Nová studie financovaná britskou vládou zjistila, že fluoridace nemá prakticky žádný dentální přínos, ale poškozuje IQ u dětí
RSS

Nová studie financovaná britskou vládou zjistila, že fluoridace nemá prakticky žádný dentální přínos, ale poškozuje IQ u dětí


Proč je do vody i zubních past přidáván fluór, když je již nějakou dobu jasné, že jeho přidávání do vody či zubních past má více negativních účinků než přínosu? Jde snad skutečně spíš o to, aby bylo více lidí s nižším IQ, jak se ukazuje i na degradaci školství?
Nová studie využívající záznamy zubního pojištění 6,4 milionů dospělých v Anglii nezjistila v podstatě žádné snížení zubního kazu u lidí žijících v oblastech s fluoridem.
„Tato studie by měla být posledním hřebíkem do rakve fluoridace,“ tvrdí organizace Fluoride Action Network (FAN), která neustále bojuje proti používání fluoridu kvůli jeho poškození zdraví.
Studie   LOTUS , která je dosud největší studií účinků fluoridace na zdraví zubů dospělých, byla financována Ministerstvem zdravotnictví Spojeného království a jejím cílem bylo rozšířit fluoridaci do celé Anglie. Studie však zjistila, že „mimořádně malé“ snížení kazů většina lidí nepovažovala za smysluplné.
Ekonomická analýza nákladů a přínosů zjistila, že jednotlivci by ušetřili pouze asi 1 dolar ročně na zubních výdajích, což je úspora, která by nezaplatila ani za šálek kávy.
Autoři však varovali, že jejich ekonomická analýza nebrala v úvahu kapitálové náklady na rozšíření fluoridace, což by mohlo snadno převrátit jejich ekonomické odhady fluoridace na čistou ztrátu. Miliony tak byly utraceny prakticky bez užitku.
Náklady na fluoridaci poškozují zdraví
Organizace Fluoride Action Network (FAN)  , která se věnuje ochraně veřejného zdraví ukončením fluoridace vody a dalších nedobrovolných expozic fluoridu, tvrdí, že mnohem důležitější, ale z ekonomické analýzy vynechané, jsou náklady na poškození zdraví způsobené fluoridací.
„70 % dětí ve fluoridovaných částech USA má nyní zubní fluorózu,“ tvrdí FAN.
Fluoride Action Network (FAN) se snaží rozšířit povědomí mezi občany, vědci a tvůrci politik o toxicitě fluoridových sloučenin. FAN poskytuje komplexní a aktuální informace a zůstává ostražitý při monitorování akcí vládních agentur, které mají dopad na vystavení veřejnosti fluoridu.
Informace a studie citované níže byly získány z různých stránek webu FAN „ The Fluoride Alert. “
Vývojová neurotoxicita
FAN tvrdí, že ve studii navíc nebyly zmíněny neurotoxické účinky fluoridu. Přesto jsou nyní silné vědecké důkazy, že fluoridovaná voda může poškodit vyvíjející se mozek a způsobit snížení IQ u dětí. Bylo provedeno obrovské množství výzkumů o spojení expozice fluoridu s vývojovou neurotoxicitou a více než 60 studií uvedlo snížené IQ  u dětí a několik studií hovořilo o zhoršeném učení/paměti   u zvířat.
Existují také studie, které spojují fluorid s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, podle  Fluoride Alert.
K 18. červenci 2022 celkem 85 studií na lidech zkoumalo vztah mezi fluoridem a lidskou inteligencí a mimo tyto výzkumy 76 studií uvedlo, že zvýšená expozice fluoridu je spojena se sníženým IQ u lidí. Studie, které tuto asociaci uvedly, jsou založeny na IQ/kognitivních vyšetřeních   28 234 dětí (73 studií) a 689 dospělých (3 studie).
Fetální mozek
Existují také důkazy o neurologickém poškození ze tří čínských studií, které zkoumaly účinek fluoridu na mozek plodu a každá zjistila významné neurologické poškození, včetně neuronální degenerace a snížené hladiny neurotransmiterů, jako je noradrenalin.FAN píše, že jedna ze studií  Yu (1996) poznamenala, že když hladiny norepinefrinu poklesnou, schopnost udržovat vhodný stav aktivace v centrálním nervovém systému je oslabena.
Studie na zvířatech léčených fluoridem zaznamenaly  podobné účinky , včetně nižších hladin norepinefrinu. (Kaur 2009; Li 1994).
Lidská placenta nebrání průchodu fluoru z krevního oběhu těhotné matky k plodu. V důsledku toho může být plod poškozen v těhotenství po požití fluoru.
Na základě výzkumu z Číny je mozek plodu jedním z orgánů náchylných k otravě fluorem.
V 60. letech 20. století FDA   zakázala používání  prenatálních fluoridových doplňků na základě obav z možných nežádoucích účinků na plod.
Pokud těhotná žena podstoupí  léčbu fluoridovým gelem  od zubaře, může její hladina fluoridu v krvi extrémně stoupnout až na 15 hodin a překročit hlášené hladiny krátkodobé expozice, které podle studií zhoršují metabolismus glukózy a funkci ledvin u dospělých lidí a kvalitu spermií u beranů.
Potenciální důsledky těchto výkyvů fluoridu na zdraví plodu nebyly dosud v literatuře zvažovány.
Studie IQ matky a potomků
Navíc 9   studií IQ matky a potomků  měřilo hladinu fluoru v moči těhotné ženy a spárovalo kognitivní testování s jejich potomky v různém věku až do 12 let.
Každá studie zjistila snížené IQ u potomků žen s vyšší hladinou fluoru v moči. Studie   Greena a kol. (2019)   a   Till et al. (2020)  porovnávaly ženy žijící ve fluoridovaných a nefluoridovaných komunitách v Kanadě.
Autoři uvádějí nižší IQ u dětí žen žijících ve fluoridovaných komunitách.
Tyto studie upozornily komunitu veřejného zdraví na skutečnost, že plod je nejvíce náchylný k toxicitě fluoridů, ale úředníci veřejného zdraví neudělali nic, aby upozornili těhotné ženy nebo lékařskou komunitu na tato zjištění.  Zdroj .
Fluoridovaná zubní pasta
Hlavním zdrojem expozice fluoridu jsou dentální produkty, jako jsou zubní pasty, ústní vody, fluoridové gely, fluoridové laky a fluoridové doplňky, což platí zejména pro děti.
Více než 95 % zubních past nyní obsahuje fluor a pouze jediný proužek zubní pasty pokrývající délku dětského kartáčku obsahuje 0,75 až 1,5 mg fluoridu, což převyšuje množství fluoridu ve většině fluoridových doplňků na předpis (0,25 až 1,0 mg), tvrdí Fluoride Alert. 
Říkají také, že mnoho malých dětí spolkne více než 50 % pasty na jejich kartáčku, zejména pokud používají druhy se sladkou příchutí a pokud nejsou při čištění pod dozorem, aby se zajistilo, že vše vyplivnou a ústa si úplně vypláchnou.
Výzkum  ukázal, že některé děti polykají více fluoru ze samotné zubní pasty, než je doporučeno ze všech zdrojů dohromady, a přestože zubaři nyní doporučují dětem používat pouze množství zubní pasty o velikosti hrášku, mnoho dětí používá více než toto, zvláště když je pasta s příchutí žvýkačky nebo melounu.
Požívání zubní pasty v dětství je hlavním rizikovým faktorem pro   dentální fluorózu a může také způsobit    příznaky    akutní toxicity fluoridu (např. bolest žaludku atd.).
„FDA nyní vyžaduje   varování před jedem   na všech fluoridových zubních pastách prodávaných v USA,“ říkají FAN
Žádné výhody, ale tolik škod.
Je zřejmé, že fluoridace je zdraví škodlivá a měla být již dávno zakázána, a to platí zejména tehdy, když je známo, že pro zdraví zubů má jen nepatrný přínos.
Nová studie LOTUS následovala po doprovodné studii u dětí, studii CATFISH, která zjistila, že fluoridace přináší podobně nepatrné výhody a zjistila, že v důsledku fluoridace se objevuje pouze o 0,3 méně kazů na dítě. Ve studii navíc došlo ke zmatkům, které mohly způsobit i tento malý přínos, který je tak možná dokonce přehnaný. Zdroj
Když byla fluoridace poprvé zavedena před 80 lety v USA, byla propagována jako snížení zubního kazu o 60 % nebo více. Začátkem tohoto století zmírnilo americké CDC své tvrzení o účinnosti asi na 30 %.
Přísné systematické přehledy Cochrane Collaborative varovaly, že i toto tvrzení bylo založeno na nekvalitních studiích, z nichž téměř všechny byly z doby před polovinou 70. let, kdy se začala široce používat fluoridovaná zubní pasta.
„Míra zubního kazu ve všech rozvinutých zemích od 70. let dramaticky klesla, ale jen několik zemí je fluoridováno, takže fluoridace nemůže být důvodem“ řekl FAN.
„Za dnešních podmínek studie LOTUS a CATFISH nenalezly téměř žádné snížení zubního kazu ve fluoridovaných oblastech ve srovnání s nefluoridovanými.“ Zdroj
„Proto zde není třeba pokračovat ve fluoridaci, natož ji rozšiřovat,“ argumentuje organizace Fluoride Action Network, která uvádí, že ekonomický argument pro fluoridaci se obrátil: zastavením fluoridace se ušetří více peněz, než jejím zahájením.
Ponecháme-li stranou ekonomický argument, pravděpodobná ztráta IQ u dětí znamená, že napáchá více škody než užitku.
Studie LOTUS by měla být posledním hřebíčkem do rakve fluoridace.


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek Nová studie financovaná britskou vládou zjistila, že fluoridace nemá prakticky žádný dentální přínos, ale poškozuje IQ u dětí se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden