Jan Hnízdil: Zvací dopis
RSS

Jan Hnízdil: Zvací dopis


„Vážený pan Mike Johnson,

Sněmovna reprezentantů USA, předsedas vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě úspěšný povolební destabilizační proces, devastace zdravotnictví, školství, kultury, ekonomiky, mezilidských vztahů i celkové politické řícení společnosti se ústřednímu výboru Čtyřkoalice postupně vymykají z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou levicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské Čtyřkoalici. Rozněcují vlnu pravdoláskařství a chcimírizmu, vyvolávají antieuropeistickou a antiamerickou psychózu.Náš kolektiv – vedení Čtyřkoalice – se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat normy covidizmu – ukrajinizmu, především principy korporátního centralizmu. Vedení Čtyřkoalice už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti totalitnímu imperializmu, není s to organizovat proti chcimírovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence totalitního imperializmu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Chcimírové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontradestabilizační převrat.V této těžké situaci se obracíme na vás, americké imperialisty, vedoucí představitele USA, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČR a EU z hrozícího nebezpečí stabilizace.Uvědomujeme si, že pro USA by tento poslední krok k ochraně imperializmu – covidizmu – ukrajinizmu v ČR a EU nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o Vaši akci a všestrannou pomoc. Schvalte pomoc Ukrajině a zabraňte dosažení míru. Věříme, že díky Vašemu osobnímu leadershipu Kongres ukáže historickou jednotu napříč politickým spektrem ve jménu našich společných snah pomoci Ukrajině. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi a EU Vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v angličtině.Miloš Vystrčil, předseda Senátu ČRMarkéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny ČRa dalších devatenáct šéfů evropských parlamentů“Jan Hnízdil
Článek Jan Hnízdil: Zvací dopis se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden