EU a postupná likvidace individuální mobility
RSS

EU a postupná likvidace individuální mobilityInternetem proběhla vlna rozhořčení nad plánovaným zákazem opravovat auta starší 15 let, následovaná rychlým dementi ze strany systému a kolaborujících médií , že vlastně o nic takového nepůjde . Jak to tak s  dezinformacemi bývá, stávají se informacemi až se zpožděním a tak se pojďme podívat, co na nás EU skutečně chystá.

Na úvod prohlášení: monstrózní a bezprecedentní zásah do práv majitelů automobilů a trhu s ojetinami a náhradními díly je natolik široký, že není možné jej v jednom článku detailně rozebrat s dopady do všech oblastí, kterých se bude týkat. Vybízí k mnoha interpretacím, co se může stát a teprve čas ukáže, jaká bude implementace do praxe. Proto je cílem článku pouze upozornit na (z mého pohledu) nejzávažnější části, které dopadnou na všechny, i na ty, kteří si nejspíš mysleli, že mají relativně nové auto a systém jim dá pokoj.
K zásahu došlo loni v létě – konkrétně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o požadavcích na oběhovost projektů vozidel, o nakládání s vozidly s ukončenou životností, o změně nařízení (EU) 2018/858 a (EU) 2019/1020 a zrušení směrnic 2000/53/ES a 2005/6 nese datum 23.7.2023. Kdo má zájem, může se pustit do studia, čeká na něj něco přes 100 stran a skoro 45000 slov hodnotného textu, plné vysoce konkrétních vět jako „vozidla by měla být projektována a vyráběna tak, aby byla omezena přítomnost látek vzbuzujících obavy“ .
Když úředník zasedne do zaměstnání, je zřejmé, že vzniknou nová nařízení, která budou mít „krátkodobé a střednědobé náklady“ , po kterých nastane „dlouhodobá konkurenceschopnost“ . Bude více digitalizace a spolupráce v rámci „jednotného trhu EU“. Bude také více bumážek pro ty správné firmy, které „…mají technickou, finanční a organizační kapacitu potřebnou k provádění operací zpracování vozidel s ukončenou životností…“ . A bude především nová myšlenka, jak vyhodnotit auto „s ukončenou životností“.
Pro řádnou funkci bude nutné zavést oznamování. To je již v naší kotlině dobře zakořeněno, a tak nikoho nepřekvapí, že „ finanční příspěvky výrobců by měly rovněž pokrýt náklady na vzdělávací kampaně zaměřené na zvýšení sběru vozidel s ukončenou životností, zavedení systému oznamování pro vydávání a předávání osvědčení o likvidaci a shromažďování a hlášení údajů příslušným orgánům .“
Nové zodpovědnosti padnou také na výrobce a bude jistě zajímavé sledovat, jak se jich zhostí. Například tu máme častý dovoz vozidel ze zahraničí: „jelikož vozidla se často stávají vozidly s ukončenou životností v jiném členském státě než v členském státě, kde byla poprvé registrována, je nezbytné zavést pravidla pro přeshraniční rozšířenou odpovědnost výrobce .“
N yn í tedy již k tomu nejpodstatnějšímu. Jak poznáte, že máte auto „s ukončenou životností“ a co budete muset udělat? Začneme od konce – „aby byl zajištěn účinný sběr vozidel s ukončenou životností, měly by být pro vlastníky vozidel určeny výslovné povinnosti . Po dosažení konce životnosti by měli své vozidlo odevzdat na sběrných místech. “
Auto s „ukončenou životností“ pak poznáte snadno, níže najdete výčet toho nejzajímavějšího, kompletní seznam najdete ve zdrojovém dokument v Příloze I. Neopravitelnost vozidla může být technická nebo ekonomická:
„ Vozidlo je technicky neopravitelné , pokud splňuje jedno nebo více z těchto kritérií:
e) nelze opravit nebo vyměnit jednu nebo více z těchto konstrukčních částí vozidla:


ii) konstrukční části spojení se zemí (jako jsou pneumatiky a kola), odpružení, řízení, brzdy a jejich ovládací prvky;


ii) upevnění a spoje sedadel ;


iii) airbagy , předpínače, bezpečnostní pásy a jejich periferní ovládací prvky;


iv) korba a podvozek vozidla;


