Je na čase zastavit boj o to, která velmoc ovládne činnost mozků obyvatel této planety
RSS

Je na čase zastavit boj o to, která velmoc ovládne činnost mozků obyvatel této planety


Otevřený dopis světovým vládám a médiím
Cornelis van der Klaauw, velitel holandského válečného námořnictva a expert ze Společného válečného centra NATO pro strategické komunikace a informační operace, napsal v roce 2023 v článku Válka o vědomí :
Důvod, proč si cíle útoků na vědomí tyto útoky neuvědomují, spočívá v tom, že útoky na vědomí obcházejí vědomé myšlení a míří přímo na podvědomí osoby… většinu našich rozhodnutí provádí naše podvědomí… útoky na vědomí míří na to využít emocí, zakořeněných v našem podvědomí a obejít naše rozumové vědomé myšlení… útoky na myšlení už nejsou vědecká fantazie, probíhají už dnes.
Psal také: „Neurální nanotechnologie může být využita k tomu, aby dopravila prouděním krve do blízkosti neuronů roboty o velikosti miliardtin metrů a umožnila tak, s použitím umělé inteligence… přímé připojení mozku k počítači.“
V prosinci roku 2021 americká Vysoká škola válečného námořnictva ve městě Monterrey v Kalifornii schválila zveřejnění diplomové práce dvou svých studentů, nazvané Neuroválka je tu . Studenti za ni získali titul „Magistr věd v oboru obranná analýza“. Ve studii psali:
Souboj supervelmocí se vrátil do popředí mezinárodních vztahů, když se Čína a Rusko pokoušejí zlikvidovat vůdcovství USA v soutěži o ovládnutí světa… Tato soutěž je v poslední instancí bitvou… o manipulaci a ovládnutí jak nepřátelského, tak domácího obyvatelstva. Tato bitva začíná a končí v lidských myslích, ve kterých je vnímána realita.“ (str. 5)
Jako zbraň v této bitvě označili „neurozbraň“, která „specificky míří na lidský mozek nebo nervovou soustavu s cílem ovlivnit duševní stav zacílené osoby, jejích duševních schopností a nakonec její chování, určitým předvídatelným způsobem“ (str. 3).
O těchto publikacích se ve světových hromadných sdělovacích prostředcích nikdo nezmínil. Neznamená to, že žijeme ve světě, kde hromadné sdělovací prostředky (na žádost vlád) skrývají před lidmi probíhající bitvu o ovládnutí činnosti jejich mozků?
V roce 2000 vydal Panel pro budoucnost vědy a technologie (STOA) Evropského parlamentu studii o technologiích ovládání davu, ve které psal, že „v říjnu 1999 NATO ohlásilo novou politiku nesmrtonosných zbraní a jejich umístění v arsenálech členských států NATO“ a dodal, že „nejkontroverznější nesmrtonosná zbraň… navrhovaná USA jsou takzvané radiofrekvenční zbraně nebo zbraně, používající směrovanou energii, které údajně mohou manipulovat lidské chování nejrůznějšími neobvyklými způsoby“ a že „největší znepokojení vyvolávají systémy, které mohou přímo působit na lidský nervový systém…“
Výzkum, který do současné doby proběhl jak v USA, tak v Rusku, může být rozdělen do dvou spolu souvisejících oblastí: Ovládáni mozků jednotlivců a ovládání mozků davů. ( ZDE – str. 14, 54) V lednu roku 1999 schválil Evropský parlament, po slyšeních o americkém systému HAARP, rezoluci , ve které, v bodě 30, volal po „mezinárodní dohodě, zavádějící globální zákaz vývoje a rozmisťování zbraní, které mohou umožňovat jakoukoli formu manipulace lidských bytostí“.
Fakt, že hromadné sdělovací prostředky členských států NATO, nikdy nevedly veřejnou diskusi o těchto zbraních, dokazuje, že členské státy NATO podepsaly dohodu, že jejich existenci utají. Evropská unie v současné době pracuje na návrhu zákona o umělé inteligenci , který má zakázat „systémy umělé inteligence, schopné manipulovat lidské chování a rušit lidskou svobodnou vůli“ . Zatím ale nevydala žádnou zprávu o tom, že by do návrhu zákona bylo zapracováno i používání neurotechnologií, spojených s umělou inteligencí k ovládání činnosti lidských mozků na dálku. To jí zřejmě zakazuje dohoda, podepsaná státy NATO o těchto technologiích. Zmiňuje se jen o přístrojích typu elektroencefalografu, propojujících mozek s počítačem tím, že je přístroj umístěn na lebku. Je proto třeba vyvinout na ni nátlak, aby nový zákon skutečně chránil lidi před útoky na jejich mozky, ať už kriminálními organizacemi nebo domácími nebo zahraničními vládami, i když jsou vedeny z dálky.
Činnost mozku se mění podle toho, jak se mění frekvence a počet odpálení velkých skupin neuronů a může být ovládána zvenčí, když se do mozku dostane jakákoli energie, která se bude svou frekvencí a počty impulsů shodovat s příslušnou nervovou činností v mozku. Významnou součástí činnosti neuronů jsou přitom elektrické proudy v nervové tkáni. Nervovou činnost je tak možné zvenčí vyvolat a ovládat extradlouhými elektromagnetickými vlnami, pokud mají stejnou frekvenci a stejný počet vln jako příslušná nervová činnost v mozku, nebo pulsovanými mikrovlnami, pokud jsou pulsovány ve frekvenci a počtu pulsů příslušné nervové činnosti – jako je pocit strachu nebo myšlenka. Rozdíl je v tom, že extra dlouhé elektromagnetické vlny díky své délce zasáhnou velký počet mozků, zatímco, když jsou pulsované mikrovlny směrovány na určitou osobu, ovládnou jenom její mozkovou činnost.
