Americké zdravotnické úřady v tichosti odebraly Američanům právo na informovaný souhlas, které bylo kodifikováno v Norimberském kodexu
RSS

Americké zdravotnické úřady v tichosti odebraly Američanům právo na informovaný souhlas, které bylo kodifikováno v Norimberském kodexu


Poté, co byl na miliardách lidí proveden jeden velký experiment, do kterého byli mnozí nuceni pod výhružkami, bylo de facto prokázáno, že stávající politická sebranka již nepovažuje Norimberský kodex za platný.
V USA to nedávno posvětili zákonem a lze očekávat, že totéž bude čekat i další země, pravděpodobně i celou EU, neboť ta jde za všech okolností oddaně ve šlépějích svého hegemona n za „velkou louží.“
V tomto znepokojivém vývoji byl informovaný souhlas v tichosti odvolán, což znamená ránu pro autonomii pacienta. Tato změna přichází pouhých 77 let poté, co byl informovaný souhlas kodifikován v Norimberském zákoníku.
Dne 22. ledna 2024 vstoupilo v platnost rozhodnutí amerického HHS a FDA. Umožňuje výjimku ze získávání informovaného souhlasu v klinických studiích považovaných za „minimální riziko“.
Vyvolává otázky o státem povoleném lékařském experimentování a o tom, co představuje „minimální riziko“ a připravuje půdu pro potenciálně nebezpečné experimentální programy bez souhlasu pacienta.
Implementace tohoto rozhodnutí zkorumpovanými vědci a zdravotními regulátory je krokem k dystopické budoucnosti.
Informovaný souhlas byl v tichosti odvolán jen 77 let poté, co byl kodifikován v Norimberském kodexu, což je významnou ranou pro autonomii pacienta.
Dne 21. prosince 2023 , když  se Američané horečně připravovali na svátky, vydalo Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb („HHS“) a Úřad pro potraviny a léčiva („FDA“) konečné rozhodnutí, kterým se  mění ustanovení  zákona  o léčení 21. století .
To umožnilo:

…   výjimku z požadavku na získání informovaného souhlasu,   pokud klinická zkouška nepředstavuje pro lidský subjekt více než minimální riziko…

Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost 22. ledna 2024, což znamená, že je již standardní praxí v celé Americe. 
Co je tedy zákon o léčení 21. století? Jedná se o kontroverzní zákon přijatý 114. kongresem Spojených států v lednu 2016 se silnou podporou farmaceutického   průmyslu . Zákon byl navržen tak, aby:

… urychlil objevy, vývoj a dodávky léků 21. století  a pro jiné účely [?] …

Některá ustanovení tohoto zákona vyvolávají další otázky. Zákon například podporuje: 

Vysoce rizikový výzkum s vysokým benefitem [Sec. 2036].
Nové návrhy klinických studií [Sec. 3021].
Podporu inovace vakcín [Sec. 3093].

Tento zákon poskytl National Institutes of Health (“NIH”) právní ochranu pro provádění vysoce rizikového výzkumu nových vakcín. Dalo by se jasně říci, že tato ustanovení zachycují veškerou nezbytnou architekturu potřebnou pro většinu zla, které se stalo za poslední čtyři roky.
Dalším stanoveným cílem původního zákona bylo zrušení informovaného souhlasu pacientem. Podle § 3024 bylo pohřbeno ustanovení o vývoji:

Vzdání se informovaného souhlasu   nebo změna pro klinickou zkoušku.

Vědci z lékařské historie chápou, že koncept informovaného souhlasu, něco, co dnes všichni považujeme za samozřejmost, je relativně nový fenomén kodifikovaný v jeho moderním chápání jako jeden z kritických principů Norimberského kodexu   v roce 1947  .
Je nepředstavitelné, že pouhých 77 let po Norimberku se znovu otevřely dveře státem schválenému lékařskému experimentování na potenciálně neinformovaných občanech.  
Podle tohoto dodatku pouze stát, jednající prostřednictvím NIH, FDA a Centers for Disease Control and Prevention („CDC“), rozhodne, co je považováno za minimální   riziko.
 A nejvíce znepokojivé je, že určí vhodné záruky na ochranu práv, bezpečnosti a blaha lidských subjektů.
Všimněte si termínu „subjekty“, nikoli pacienti, osoby, jednotlivci nebo občané, ale „subjekty.“ V asymetrických mocenských vztazích, jako je klinika/pacient, se rozumí, že pasivní „subjekt“ bude dodržovat nařízení a mandáty svých lékařů.
Použití termínu „subjekty“ také slouží k dehumanizaci. Dehumanizace populací byla kritickou složkou nacistického experimentování s lidmi, a jak  tvrdila Hannah Arendtová , je zásadním krokem k upření občanských práv.
Toto rozhodnutí také umožňuje výzkumníkům a jejich pomýleným evangelikálním miliardářům podporovat potenciálně nebezpečné experimentální programy, jako jsou  komáří vakcíny Billa Gatese,   vakcíny mRNA  u hospodářských zvířat a vakcíny v  aerosolech .
Tento zákon podporuje tyto nové a vysoce rizikové programy, přičemž lékařské studie schválené regulačními orgány jako „minimální riziko,“ již nevyžadují od výzkumníků a farmaceutických společností získání souhlasu pacienta.
Přesto jsou dějiny farmakologie a medicíny zamořeny klinickými výzkumy a intervencemi, o kterých se předpokládalo, že nepředstavují pro člověka více než minimální riziko, ale přesto způsobily nezměrnou bolest, utrpení a smrt.
Tento pozměňovací návrh představuje pouze první předběžný krok, protože americká vláda testuje, kam až může zajít.
Vzhledem k tomu, že tomuto rozhodnutí nevěnuje pozornost jak korporátní tisk, tak nezávislá média, se vláda pravděpodobně bude cítit povzbuzena k rozšíření jeho působnosti.
Toto rozhodnutí tedy představuje začátek mrazivého revizionismu v západní lékařské historii, protože autonomie pacienta je opět opuštěna. 
Toto rozhodnutí, které mají vykonat potenciálně zkorumpovaní vědci, zdravotní byrokraté a zajatí zdravotničtí a lékoví regulátoři, je dalším krokem k dystopické budoucnosti, kterou si před pouhými pěti lety nedokázali představit.
Není pochyb o tom, že infrastrukturu pro implementaci tohoto výnosu již budují stejní kultisté skupinového myšlení zodpovědní za noční můru pandemických lockdownů, kteří nadále staví snahu o zisk a „větší dobro“ nad individuální volbu, tělesnou autonomii a informovaný souhlas. 


Ohodnoťte tento příspěvek![Celkem: 1 Průměrně: 5 ]Článek Americké zdravotnické úřady v tichosti odebraly Američanům právo na informovaný souhlas, které bylo kodifikováno v Norimberském kodexu se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda .


Nejčtenější za týden