f) jeho konstrukční a bezpečnostní součásti mají technické závady, které jsou nevratné a činí je nevyměnitelnými , např. stárnutí kovu , několikanásobné porušení základního nátěru nebo nadměrná perforační koroze;
g) jeho oprava vyžaduje výměnu motoru, převodovky, karoserie nebo sestavy podvozku , což vede ke ztrátě původní identity vozidla.
2.Vozidlo je ekonomicky neopravitelné , pokud je jeho tržní hodnota nižší než náklady na nezbytné opravy potřebné k jeho obnově v Unii do technického stavu, který by postačoval k získání osvědčení o technické způsobilosti v členském státě, kde bylo vozidlo před opravou registrováno .
3. Vozidlo lze považovat za technicky neopravitelné , pokud:


b) nemá přimontované dveře ;

e) byly vypuštěny provozní kapaliny (palivo, brzdová kapalina, nemrznoucí kapalina, kyselina z akumulátoru, chladicí kapalina), což představuje riziko znečištění vody, nebo

f) jeho brzdy a součásti řízení jsou nadměrně opotřebované .“


Zde si dovolím spekulaci, že takové „nadměrně opotřebované“ brzdy nebo řízení hravě zhodnotí STK, se vším, co k takové pravomoci patří. Nicméně to zatím nebylo stanoveno, takže pojďme dál:
„ ORIENTAČNÍ SEZNAM KRITÉRIÍ PRO VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
Pro určení toho, zda je ojeté vozidlo vozidlem s ukončenou životností, mohou být použita jako další odůvodnění i tato kritéria:


c) vozidlo neprošlo povinnou vnitrostátní technickou prohlídkou po dobu delší než dva roky od data, kdy byla tato prohlídka naposledy požadována ;

d) není náležitě chráněno před poškozením během skladování, přepravy, nakládky a vykládky“

Máte na dílně auto se značkami v depozitu, co „jednou opravíte“? Řekl bych, že befehl k nástupu na šroťák přijde dřív, ale to je pouze spekulace. U tajuplného bodu d) můžete tipovat v diskusi, co se vlastně chystá.
Možná si říkáte, že kdyžtak koupíte náhradní díly z bouraček. Úředník však myslel na vše. Zaprvé stanovuje povinnosti pro prodej použitých ND, které mají dle mého skromného názoru za cíl zničit jejich soukromý prodej:
„ jakákoli osoba obchodující s použitými, repasovanými nebo renovovanými náhradními díly a konstrukčními částmi v místě prodeje: a) zajistí, aby byly díly a konstrukční části označeny v souladu s částí D bodem 2 přílohy VII; b) poskytne na použité, repasované nebo renovované díly a konstrukční části záruku .“
Současně existují díly, které se použít opětovně nesmí:

Všechny airbagy, včetně polštářování, pyrotechnických zařízení, elektronických řídicích jednotek a snímačů.

Zařízení k následnému zpracování emisí (např. katalyzátory , filtry částic).


Tlumiče výfuku .

Automatické nebo neautomatické systémy bezpečnostních pásů, včetně pásů, spon, navíječů, pyrotechnických zařízení.

Sedadla , která jsou vybavena kotevními úchyty bezpečnostních pásů a/nebo airbagy.

Zámky řízení působící na sloupek řízení.
Imobilizéry, včetně transpondérů a elektronických řídicích jednotek.

EU na to tedy jde chytře, protože žádné „zákazy oprav“ vydávat nebude. Pouze vám znemožní auto opravit, a to na základě vhodně vybraných kritérií. Pro vaše dobro, samozřejmě. Přestane-li výrobce dodávat například airbagy nebo výfuky (jak dlouho bude ještě povolená druhovýroba, o jejíž zákaz se automobilky už dlouhou dobu snaží, která ale už nyní neobsahuje zdaleka vše?), nemožnost jejich použití z jiného auta povede k tomu, že bude auto „technicky neopravitelné“ a vyrážíte na šroťák nikoliv pro díly, ale odevzdat to své. Dokonce to budete moci udělat „bezplatně“, to je myslím pro auto, které dnes může mít klidně hodnotu v rámci statisíců (a v případě veteránů i milionů) skvělá zpráva.
 

31.03.2024 Fatdwi


Nejčtenější za týden