Total Control na bydlení je tady! Evropský parlament odsouhlasil směrnici na zákaz vytápění soukromých budov zemním plynem s účinností od roku 2030 pro všechny nové budovy! A od roku 2040 má platit zákaz na topení všemi fosilními palivy ve všech budovách!
RSS

Total Control na bydlení je tady! Evropský parlament odsouhlasil směrnici na zákaz vytápění soukromých budov zemním plynem s účinností od roku 2030 pro všechny nové budovy! A od roku 2040 má platit zákaz na topení všemi fosilními palivy ve všech budovách!


Total Control na bydlení je tady! Evropský parlament odsouhlasil směrnici na zákaz vytápění soukromých budov zemním plynem s účinností od roku 2030 pro všechny nové budovy! A od roku 2040 má platit zákaz na topení všemi fosilními palivy ve všech budovách! Topit se bude moci jen elektřinou a dočasně dřevní štěpkou! Pokud to projde, dojde k vykácení všech lesů v Evropě!
Zatímco titulní stránky evropských médií plní články o válce na Ukrajině, čemuž se zase tak nelze divit, tak mezitím Evropská unie pokračuje v drakonickém utahován šroubů občanských svobod a práv a dochází bohužel na moji předpověď a vůbec mi to nedělá radost. Evropský parlament již minulý týden totiž schválil návrh [ 1 ] směrnice na zákaz využívání fosilních paliv pro vytápění nově kolaudovaných nemovitostí od 1. ledna 2030 a již od příštího roku 2025 má platit zákaz poskytování dotací na pořízení plynových a veškerých fosilních kotlů.
A to není všechno. Od roku 2040 se má zákaz na topení fosilními palivy, tedy zemním plynem, naftou, uhlím a topnými oleji, rozšířit na všechny nemovitosti, tedy i ty starší, včetně chalup a usedlostí. Nové budovy od roku 2030 budou moci být vytápěny jen obnovitelnými zdroji, což je de facto jen elektřina a dřevní štěpka. Jenže, v návrhu směrnice je udělena výjimka pro výrobce elektrické energie.
Procesy Klause Schwaba se začínají promítat do směrnic a zákonů Evropského parlamentu Uvnitř Evropské komise je zatím dohoda, že štěpka se nějaký čas bude tolerovat, protože by mohlo dojít k obrovským protestům po celé Evropské unii, pokud by soukromým majitelům bytů zůstala k vytápění jejich nemovitostí jen elektřina pumpovaná buď do tepelných čerpadel anebo do tzv. dvoucestných klimatizací, které umí nejen chladit, ale i vytápět místnosti, a to právě na principu tepelného čerpání venkovního vzduchu. Proto kotle na štěpku jsou pouze dočasným řešením a dá se očekávat, že po roce 2030 budou tyto kotle postaveny do stejného zákazu jako dnes zemní plyn, který měl také velmi dlouho výjimku.
Konec vytápění domů fosilními palivy, s výjimkou štěpky, která ale má jen krátký odklad, než bude zakázána také
Výrobci elektřiny budou moci i po roce 2040 produkovat elektrickou energii spalováním fosilních paliv, ale naproti emisním povolenkám. Ty si bude moci elektrárna kompenzovat pomocí offsetů z fotovoltaických elektráren a větrných elektráren, čímž si výrobce elektřiny sníží povinnost k nákupu emisních povolenek. Soukromé osoby nákup emisních povolenek mít nebudou, takže majitel nového rodinného domku kolaudovaného po 1. lednu 2030 bude muset topit jen elektřinou anebo štěpkou, která ale má být povolena jen dočasně. Dřevní štěpka je sice obnovitelný zdroj, ale jde o silně emisní zdroj CO2. Věděli jste, že při spalování štěpky vzniká více emisí než při spalování fosilních paliv? Ocitujme si následující úryvek [ 2 ] ze serveru Energozrouti.cz:
Vědci z evropských vědeckých institutů vyzývají ke zpřísnění přístupu k využívání dřeva jako energetického zdroje. Současná směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie totiž podle nich vybízí k využívání dřevní biomasy jako zdroje energie, dává ale však zcela chybné informace o tom, jaké při spalování dřeva vznikají emise skleníkových plynů.
Podle vyjádření vědců Klause Josefa Hennenberga, Hannese Böttchera z Öko-Institutu v Berlíně, Sampa Soimakalliona z Finského institut životního prostředí v Helsinkách nebo Edwarda Robinsona ze společnosti Economy, Land and Climate Insight (ELCI) v Londýně pro server  Euractiv   [ 3 ] je současná debata o uhlíku vzniklém z těžby a využívání dřeva neúplná a poskytuje tak zcela nesprávný obraz o emisích skleníkových plynů.
Vědci tak navrhují Evropskému parlamentu  ukončení podpory těžby dřevní biomasy  pro energetické účely. Debata o tom, zda by dřevní biomasa měla být zařazena mezi obnovitelné zdroje energie či nikoliv přitom na úrovni Evropské unie již několikrát probíhala a v některých případech měla velké množství odpůrců označování dřeva jako obnovitelného zdroje energie.
Podle vědců, kteří nyní vyzvali EU ke zpřísnění energetického využívání dřevní biomasy jsou celkové emise spalování dřeva o 13 % vyšší oproti fosilním palivům. V případě započítání průměrné úrovně ukládaného uhlíku pak podle vědců využívání dřeva či dřevní štěpky produkuje dokonce  dvojnásobné emise  než fosilní paliva.
Zemní plyn má totiž na rozdíl od všech ostatních paliv v bytovkách a rodinných domech jednu naprosto bezkonkurenční výhodu, a to je bezezbytkové spalování. Po spalování plynu totiž nezůstává žádný odpad, žádný popel, žádné uhlíky, prostě plyn se spálí skoro úplně na 100% a emituje se pouze CO2, přibližně 410–650 g CO2eq/kWh. Plyn je nejekologičtější palivo, protože naproti vysoké výhřevnosti je nulový odpad z paliva po spálení a jen nízké emise CO2. Právě proto většina dnešních domů a bytovek má plynové kotle, protože je není potřeba obsluhovat a vynášet popel. Takže, co se sleduje tímto zákazem zemního plynu pro vytápění?
Soukromí majitelé nemovitostí mají být zruinováni a donuceni k odprodeji nemovitostí, podobně jako k tomu došlo v USA po Velké krizi počátkem 30. let minulého století
Ano, je to zavedení Total Control režimu namířeného proti soukromým majitelům nemovitostí s cílem učinit vlastnictví nemovitosti finančně extrémně náročné. Je to globalistický proces na tzv. deprivatizaci soukromého vlastnictví, jako k tomu došlo po Velké hospodářské krizi v USA v roce 1933 , kdy některé státy unie zavedly tzv. komerční zdanění nemovitostí odvozovaných z tržní ceny. To vedlo ve státech jako je třeba New York k masivním odprodejům do té doby soukromě vlastněných domů soukromým korporacím, které potom domy začaly pronajímat zpátky původním majitelům.
Ti totiž neměli hotovost na zaplacení mamutích daní za nemovitost, ale měli peníze na nájemné. A přesně tento proces chtějí globalisté spustit v Evropě, ale jdou na to od lesa. Chtějí lidi donutit k prodejům nemovitostí skrze neúnosné náklady na vytápění, skrze vymrzlé a nevytopené domy, ve kterých nepůjde bydlet a skrze horentní a šíleně nákladné a povinné renovace domů, pod záminkou ekologie.
EU Parlament ve Štrasburku Pokud dojde k přijetí této směrnice, developeři začnou masivně přecházet na Total Control centralizované dálkové vytápění ve městech, ale tam, kde teplárna není v dosahu, tam dojde na konstruování domů a bytovek s vytápěním na štěpku, což zvedne náklady na uskladnění paliva, na zaměstnání kotelníků, kteří budou vynášet popel a doplňovat štěpkové zásobníky, ale to bude jen dočasné řešení, protože štěpka je silně emisní zdroj vytápění a pokud by na štěpku přešli hromadně majitelé všech domů v Evropě, došlo by prakticky k vykácení všech stromů v Evropě . To by samozřejmě nakonec vedlo k zákazu kácení a ke snaze dovážet dřevo na štěpku odjinud. A kdo má na světě největší zásoby dřeva? Ano, Ruská federace! A kruh se uzavřel, takže doufám chápete, proč dojde i k zákazu štěpky, protože by z toho profitovalo Rusko.
VIDEO: Před pár lety nakoupili tepelná a dotovaná “ekologická” čerpadla na vytápění domů a teď jim kluci z BlackRock zvedli sazby za kilowattu na úroveň plynu!
Jinými slovy, majitelé domů a bytů budou tímto systémem donuceni k napojení na centrální systémy vytápění, protože elektrárny a teplárny budou mít výjimky a budou moci vyrábět teplo z fosilních zdrojů naproti emisním povolenkám. Ale co to znamená? No přece Total Control nad vaší nemovitostí! Začnete být totiž závislí na teplárně, anebo na elektrárně pohánějící vaše tepelné čerpadlo či klimatizaci. Už si nebudete moci zatopit uhlím, anebo plynem, a nakonec ani dřevem, protože od roku 2040 bude na emisní vytápění soukromým kotlem platit zákaz.
Televize NOVA uveřejnila [ 4 ] před více než týdnem reportáž o tom, jak českým domácnostem ČEZ a regulační úřad enormně zvýšily sazby za kilowattu na pohon tepelných čerpadel na úroveň plateb za topení fosilním plynem!  Ano, takto se to dělá! Nejprve globalčiky nalákají lidi na dotovaná elektrická auta, na dotovaná tepelná čerpadla, nabídnou lidem lacinou elektřinu na ježdění a topení. A když si ty elektrické spotřebiče pořídí dost lidí v populaci, tak jim zvednou sazby za kilowatthodinu na úroveň plateb za fosilní paliva! To by tak hrálo, aby investoři z Black Rok přicházelo o své zisky, ne?
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"v4k93wt","div":"rumble_v4k93wt"});
Jak se bude řešit topení u chalup někde na vesnici, u rekreačních chat a tak podobně, to zatím nikdo netuší. Nikde v návrhu směrnice totiž pro rekreační objekty a staré domy po roce 2040 žádná výjimka vůbec zmíněna není. Jakmile dojde k zákazu i štěpky, bude možné topit jen elektřinou, tedy tepelným čerpadlem anebo dvoucestnou klimatizací a vodu budete ohřívat elektrickým bojlerem. Odběr elektřiny pro vytápění budov po roce 2040 v Evropě bude astronomický, a to nepočítáme elektrická auta a jejich náročnost na elektřinu.
Veškeré vytápění domů tak má být přeměněno na vytápění elektřinou, kterou si nebudete moci snadno vyrábět sami, ale budete muset elektřinu odebírat od nadnárodních energetických korporací, které jako jediné budou mít povolení pro fosilní výrobu elektřiny zatíženou mamutími emisními povolenkami. Zatopit si v chalupě uhlím nebo běžným dřevem bude zločin, protože to bude zakázané jako terorismus znečišťování atmosféry.
Jedinou možnosti bude vytápění elektřinou a v případě tepla dálkové vytápění ve městech. Tím vznikne monopol na vytápění. Monopol bude držet hrstka majitelů elektráren a tepláren. A protože budou mít monopol, začnou zvedat ceny elektřiny a tepla, což bude kvitováno globalisty, neboť to povede k bankrotům majitelů budov a k jejich prodejům do rukou globalistů, protože náklady na vytápění budou astronomické.
Konec národních států bude zarámován největší rozkrádačkou majetků goyim v celé historii
Jak už jsem říkal před týdnem na SVCS, na venkově to povede k tomu, že lidé budou po nocích topit načerno, aby nebylo vidět kouř, jak stoupá z komína. Lidé budou načerno chodit do lesů na topné dřevo. A ekologické hlídky budou po nocích chodit s termokamerami a budou na udání sledovat, jestli ten a ten soused opravdu náhodou netopí tím dřevem, které si, podle udání souseda, někde nařezal v lese.
Total Control má za cíl připravit lidi o svobodu vytápění svých domů, a to s cílem zvýšení nákladů na vytápění za hranu únosnosti, že lidé nakonec raději nemovitost prodají . Nebudete nic vlastnit, ani auta, ani domy, a budete šťastní. Tak to tvrdí Klaus Schwab. A plán na zákaz topení zemním plynem v celé EU je přesně nástroj, jak převést vytápění do rukou třetích subjektů, které získají monopol a potom vyšroubují ceny tepla a energií k nepříčetnosti. Sami si prostě nezatopíte.
Místo laciného plynu začne Evropa topit elektřinou, které je už dnes nedostatek… hádejte, co vznikne? Krize! A řešením krize bude Total Control regulace! Je to podobná situace jako s potravinami. Ty už si dnes také sami nevypěstujete, jste závislí na nadnárodních producentech. Lidé totiž nemají zemědělskou půdu. A ti, kteří ji mají, nechtějí pracovat v zemědělství, takže ji propachtují firmám jako je Agrofert, který potom na tom poli pěstuje řepku do biopaliv. Zbavení národů samostatnosti je hlavním cílem SGS – Světového globalistického sionismu, což je nejvyšší světský řídící proces nad touto planetou. Nad ním jsou již pouze okultní procesy řízení. SGS usiluje o ukotvení světové vlády v rukách nikým nevolených elit, které kontrolují veškeré banky, průmysly, média, potravinářství, farmacii, vzdělávání a vojensko-průmyslový komplex.
Okrademe vás o všechno ve jménu lepšího zítřka!
Od okamžiku Havlovy vzpoury v listopadu 1989 probíhá proces přesunování majetků od goyim do rukou korporací pod kontrolou SGS. Postupně, pod nejbizarnějšími záminkami, tuhle o roztávání ledovců v Arktidě, támhle o nárůstu CO2, odebírají goyim jejich svobody. Berou jim soukromou osobní dopravu, jejich auta, místo nich přichází koloběžky a kola, berou jim jídlo na stole, najednou přichází na stůl cvrčci a sarančata.
Najednou jim berou vytápění domů plynem a brzy i dřevem, a místo toho se má topit elektřinou, která přitom nebude. Nebude ani na nabíjení těch elektrických aut, které goyim mít nebudou, ani na pohánění tepelných čerpadel, které domy goyim také mít nebudou. A brzy přijde i komerční zdanění nemovitostí, jako v USA v některých levičáckých státech, což povede k nuceným prodejům nemovitostí.
Zničený plynovod Nord Stream 2, který měl zásobovat Německo a zbytek Evropy A to právě do rukou těch korporací pod kontrolou nadnárodních elit. Všechno, co se se teď děje, je prováděno s cílem připravit goyim a jejich rodiny o veškeré majetky. Děje se to ale pomalu, postupně, pod záminkami ochrany klimatu a kdečeho jiného, ale děje se to trvale a soustavně. Lidé přichází o soukromé vlastnictví půdy k výrobě potravin, aut k dopravě a nemovitostí k bydlení, které si postupně více a více nebudou moci dovolit.
A to kvůli finančně neudržitelnému modelu provozu, pokud jde o elektrická auta, a energií, pokud jde o vytápění nemovitostí. SGS proto lidem zakáže topení tím, co je laciné a dostupné, a nakáže jim topit tím, co je a bude ukrutně drahé a v omezeném množství, protože výstavby tisíců elektráren po celé EU se neplánují, právě naopak. Plánují se další uzavření jaderných elektráren, po Německu to čeká další evropské země. Copak se všichni zbláznili?
Na talíři saranče, před domem koloběžka a svetr s finským vzorem Pekari

Kde se vezme ta elektřina na ty miliony baráků v EU? Nevezme se nikde! Majitelé v nich nebudou moci topit, nemovitosti prodají. A až je SGS všechny získá, tak v tom okamžiku si tyto korporace na vytápění těchto milionů nemovitostí schválí fosilní výjimky a budou ty domy goyim zpětně pronajímat. Takový je plán! Je to plán na okradení národů úplně o všechno, o jejich majetky a nakonec i o jejich vlastní státy a hranice, viz. snaha Evropské komise zrušit v Evropské radě právo veta pro malé státy. Je to prostě největší rozkrádačka ve světové historii pod záminkou “ lepšosvěta ” a “ lepšoklimatu ” pro všechny. Kdyby tupost nevládla mezi národy, tyto nosaté procesy by neměly šanci na úspěch.
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny. Občanům před zimou 2022 vzkázala, aby nakoupili svetry místo puštění ruského plynu do radiátorů v bytech. Nápadem se inspirovala EU a zakáže od roku 2040 plyn v celé Evropě Ale když si rodiče nechali do sebe a do svých dětí před 3 lety vstřikovat dobrovolně experimentální roztoky a ani nehnuli brvou, a když rodiče v USA a dokonce i v západní Evropě si nechávají přešívat své děti na jiná pohlaví, tak je jasné, že pro SGS nebude ani problém dát lidem na talíře červy a sarančata. Nebudou mít ani problém dát jim před nájemní byt místo auta koloběžky a do vymrzlých nemovitostí jim nejprve doporučí svetry s finským vzorem “ Pekari ” ( v překladu “Kádinka” ) a potom nabídnou odprodej přes výkupní společnost registrovanou na Kypru nebo na Bahamách.
A lidé se bouřit nebudou, protože ani v době covidu, když jim SGS na zkoušku brali lidská práva, se nikdo nebouřil. Tedy, až na pár výjimek, na dezoláty , na které ministr vnitra, navlečený mimochodem v červeném svetru, neváhal koupit vodní děla [ 5 ] . Takže, čím vlastně budou majitelé nemovitostí topit za pár let? To je otázka, na kterou si umí odpovědět jen konceptuálně gramotný člověk. A ty odpovědi jsou již dnes v roce 2024 doslova jako z hororu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už  10. rokem  děláme, pokud se vám líbí naše články, videa, překlady videí a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností.
Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  83%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývá pár hodin .  Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum a Monero, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Nejčtenější za týden