KLIMA: 36 rizik v 5 oblastech
RSS

KLIMA: 36 rizik v 5 oblastech


Unijní orgány se chtějí více zaměřit na klimatická rizika. Komise doporučila zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou. Evropský parlament chystá žalobu na Komisi kvůli uvolnění části blokovaných peněz z fondů Maďarsku.

Pondělí 11. března 2024 V Radě  se završil  proces přijetí nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. To má občanům usnadnit rozpoznání politické reklamy a jejího zadavatele, což jim prý má zajistit lepší předpoklady pro přijímání informovaných rozhodnutí. Opatření je odůvodňováno obavami z nebezpečí, které představuje manipulace s informacemi a zahraniční vměšování do voleb.
Evropská agentura pro životní prostředí  uveřejnila  první evropské hodnocení klimatických rizik, které má pomoci určit politické priority pro přizpůsobení se změně klimatu a pro odvětví citlivá na změnu klimatu. Dokument hovoří o 36 hlavních klimatických rizicích v pěti oblastech. Dosavadní adaptační opatření prý nedrží krok s rychle rostoucími riziky.
Bylo vydáno společné  prohlášení  EU a USA, které vyzývá online platformy k přijetí deseti konkrétních opatření k ochraně lidskoprávních aktivistů.
Úterý 12. března Rada přijala  závěry  o rozpočtových směrech pro rok 2025. Ty mají poskytnout vodítka Komisi při přípravě návrhu příštího rozpočtu. Zdůrazňuje se zde potřeba pokračování solidarity s Ukrajinou.
Komise v návaznosti na hodnocení klimatických rizik od Evropské agentury pro životní prostředí (viz výše)  vydala  sdělení o řízení klimatických rizik. V něm se zabývá tím, jak mohou EU a členské státy lépe předvídat, chápat a řešit rostoucí klimatická rizika. Dokument prý ukazuje, jak může EU účinně čelit rizikům a vybudovat větší odolnost vůči změně klimatu.
Komise dále  doporučila  zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou a Hercegovinou.
Komise také  předložila  sdělení, ve kterém – podle jejích slov – „shrnuje úspěchy v oblasti migrace a azylu za poslední čtyři roky“. Zdůrazňuje přitom migrační pakt a cílené operativní akce na podporu členských států.
Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu  dosáhli  předběžné dohody ohledně návrhu novely úpravy přeshraniční výměny informací o deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný akt přijmout.
Středa 13. března Vyjednavači obou institucí  se také dohodli  návrhu na návrhu, který se týká dalšího rozšíření využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností.
Čtvrtek 14. března Předběžná dohoda  byla uzavřena  také ohledně zpřísnění úpravy pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní na území EU.
Pátek 15. března Server Euractiv.com  informoval  o tom, že Evropský parlament chystá žalobu na Komisi kvůli uvolnění části blokovaných peněz z unijních fondů pro Maďarsko. Komise část peněz (10,2 bilionu eur) zadržovaných podle nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (k tomuto spornému předpisu viz můj článek  Právní stát a kulišárna s unijními fondy ) kvůli údajným nedostatkům v oblasti dodržování zásad právního státu vyplatila v prosinci 2023. Zjevně tím chtěla motivovat maďarskou vládu k tomu, aby neblokovala klíčová rozhodnutí o finanční pomoci Ukrajině a o navýšení víceletého finančního rámce.
Předseda Evropské rady Charles Michel na síti X při začátku ruských prezidentských voleb ironicky předem  poblahopřál  Vladimíru Putinovi k drtivému vítězství.
Další předběžně dohody vyjednavačů Rady a Evropského parlamentu  bylo dosaženo  ohledně návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Úprava má zajistit okamžitý a snadný přeshraniční přístup ke zdravotním datům a dokumentaci napříč EU.
Zdroj


Nejčtenější za týden