Je známo více než 300 patentů na manipulaci s počasím
RSS

Je známo více než 300 patentů na manipulaci s počasím


Většina lidí si stále myslí, že tzv. chemtrails nebo geoinženýrské zásahy, které mohou ovlivnit počasí či dokonce přírodní katastrofy, jsou jen konspirační teorie.
Přitom neustále slyšíme o nových a nových vynálezech, které mají docílit požadované změny počasí. Možnosti ovlivnění počasí se zkoumaly po staletí a už před více než 100 lety se podařil první geoinženýrský zásah, který skutečně měl vliv na změnu počasí.
To, že se od té doby musel tento obor posunout hodně dopředu, je jisté.
Manipulace s počasím je starým snem lidstva. Ať už jde o odvrácení vážných povětrnostních katastrof nebo o vyvolání deště, který je pro zemědělství tak důležitý.
Od roku 1891 jsou doloženy vědecké a technické patenty, které se zabývají manipulací s počasím. Vynalézaví uživatelé internetu je shromáždili  – nabízíme je k vlastnímu zkoumání.
Níže naleznete sáhodlouhý seznam patentů z různých patentových databází, které se zabývají výrobou umělých mraků nebo úpravou počasí. Existence patentu automaticky neznamená, že popsaný a požadovaný efekt skutečně funguje.
Obvykle však podáváte patent, protože předpokládáte, že bude fungovat, a že na něm majitel patentu může vydělat slušné peníze – zejména s ohledem na americkou mentalitu.
Mnohé šílené patenty jsou samozřejmě zaměřeny na klimatický alarmismus – a tedy na ochlazení planety. U jiných jde o ovlivnění deště, hurikánů, krupobití apod.
Kolik z nich je již vyzkoušeno, se můžeme pouze dohadovat, ale u několika je to již z minulosti potvrzeno.
Několik příkladů:
Systémy a metody generování dešťových mraků, 2021
Patentová specifikace Fredericka Williama MacDougalla ze San Diega  obsahuje četné technické výkresy. Zabývá se tvorbou dešťových mraků v nízkých nadmořských výškách na základě vodních zdrojů na Zemi, ať už se jedná o moře, jezera nebo řeky.
Systémy nebo metody lze popsat jako prostředek geoinženýrství, vysvětluje držitel patentu. Účelem je generovat déšť, aby se snížilo sucho a lesní požáry a také se vyčistil vzduch.
S ohledem na údajné „člověkem způsobené globální oteplování“ je slibován ochlazující efekt. Popsaná metodika je technicky velmi časově náročná a složitá. V podstatě je voda odebírána ze zemského povrchu a vyfukována do atmosféry.
Metoda a zařízení pro změnu oblasti zemské atmosféry, ionosféry a magnetosféry, 1985
Patent je  také známý jako patent HAARP/Eastlund , protože jméno podávajícího vynálezce je Bernard J. Eastlund.

Metoda a zařízení pro změnu alespoň jedné vybrané oblasti, která je normálně nad zemským povrchem. Oblast je excitována elektronovým cyklotronovým rezonančním ohřevem, aby se zvýšila hustota nabitých částic.
V provedení je kruhově polarizované elektromagnetické záření přenášeno nahoru ve směru, který je v podstatě rovnoběžný s a podél siločáry procházející oblastí plazmatu, která má být změněna.
Záření je emitováno na frekvenci, která excituje elektronovou cyklotronovou rezonanci, aby se zahřála a urychlila nabité částice.
Toto zvýšení energie může vést k ionizaci neutrálních částic, které jsou pak absorbovány jako součást oblasti, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic oblasti.

Umělý déšť vyvolaný vysokoenergetickými lasery, 2020
Předkládaný vynález poskytuje systém a metodiku pro generování umělého deště pomocí systému dálkového ovládání pro dron nebo bezpilotní letoun využívající princip endotermické reakce.
Mega UAV, vybavený digitálním fotoaparátem Pentax, se používá k pořizování snímků ve vysokém rozlišení na vyžádání. Mega UAV je řízen autopilotem spolu s předprogramovaným softwarem pro pozemní řízení nebo může být spuštěn ručně jednoduchým joystickem v radiofrekvenčním rozsahu.
Pro spuštění ionizačního procesu je UAV vybaven systémem uvolňování plazmové frekvence a je vyslán do nitra oblačné hmoty. Systém UAV proniká hluboko do oblačné hmoty a vysílá do atmosféry jediný vysoce výkonný laserový puls.
Systémy dronů se používají k vytváření zrychlení a turbulencí prostřednictvím větrné energie a drobné částice vody se srážejí a stávají se většími dešťovými kapkami.
Takové větší dešťové kapky slouží jako jádro pro tvorbu dalších dešťových kapek a dochází k dešti. Vyslání UAV do mraků pomáhá vyhnout se riziku přirozeného úderu blesku na zem a optimalizuje riziko poškození živých bytostí.
Další patenty:

0462795 – 16. července 1891 – metoda výroby dešťových srážek
803180 – 31. října 1905 – prostředky pro výrobu vysokopotenciálních elektrických výbojů
1103490 – 6. srpna 1913 – výroba deště
1225521 – 4. září 1915 – ochrana před jedovatým plynem ve válce

1279823 – 24. září 1918 – proces a zařízení pro vyvolání srážek koalescencí   vodných částic obsažených v atmosféře

1284982 – 19. listopadu 1918 – proces a zařízení pro získávání a stimulaci dešťových srážek
1338343 – 27. dubna 1920 – Proces a zařízení pro výrobu intenzivních umělých mraků nebo mlh
1358084 – 9. listopadu 1920 – způsob výroby mlhových clon
1619183 – 1. března 1927 – proces vytváření oblaků kouře z pohybujících se letadel
1665267 – 10. dubna 1928 – proces výroby umělých mlh
1892132 – 27. prosince 1932 – rozprašovací nástavec pro výfuky leteckých motorů
1895765 – 31. ledna 1933 – umělá výroba mlhy
1928963 – 3. října 1933 – Elektrický systém a metoda
1957075 – 1. května 1934 – letecké stříkací zařízení
1993316 – 5. března 1935 – zařízení a způsob výroby olejové mlhy
2052626 – 1. září 1936 – metoda rozpouštění mlhy
2097581 – 2. listopadu 1937 – elektrický generátor proudu – zmíněn v 3990987
2173756 – 19. září 1939 – proces výroby mlhy částečným a bezplamenným spalováním
2352677 – 4. července 1944 – výroba umělé mlhy
2476171 – 18. července 1945 – generátor kouřové clony
2409201 – 15. října 1946 – kouřová směs
2480967 – 6. září 1949 – Letecké vypouštěcí zařízení
2527230 – 24. října 1950 – metoda tvorby a srážení krystalů
2527231 – 24. října 1950 – metoda generování kouře jodidu stříbrného
2550324 – 24. dubna 1951 – Proces kontroly počasí
2582678 – 15. června 1952 – Přístroje pro šíření materiálu pro letadla
2611992 – 30. září 1952 – Fluent Material Distributor ovládaný výfukovými plyny motoru
2614083 – 14. října 1952 –  Screening chloridu
2633455 – 31. března 1953 – Generátor kouře
2688069 – 31. srpna 1954 – Parní generátor – Zmíněno v 3990987
2721495 – 25. října 1955 – Metoda a zařízení pro detekci částic tvořících nepatrné krystaly suspendované v plynné atmosféře
2730402 – 10. ledna 1956 – ovladatelné rozptylovací zařízení
2903188 – 2. dubna 1956 – kontrola vzniku tropických cyklón
2756097 – 24. července 1956 – Proces kontroly počasí
2801322 – 30. července 1957 – Rozkladná komora pro monopohonné palivo – uvedeno v 3990987
2835530 – 20. května 1958 – proces kondenzace atmosférické vlhkosti a rozpouštění mlhy
2871344 – 27. ledna 1959 – Systém dálkové komunikace
2881335 – 7. dubna 1959 – Generování elektrických polí
2908442 – 13. října 1959 – metoda rozptylování přirozených atmosférických mlh a mraků
2962450 – 29. listopadu 1960 – výroba mlhy
2963975 – 13. prosince 1960 – osévání kulkami oxidu uhličitého
3019989 – 6. února 1962 – Atmosférický kosmický náboj – modifikace
2986360 – 30. května 1962 – Letecké insekticidní prachovací zařízení
3046168 – 24. července 1962 – chemicky vyráběné barevné dýmovnice
3056556 – 2. října 1962 – metoda umělého ovlivňování počasí
3126155 – 24. března 1964 – Generátor osévání mraků jodidem stříbrným
3127107 – 31. března 1964 – Generátor ledových nukleačních krystalů
3131131 – 28. dubna 1964 – Elektrostatické míchání v mikrobiálních konverzích
3140207 – 7. července 1964 – pyrotechnická skladba
3174150 – 16. března 1965 – samozaostřovací anténní systém
3234357 – 8. února 1966 – elektricky vyhřívané zařízení produkující kouř
3274035 – 20. září 1966 – Kovová kompozice pro výrobu hydroskopického kouře
3284005 – 8. listopadu 1966 – ovládání počasí umělými prostředky
3300721 – 24. ledna 1967 – prostředky pro komunikaci vrstvou ionizovaných plynů
3313487 – 11. dubna 1967 – Přístroj na osévání mraků
3338476 – 29. srpna 1967 – Topné zařízení pro použití s aerosolovými nádobkami
3375148 – 26. března 1968 – pyrotechnika obsahující jodičnan stříbrný, dusičnan amonný, nitrocelulózu a estery dusičnanů
3378201 – 16. dubna 1968 – metoda srážení atmosférických vodních mas
3410489 – 12. listopadu 1968 – Automaticky nastavitelný rozprašovací systém profilu s čerpadlem
3418184 – 24. prosince 1968 – pohonná látka produkující kouř
3429507 – 25. února 1969 – výroba deště
3432208 – 7. listopadu 1967 – Fluidní dávkovač částic
3441214 – 29. dubna 1969 – Metoda a zařízení pro setí mraků
3445844 – 20. května 1969 – Uvězněný komunikační systém elektromagnetického záření
3456880 – 22. července 1969 – metoda výroby srážek z atmosféry
3518670 – 30. června 1970 – umělý iontový mrak
3517512 – 30. června 1970 – Přístroj na potlačení kondenzačních stop
3534906 – 20. října 1970 – kontrola atmosférických částic
3545677 – 8. prosince 1970 – metoda osévání mraků
3564253 – 16. února 1971 – Systém a metoda ozařování povrchu planet
3587966 – 28. června 1971 – zmrazení nukleace
3595477 – 27. července 1971 – metoda a složení mlhy
3601312 – 24. srpna 1971 – Metody zvyšování pravděpodobnosti srážek umělým zaváděním mořské vodní páry do atmosféry ve směru vzdušné přepravy
3608810 – 28. září 1971 – metody úpravy atmosférických podmínek
3608820 – 20. září 1971 – úprava atmosférických podmínek přerušovaným dávkováním materiálů v nich
3613992 – 19. října 1971 – Metoda modifikace počasí
3630950 – 28. prosince 1971 – Hořlavé kompozice pro generování aerosolů, zvláště vhodné pro modifikaci mraků a řízení počasí a proces aerosolizace
USRE29142 – 22. května 1973 – Hořlavé kompozice pro generování aerosolů, zvláště vhodné pro modifikaci oblačnosti a řízení počasí a proces aerosolizace
3659785 – 8. prosince 1971 – modifikace počasí pomocí mikrokapsulovaného materiálu
3666176 – 3. března 1972 – zařízení pro inverzi sluneční teploty
3677840 – 18. července 1972 – pyrotechnika obsahující oxid stříbrný pro použití v modifikaci počasí
3690552 – 12. září 1972 – Rozptylovač mlhy
3722183 – 27. března 1973 – zařízení na odstraňování nečistot z atmosféry
3748278 – 24. července 1973 – Proces a činitelé ovlivňující počasí
3751913 – 14. srpna 1973 – Systém uvolňování barya
3769107 – 30. října 1973 – pyrotechnická skládka pro generování olovnatého kouře
3784099 – 8. ledna 1974 – Metoda omezování znečištění ovzduší
3785557 – 15. ledna 1974 – systém osévání mraků
3788543 – 29. ledna 1974 – Generátor částic jednotné velikosti
3795626 – 5. března 1974 – Proces modifikace počasí
3802971 – 9. dubna 1974 – pyrotechnické přípravky pro modifikaci počasí obsahující směs jodičnanů
3808595 – 30. dubna 1974 – systém výdeje kapek
3813875 – 4. června 1974 – raketa se systémem uvolňování barya pro vytváření iontových mraků v horních vrstvách atmosféry
3835059 – 10. září 1974 – Metody a zařízení pro generování částic kouře z ledových jader pro modifikaci počasí 
3835293 – 10. září 1974 – Elektrické topné zařízení pro generování přehřátých par
3858805 – 7. ledna 1975 – nukleace ledu slídou
3877642 – 15. dubna 1975 – zmrazení 
3882393 – 6. května 1975 – komunikační systém využívající modulaci charakteristické polarizace ionosféry
3887580 – 3. června 1975 – metoda krystalizace vody v podchlazených oblacích a mlhách a činidlo užitečné v této metodě
3896993 – 29. července 1975 – Proces lokální modifikace mlhy a oblačnosti za účelem spuštění srážek a zabránění rozvoje mraků produkujících krupobití
3899129 – 12. srpna 1975 – aparatura pro generování částic kouře z ledových jader pro modifikaci počasí
3899144 – 12. srpna 1975 – Generování prachových kondenzačních stop
3915379 – 28. října 1975 – metoda ovládání počasí
3940059 – 24. února 1976 – metoda rozptylu mlhy
3940060 – 24. února 1976 – kruhový generátor vortexu
3990987 – 9. listopadu 1976 – Generátor kouře
3992628 – 16. listopadu 1976 – Systém protiopatření proti laserovému záření
3994437 – 30. listopadu 1976 – šíření stopových množství biologicky aktivních chemikálií
4042196 – 16. srpna 1977 – Metoda a zařízení pro vyvolání podstatné změny zemských charakteristik a měření zemských změn
RE29,142 – 22. února 1977 – Hořlavé směsi pro generování aerosolů, zvláště vhodné pro modifikaci oblačnosti a řízení počasí a proces aerosolizace
4009828 – 1. března 1977 – organické nukleační činidlo pro teplá i studená mračna
4035726 – 12. července 1977 – Metoda řízení a/nebo zdokonalování systémů sledování ve vysokých zeměpisných šířkách a jiných komunikací nebo rádiových vln částečným řízením rádiových vln a dalších
4096005 – 20. června 1978 – pyrotechnická oblačnost
4129252 – 12. prosince 1978 – Metoda a zařízení pro výrobu výsevních hmot
4141274 – 27. února 1979 – automatický dávkovač nábojů pro modifikaci počasí
4167008 – 4. září 1979 – Dávkovač plev s tekutým ložem
4347284 – 31. srpna 1982 – Bílá krycí plachta schopná odrážet ultrafialové paprsky
4362271 – 7. prosince 1982 – Postup pro umělou modifikaci atmosférických srážek a sloučenin na bázi dimethylsulfoxidu pro použití při provádění uvedeného postupu
4373391 – 15. února 1983 – Materiál citlivý na relativní vlhkost