Spojené státy, Rusko a Čína vybudovaly anténní systémy, které jsou, mimo jiné, schopné vyvolat pulsovanými mikrovlnami v ionosféře mohutné elektrické proudy ve frekvencích činnosti lidských mozků. Tyto proudy vyvolají elektromagnetické vlny o stejných frekvencích a ty pak zasáhnou rozsáhlé oblasti planety a mohou tam ovládat činnosti mozků lidí.
V loňském roce budovala Čína s pomocí Ruska v provincii Hainan stavbu takového systému . V americkém deníku Washington Times vyšel článek , ve kterém se psalo:
Podle zprávy tří analytiků z veřejně dostupných zpravodajských zdrojů vyvíjí čínská osvobozenecká armáda vysoce technologické zbraně, určené k tomu, aby rušily činnost mozku a ovlivňovaly politické vůdce států nebo celé populace. Zbraně mohou být použity k přímým útokům na mozky nebo jejich ovládání s použitím mikrovln nebo jiných zbraní, používajících energii, směrovanou z ručních pistolí nebo větších zbraní, střílejících elektromagnetické paprsky… nebezpečí použití čínských zbraní, určených k válce proti mozkům před konfliktem nebo během něj už není jen teoretické a nemělo by se na něj pohlížet jako na nekonvenční zbraň, jejíž použití je omezeno na mimořádné situace. Podle zprávy jsou schopnosti neuro úderů součástí standardních vojenských schopnosti…
USA vybudovaly na stejném principu na přelomu tisíciletí systém HAARP , který inspiroval Evropský parlament k tomu, aby volal po „mezinárodní dohodě, zavádějící globální zákaz vývoje a rozmisťování zbraní, které mohou umožňovat jakoukoli formu manipulace lidských bytostí“   a Rusko má systém Sura , vybudovaný na stejných prinicipech, od roku 1981. Po jeho vyzkoušení začala Čína budovat svůj systém v provincii Hainan.
Masy lidí by mohly být ovládány i satelitními systémy, vysílajícími na Zemi mikrovlny, zvláště kdyby byla použita „neurální nanotechnologie“, která by byla využita k tomu, aby dopravila prouděním krve do blízkosti neuronů roboty o velikosti miliardtin metrů a umožnila tak, s použitím umělé inteligence… přímé připojení mozku k počítači“ jak o tom psal Cornelis van der Klaauw na začátku tohoto článku. Ty už se používají v lékařské neurotechnologii . Tak malé částice se do mozku mohou dostat vdechováním vzduchu, pitím vody, jídlem nebo očkováním. První pokusy s ovládáním mozkové činnosti pomocí pulsovaných mikrovln v roce 1962 ovšem proběhly úspěšně bez používání jakýchkoli částic v mozku a není ani tajemstvím, že záření mobilních telefonů, které je normálně pulsované ve frekvenci 217 Herzů, vyvolalo v lidských mozcích stejnou frekvenci činnosti neuronů. ( ZDE )
V současné době neexistuje mezinárodní dohoda, která by zakazovala používání umělé inteligence a neurotechnologií k dálkovému ovládání činnosti lidských mozků, myšlenek, emocí, podvědomí atd. Jediné možné vysvětlení této situace je to, že největší velmoce soutěží o to, kdo nakonec těmito prostředky ovládne celou planetu. V roce 1997 zveřejnil Institut strategických studií při americké vysoké škole válečné knihu „Revoluce ve vojenství a konflikt blížící se válce“, kde psal: „Potenciální nebo možní zastánci povstání na celém světě byli identifikováni s použitím všeobsáhlé Meziagenturní integrované databáze. Byli zařazeni jako „možní“ nebo „aktivní“ a pro každého z nich byla vyvinuta, ušita a zaměřena na něj sofistikovaná simulace osobnosti.“   ( ZDE , str. 24-25). Toto je americký projekt ovládnutí světa. Nemůže být sporu o tom, že podobné projekty mají i Rusko a Čína. Těmto projektům ovšem postačí použití směrovaných pulsovaných mikrovln na jednotlivé osoby.
Aby bylo možné zabránit tomu, aby světové dějiny neskončily tímto nelidským způsobem, je nutné, aby světové vlády podepsaly zákaz používání těchto technologií, podobný zákazu používání chemických a biologických zbraní. Na jeho dodržování by mělo dohlížet OSN. Momentálně je tomu možné pomoci jedině podpisem petice žádající Evropskou unii, aby zakázala dálkové ovládání činnosti lidských mozků pomocí energií, vynalezených vědci z oboru fyziky . Evropská unie může vytvořením zákona o umělé inteligenci dát příklad a výzvu celému světu. Podpořte jí ve vytvoření správného zákona na této adrese .

Český překlad petice
Další informace na toto téma najdete ZDE a ZDE
Nejčtenější za týden