Po 100 rokoch vedenie Ruska zverejnilo a potvrdilo dohady o Židovskom pôvode Lenina a iných bolševikov. Lenin bol ťažký psychopat, bez emócií, sadista a násilnik.
RSS

Po 100 rokoch vedenie Ruska zverejnilo a potvrdilo dohady o Židovskom pôvode Lenina a iných bolševikov. Lenin bol ťažký psychopat, bez emócií, sadista a násilnik.


Moskovské muzeum v roku 2011 vystavilo verejnosti dôkazy o Židovskom pôvode Lenina a iných jeho blízkych bolševikov, menševikov, ktorí páchali jedny z najkrvavejšich terorov ľudskej novodobej histórie. Tajná polícia a iné organizácie pod vedením Lenina a jeho blízkej osoby – Felix Dzerzhinsky, tiež Židovského pôvodu.

Medzi dokumentami, ktoré zverejnilo muzeum je list, ktorý napísala staršia Leninova sestra Anna Ulyanova Leninovi. V liste písala, že starý otec jej matky bol ukrajinský Žid, ktorý konvertoval na kresťanstvo, aby mohol študovať a opustiť zónu osídlenia. Leninova sestra je zaujimavá chlapčenským výzorom.
Zóna osídlenia bolo územie zahrňajúce východnú časť Poľska, Bielorusko, Lotyšsko, Litvu, časť Ukrajiny. To boli územia, kde mohli byť Židia. Na východ, do Moskvy mali zakázané. Židia v tejto oblasti nemohli vykonávať obchod, mohli robiť remesla, predávať alkohol. Územie tejto zóny osídlenia bolo vymedzené Katarínou II v roku 1791 a trvalo do roku 1917, kedy začala bolševická revolúcia vedená Leninom. Tej pomohol začiatok 1. svetovej vojny, kedy množstvo Židov utekalo z Nemecka do Ruska.  Z týchto oblasti mnoho Židov emigrovalo do USA  a Argentíny. https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3na_os%C3%ADdlen%C3%AD
 

Práve začiatok 1. svetovej vojny vytvoril obavy, že Židia v zóne osídlenia by sa mohli vzbúriť voči Rusku a preto časť z nich – okolo 500 000 presunuli do vnútrozemia. Mnohí bolševici vrátane Lenina zatajili svoj Židovský pôvod a zorganizovali bolševickú revolúciu a neskôr masové vyvražďovanie Rusov známe ako červený teror. Nebyť 1. svetovej vojny Židia by zotrvávali v zóne osídlenia a nebolo by možné ani realizovať bolševickú revolúciu.
Leninova sestra v roku 1886 začala organizovať revolúciu. O rok neskôr musela utiecť to exilu, po tom, ako jej mladší brat Alexander Ulyanov sa pokúsil o atentát na cára Alexandra III. Potom bol obesený v roku 1887. Lenin bol v tom čase 16 ročný, bol vylúčený z univerzity, ľudia sa stránili jemu a jeho rodine za to, čo urobil jeho brat. Lenin už v roku 1895 mal rozsiahle plány na socialistickú revolúciu. Jeho aktivity aj aktivity jeho sestry boli štedro podporované Židmi zo zahraničia.
Anna, Leninova sestra bola vydatá a po revolúcii jej manžel zomrel. Nemali spolu deti a ona si potom adoptovala chlapca Georgy Lozgachev. Už v tej dobe kolovali fámy, že Leninova sestra je agresívna a tvrdá a v skutočnosti je mužom a nie ženou a aj to mala byť príčina nepočatia potomka. Viacere jej opisy boli podľa psychiatrov a psychológov znakmi ťažkej psychopatie, podobne ako v prípade Lenina. https://www.rbth.com/history/332293-vladimir-lenin-older-sister-anna-ulyanova
Samotný Lenin bol analyzovaný viacerými psychiatrami, lekármi a patológmi (jeho mozog). Došli k záveru, že Lenin trpel najťažšou formou psychopatie, ťažký narcistický psychopat so známkami kriminálej autistickej psychopatie. Tá sa vyznačovala krutosťou, potešením z utrpenia druhých, bezohľadnosť voči druhým. Lenin aj z opisov iných, ako bol ďalší Žid Trotskij bol veľmi uražlivý a pomstichtivý, čo je najtypickejši rys narcisov.
Lenin je považovaný za jedneho z najväčšich zločincov všetkých čias. Jeho psychopatické správanie, práca a myslenie sa stalo vzorom pre ďalšich zločincov ako bol Stalin, Mao a iní komunisti. Leninovi chýbala empatia (nemal problém niekoho bezohľadne zabiť). Bol oportunista a vyhľadával senzácie. Bol posadnutý mocou a nemal najmenší problém zabiť každého, kto mu stál v ceste. Bol perverzný uchyl a sadista. Aj preto sa liečil na syfilis.

Lenin ako dieťa mal poruchy správania. Bol agresivny, neposedný. Jeho matka si myslela, že je hlúpy alebo mentálne retardovaný. Ako dieťa často padal, búchal si hlavu a bol nemotorný. Mal veľké problémy s rovesníkmi a celkovo so socializáciou.  Ako dieťa ničil veci súrodencom, bol nesmierne žiarlivý a nenávistný. Svojich súrodencov hrýzol a fyzicky im ubližoval. Mal vynikajúce schopnosti učiť sa, ale bol samotár, na gymnáziu nemal žiadného blízkeho kamaráta. https://www.researchgate.net/publication/359399617_Lenin_had_criminal_autistic_psychopathy_pathological_narcissism_and_was_a_so-called_’successful’_psychopathy
Ďalšie zdroje: https://denikn.cz/1330431/pred-sto-lety-zemrel-lenin-clovek-umanuty-vlastni-pravdou-jenz-by-mel-zustat-stalym-varovanim-pro-svet/
Archív: https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-moscow-museum-puts-lenins-jewish-roots-on-display-2011may23-story.htmlNejčtenější za týden