4396152 – 2. srpna 1983 – aerosolový rozprašovací systém
4402480 – 6. září 1983 – družice pro modifikaci atmosféry
4412654 – 1. listopadu 1983 – Laminární mikrotryskový atomizér a metoda leteckého rozprašování kapalin
4415265 – 15. listopadu 1983 – Metoda a aparatura pro spektroskopii absorpce aerosolových částic
4470544 – 11. září 1984 – Metoda a prostředky pro modifikaci počasí
4475927 – 9. října 1984 – Bipolární systém snižování mlhy
4600147 – 15. července 1986 – Generátor kapalného propanu pro zařízení na osévání mraků
4633714 – 6. ledna 1987 – Analyzátor náboje a velikosti aerosolových částic
4643355 – 17. února 1987 – Metoda a zařízení pro modifikaci klimatických podmínek
4653690 – 31. března 1987 – Metoda produkce kupovité oblačnosti
4684063 – 4. srpna 1987 – tvorba a odstraňování tuhých znečišťujících látek

4686605 – 11. srpna  1987 Metoda a zařízení pro změnu oblasti v zemské atmosféře, ionosféře a/nebo magnetosféře

4704942 – 10. listopadu 1987 – nabitý aerosol
4712155 – 8. prosince 1987 – Metoda a aparatura pro vytvoření umělé elektronové cyklotronové ohřívací oblasti plazmatu
4744919 – 17. května 1988 – Metoda dispergování aerosolového indikátoru částic
4766725 – 30. srpna 1988 – Metoda potlačení tvorby kondenzačních stop a jejich řešení
4829838 – 16. května 1989 – Metoda a aparatura pro měření velikosti částic unášených plynem
4836086 – 6. června 1989 – Přístroj a metoda směšování a difúze teplého a studeného vzduchu pro rozpouštění mlhy
4873928 – 17. října 1989 – výbuchy jaderných rozměrů bez radiace
4948257 – 14. srpna 1990 – Laserové optické měřící zařízení a metoda pro stabilizaci rozteče třásňových vzorů
1338343 – 14. srpna 1990 – Proces a zařízení pro výrobu intenzivní umělé mlhy
4999637 – 12. března 1991 – vytvoření umělých ionizačních oblaků nad Zemí
5003186 – 26. března 1991 – Stratosférický Welsbachův výsev pro snížení globálního oteplování
5005355 – 9. dubna 1991 – Metoda potlačení tvorby kondenzačních stop a jejich řešení
5038664 – 13. srpna 1991 – metoda výroby obalu relativistických částic ve výšce nad zemským povrchem
5041760 – 20. srpna 1991 – Metoda a aparatura pro generování a využití konfigurace složeného plazmatu
5041834 – 20. srpna 1991 – umělé ionosférické zrcadlo složené z plazmové vrstvy, kterou lze naklápět
5056357 – 15. října 1991 – Akustická metoda měření vlastností mobilního média
5059909 – 22. října 1991 – Stanovení velikosti částic a elektrického náboje
5104069 – 14. dubna 1992 – Přístroje a metody vyhazování hmoty z letadla
5110502 – 5. května 1992 – Metoda potlačení tvorby kondenzačních stop a jejich řešení
5156802 – 20. října 1992 – Kontrola částic paliva s akustikou
5174498 – 29. prosince 1992 – osévání mraků
5148173 – 15. září 1992 – Screening mraků a metoda
5242820 – 7. září 1993 – Armádní patent na mykoplazmu
5245290 – 14. září 1993 – Zařízení pro stanovení velikosti a náboje koloidních částic měřením elektroakustického jevu
5286979 – 15. února 1994 – Proces absorpce ultrafialového záření pomocí dispergovaného melaninu
5296910 – 22. března 1994 – Metoda a aparatura pro analýzu částic
5327222 – 5. července 1994 – Zařízení pro detekci informací o přemístění
5357865 – 25. října 1994 – Metoda osévání mraků
5360162 – 1. listopadu 1994 – Metoda a složení pro srážení atmosférických vod
5383024 – 17. ledna 1995 – Optický monitor mokré páry
5425413 – 20. června 1995 – Metoda, která brání vzniku a rozbíjí atmosférické inverze nad hlavou, zlepšuje cirkulaci vzduchu na úrovni terénu a zlepšuje kvalitu ovzduší ve městech
5434667 – 18. července 1995 – Charakterizace částic modulovaným dynamickým rozptylem světla
5436039 – 25. července 1995 – umělé zasněžování v agregované formě sněhových granulí
5441200 – 15. srpna 1995 – narušení tropickou cyklónou
5492274 – 20. února 1996 – Metoda a prostředky modifikace počasí
5546183 – 13. srpna 1996 – LIDAR Kapička pro měření kondenzačních stop, kapének a aerosolů výfukových plynů leteckých motorů za letu
5556029 – 17. září 1996 – Metoda rozptylu hydrometeorů (oblačnosti)
5628455 – 13. května 1997 – Metoda a zařízení pro modifikaci podchlazené mlhy
5631414 – 20. května 1997 – Metoda a zařízení pro dálkovou diagnostiku stavu oceánsko-atmosférického systému
5639441 – 17. června 1997 – Metody tvorby jemných částic
5762298 – 9. června 1998 – Adaptivní využití umělých družic na oběžné dráze Země k modifikaci efektu, který by jinak mělo sluneční záření na počasí na Zemi
5800481 – 1. září 1998 – Tepelné buzení smyslových rezonancí
5912396 – 15. června 1999 – Systém a metoda sanace vybraných atmosférických podmínek
5922976 – 13. července 1999 – Metoda měření aerosolových částic pomocí automatizovaného detektoru aerosolů klasifikovaného jako mobilita
5949001 – 7. září 1999 – Metoda pro analýzu velikosti aerodynamických částic
5984239 – 16. listopadu 1999 – Modifikace počasí umělými družicemi
6025402 – 15. února 2000 – Chemické složení pro snížení viditelnosti, zatemnění a detoxikaci zplodin a chemických mlh v prostorách vzniku požáru
6030506 – 29. února 2000 – Příprava nezávisle generovaných vysoce reaktivních chemických látek
6034073 – 7. března 2000 – Rozpouštědlové detergentní emulze s antivirovou aktivitou
6045089 – 4. dubna 2000 – Letadlo na solární pohon
6056203 – 2. května 2000 – Metoda a aparatura pro modifikaci podchlazených mraků
6315213B1 – 21. června 2000 – Metoda modifikace počasí
6110590 – 29. srpna 2000 – Synteticky spřádaná hedvábná nanovlákna a proces jejich výroby
6263744 – 24. července 2001 – Automatizovaný detektor aerosolů klasifikovaný jako mobilita
6281972 – 28. srpna 2001 – Metoda a aparatura pro měření distribuce velikosti částic
20030085296 – 2. listopadu 2001 – Zařízení pro kontrolu hurikánů a tornád
6315213 – 13. listopadu 2001 – Metoda modifikace počasí
2002009338 – 24. ledna 2002 – Ovlivňování vzorců počasí prostřednictvím změny povrchových a podpovrchových teplot vody v oceánech
20020008155 – 24. ledna 2002 – Metoda a systém pro kontrolu hurikánů
6382526 – 7. května 2002 – Proces a aparatura pro výrobu nanovláken
6408704 – 25. června 2002 – Metoda a aparatura pro analýzu velikosti aerodynamických částic
6412416 – 2. července 2002 – Zařízení a metoda pro výrobu aerosolu na bázi pohonných hmot
6520425 – 18. února 2003 – Proces a aparatura pro výrobu nanovláken
6539812 – 1. dubna 2003 – Systém pro měření průtoku plynu pomocí ultrazvuku
6553849 – 29. dubna 2003 – Elektrodynamický analyzátor velikosti částic


Nejčtenější za týden