem než predátorem dravců, kteří při střetu s větrníky hynou nejčastěji. A jen zřídka se setkává s vodními druhy.
V tomto případě je barva energetických zdrojů upřednostňovaných klimatickými alarmisty krvavě rudá, nikoli zelená.


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 0 Průměrně: 0 ]Článek Indie: Kriticky ohrožený druh ptáka možná zcela vyhyne díky větrným a solárním elektrárnám se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden