Kanada otevřeně podporuje homosexuální pedofilii a porno na základních školách (video)
RSS

Kanada otevřeně podporuje homosexuální pedofilii a porno na základních školách (video)


Před časem vyzvala jak OSN tak WHO k legalizaci pedofilie a k tomu, aby již nebyl stanoven žádný minimální věk pro sex. Zároveň mají být zaváděny takové školní osnovy, aby byly sexualizovány již děti od školky. Zřejmě proto, aby byly pedofilům jednodušeji „po vůli.“
Před časem se toho chytilo již několik škol v „pokrokových“ zemích – jako například v Nizozemsku nebo USA. To Kanada zavedla podobnou výuku rovnou do osnov a Trudeauova nadace se neštítila využít jako logo znak homosexuálních pedofilů.
V sobotu se stovky demonstrantů shromáždily na Parliament Hill v Ottawě, aby si připomněly dvouleté výročí nechvalně proslulého státem vedeného zásahu, nyní prohlášeného za nezákonný.
Na stejném místě stovky anonymních, neidentifikovaných a silně militarizovaných policistů 18. února 2022 rozpustily zákonem schválený „Konvoj svobody.“
Mezi přítomnými byla i babička, se kterou hovořila RAIR Foundation USA. Zúčastnila se nejen proto, aby si připomněla tuto událost, ale také proto, aby protestovala proti kontroverzním osnovám sexuální orientace a genderové identity (SOGI), které zavedla vláda Justina Trudeaua po celé Kanadě.
Tento učební plán zaměřený na malé děti ve veřejných školách, včetně její vnučky, vyvolal rozsáhlé znepokojení mezi rodiči po celé Kanadě a na Západě.
Mnoho rodičů se neúnavně zasazuje proti indoktrinaci a sexualizaci dětí prostřednictvím osnov SOGI, zejména pokud jde o podávání vysoce riskantních a život měnících léčebných postupů dětem (změna pohlaví), často bez vědomí nebo souhlasu rodičů.
Tato sporná otázka vedla k vymazání základních rodičovských práv.
V ruce držela ceduli ozdobenou dvěma nápadně podobnými symboly. Jeden z těchto symbolů identifikovala FBI jako značku používanou pedofily k označení jejich sexuálních preferencí. Jde tedy o značku homosexuálních pedofilů.
Druhý symbol, který se až děsivě podobal, byl objeven  na straně 3  výroční zprávy Trudeauovy nadace za rok 2015. Toto srovnání vyvolalo v mnoha lidech pochybnosti o zahrnutí tak kontroverzního a perverzního symbolu do oficiální zprávy skupiny.
 
logo Trudeauovy nadace Logo, které použila Trudeauova nadace, označuje homosexuální pedofily.  
Babička a její dcera neúnavně pracují na tom, aby ochránily její jedenáctiletou vnučku a další děti před podsouváním těchto materiálů ze strany státu.
„Všechno to začalo, když moje vnučka, které bylo pouhých 11 let, přišla jednoho dne domů ze školy,“ začíná babička.
„Vyprávěla o sezení na téma ‚Sexuální zdraví‘, které zprostředkovala externí skupina, kde byli vystaveni šokujícím materiálům – sexuálním hračkám, produktům ve tvaru penisu, které si můžete nacpat do kalhot, šortkám s falešným penisem a dalším explicitním předmětům. Bylo jí teprve 11!“
Při popisu scény podrobně popisuje, jak tato „lekce“ pod rouškou vzdělávání traumaticky vystavila mladé mysli obsahu pro dospělé.
„Podrobili děti na základní škole propagandě z Gay-Straight Alliance (pozn.: zřejmě homosexuální neziskovka využívaná k indoktrinaci dětí). A to zcela bez varování,“ stěžuje si. „Bylo to naprosto nevhodné.“
Babička, rozzuřená porušením zákona o nevině, se obrátila na sociální média, aby vyjádřila své obavy, jen aby se setkala s nedůvěrou a obviněními ze lži ze strany své komunity.
„Říkali mi, že jsem lhářka,“ vzpomíná s povzdechem. „Ale věděla jsem, co vidím, co prožívá moje vnučka. Bylo to skutečné.“
Nenechala se odradit odporem a vyzvala ostatní rodiče, aby to prozkoumali sami. „Snažně jsem je prosila, aby navštívili školu, prohlédli si knihovnu a zjistili, jaké materiály jsou přístupné jejich dětem,“ vysvětluje.
„Některé z nich byly vystaveny na viditelném místě, snadno přístupné mladým očím.“
Když se však objevily pokusy řešit tuto záležitost s orgány činnými v trestním řízení, setkala se s byrokratickou lhostejností. „Policie to odmítla s tím, že to nespadá do jejich jurisdikce, protože se to stalo ve škole,“ vypráví a v jejím hlase je patrná frustrace.
„Ale kam jinam se mají rodiče obrátit, když jsou jejich děti vystaveny takovému obsahu?“ Kromě toho jí bylo sděleno, že „neexistují žádné zákony týkající se nejnižšího věku pro sexuální aktivity dětí.“
Babiččino odhodlání ještě zesílilo, když čelila odporu školních úřadů. „Ředitelka základní školy zašla tak daleko, že mou dceru, která promluvila, veřejně označila za lhářku,“ prozrazuje.
„Přesto, když byla konfrontována s pravdou, vydala prázdnou omluvu, bez odpovědnosti.“
Když se zamýšlí nad širšími důsledky, zdůrazňuje potřebu ostražitosti a obhajoby. „Nemůžeme mlčet tváří v tvář tak nehorázné lhostejnosti k blahu našich dětí,“ prohlašuje vášnivě. „Je naší povinností povstat, promluvit a požadovat změnu.“
Svůj rozhovor uzavírá pevným odhodláním: „Bezpečnost našich dětí musí být pro nás důležitější. Takové ubližování nemůžeme tolerovat. Akce je nezbytná.“
Taková je bohužel realita ve veřejných školách po celé Kanadě, kde jsou i malá města v řídce osídlených provinciích, jako je Nové Skotsko, postižena nevhodnými a perverzními státními zásahy.
A totéž se už samozřejmě dostává i do Evropy…Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek Kanada otevřeně podporuje homosexuální pedofilii a porno na základních školách (video) se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden