Islámská invaze je boží trest za lidské hříchy, psali v 7. století
RSS

Islámská invaze je boží trest za lidské hříchy, psali v 7. století


D. TOLAR
Po dobytí Blízkého východu islámskými vojsky napsal anonymní autor knihu, ke které se lidé vraceli ještě stovky let po jejím napsání. Autor v knize píše, že islámská invaze je trest za lidskou prostopášnost a popisuje krutost tehdejší doby .Útlý svazek, který se jmenuje „Apokalypsa Pseudo-Metodějova”, byl napsán na konci sedmého století. Zásadním způsobem ovlivnil středověkou křesťanskou eschatologii neboli nauku o posledních věcech člověka nebo přímo světa.
Knihu Apokalypsa napsal anonymní syrský mnich po dobytí Blízkého východu muslimskými vojsky. Byla rychle přeložena do řečtiny, latiny, ruštiny, arménštiny a dalších jazyků. Během několika desítek let se stala široce rozšířenou knihou v Evropě i na Blízkém východě. Na Apokalypsu navázali další autoři v 10. a 11. století, více než tři sta let po jejím vzniku.
Proč, Pane Bože, proč?
Vliv knihy Apokalypsa byl dalekosáhlý. Například ruští křesťané v ní hledali vysvětlení pro svůj krutý osud v době mongolské invaze do Evropy ve 13. století. Během invaze vyplenili Mongolové řadu měst včetně Kyjeva, čímž v podstatě ukončili existenci Kyjevské Rusi jako samostatné státní jednotky. Invaze měla dalekosáhlé následky pro dějiny východní Evropy včetně rozdělení východních Slovanů na Rusko, Ukrajinu a Bělorusko.
Knihu Apokalypsa si křesťané připomínali, když vojska osmanské říše dobyla v roce 1453 Konstantinopol, poslední baštu tisíce let trvající Římské říše, a město vyplenila.
Apokalypsa se snaží vysvětlit neblahý osud Blízkého východu po jeho dobytí následovníky proroka Mohameda. Noví muslimští vládci se snažili odstranit všechny veřejné symboly křesťanství a nahradit je islámskými symboly a budovami. Nejvýznačnější stavbou z té doby je svatyně Skalní dóm, kterou postavili v centru Chrámové hory v Jeruzalémě jako připomínku cesty proroka Mohameda na hranici sedmého nebe .
Útěcha v knize
Křesťané se v době útlaku uchýlili k literatuře. Nejvýznačnějším dílem je právě kniha Apokalypsa. Vysvětluje dobytí křesťanské říše jako boží trest za lidské hříchy. V knize se píše v kapitole 11:
Překlad, zkrácení, mezititulky autor.
„Jejich příchod bude trest bez slitování. Čtyři katastrofy přijdou s nimi na zem: smrt a destrukce, ruiny a bída. Přijdou ne proto, že je Pán Bůh miluje, a proto jim dá sílu dobýt zemi křesťanů, ale pro hříchy křesťanů a bezpráví, které přivedli na svět. Neboť nic podobného jejich hříchu se neobjevilo a neobjeví po řadu generací.”
Láska je láska
„Protože se muži oblékali do cizoložných a oplzlých ženských šatů a zdobili se jako ženy a stáli otevřeně v ulicích a na náměstích měst a měnili jejich přirozené užití na užívání, které je v rozporu s dobrými mravy, jak říká svatý apoštol. Ženy činily stejně tak jako muži.”
„Obdobně měl otec a syn a bratr a každý další člen příbuzenstva styk s jednou ženou. A stejně tak muži, kteří vynechali přirozenou roli ženy, ukájeli svůj chtíč mezi sebou; muž s mužem dělají to, co se nesluší a dostávají v sobě odměnu za svůj omyl.”
„A z tohoto důvodu je nyní Bůh dává do rukou barbarů, jež je uvedou do nečistoty a zápachu a jejich ženy budou poskvrněny zneuctěním.”
Tolik neznámý mnich v 7. století našeho letopočtu.
Kniha Apokalypsa je přesto optimistická, neboť k nauce o věcech posledních přidává ideu zjevení římského císaře spasitele, který navrátí zemi křesťanům.
D. Tolar

The post Islámská invaze je boží trest za lidské hříchy, psali v 7. století first appeared on .


Nejčtenější za týden