Japonsko se rozhodlo vydat na cestu multikulturalismu
RSS

Japonsko se rozhodlo vydat na cestu multikulturalismu


Až budou svoji stávající politiku Japonci za několik let přehodnocovat, jistě si budou vyčítat, že raději nepodpořili vyšší porodnost, která by jim do budoucna zajistila i dostatek pracovní síly.
Nicméně Japonsko již dlouhé roky patří k zemím s velmi nízkou porodností, což se také projevuje na úbytku obyvatel. Pokud se nakonec rozhodnou přijímat jen pracovníky z nemuslimských a rozvinutějších zemí, nemuseli by mít až tak velký problém.
Pokud však – po vzoru Evropy – začnou demografický pokles řešit migranty z mohamedánských zemí, kteří navíc často odmítají pracovat, může se jim to v důsledku vymstít.
S čím však musí počítat zcela jistě, je zvýšená kriminalita. Japonsko by tak mohl stihnout osud Švédska, dříve jedné z nejbezpečnějších zemí, která se během pouhých 20 let stala v rámci Evropy zemí nejnebezpečnější…
Podle  CIA World Factbook  to bude obrovská změna pro zemi, která byla donedávna z 97,5 % tvořena etnickými Japonci.
Zpráva agentury Bloomberg  podrobně popisuje , jak rychle klesající porodnost, stárnoucí společnost a chronický nedostatek pracovních sil podněcují dovoz milionů cizinců, kteří mění tvář Japonska.
Počet zahraničních pracovníků v Japonsku nyní přesáhl 2 miliony, což je o 12,4 % více než v roce 2022. Východoasijská země potřebuje nejméně 647 000 imigrantů v produktivním věku ročně, aby do roku 2040 pokryla nedostatek 11 milionů pracovních sil.

„Japonsko vstupuje do éry masové zahraniční imigrace,“  řekl Džundži Ikeda, prezident agentury Saikaikjó se sídlem v Hirošimě, která vyhledává zahraniční pracovníky a dohlíží na ně.
„Postupné úpravy nebudou stačit,“  dodal.
Jen v rámci  jednoho programu bude přijato 820 000 migrantů pro práci v dopravním a logistickém sektoru, což je zdvojnásobení dříve dohodnutého počtu, aby „vynaložili úsilí na realizaci inkluzivní společnosti,“ uvedl hlavní tajemník kabinetu Yoshimasa Hayashi.
I když je tento proces prováděn v rámci „víz pro kvalifikované pracovníky,“ ve skutečnosti budou migranti zastávat práci taxikářů, řidičů autobusů a dělníků v továrnách.
Sektor služeb bude také stále více zaplňován zahraničními migranty, kterým bude následně umožněno přivést své rodiny a zůstat v Japonsku na dobu neurčitou.
Týdeník The Economist  uvádí , že „pohled do budoucnosti Japonska“ vypadá jako obchody se smíšeným zbožím, v nichž pracují převážně migranti, což zdůrazňuje „důležitost imigrace.“
Zpravodajský server cituje jeden takový obchod 7-Eleven v centru Tokia, kde „všichni zaměstnanci jsou Barmánci.“
Gearoid Reidy v článku pro Japan Times odhaduje, že počet zahraničních pracovníků se za posledních deset let více než zdvojnásobil, zatímco širší zahraniční komunita, která zahrnuje děti a studenty, vzrostla o 50 procent.
„Reidy předvídá dobu, kdy se více než 10 procent japonské populace bude rodit v zahraničí, čímž se tento proslulý homogenní, exkluzivní národ postaví na roveň Velké Británii, USA a Francii.“
Na konci loňského roku vláda  oznámila , že kriminalita poprvé za 20 let vzrostla, což je situace, se kterou  se rodilí Japonci v příštích letech jistě velmi dobře seznámí.
Zpráva BBC News o předchozím japonském odmítnutí přijmout masovou migraci zdůraznila, že země uvízla v minulosti, přičemž tato minulost byla charakterizována jako „mírumilovná, prosperující země s nejdelší průměrnou délkou života na světě, nejnižší mírou vražd a malým politickým konfliktem.“
„Dostupné ceny nemovitostí, odmítání imigrace a udržování patriarchátu a skutečnost, že Japonsko se stále cítí jako Japonsko a ne jako reprodukce Ameriky, ukazuje, že Japonci jsou zjevně zaseknutí v minulosti,“ uvádí zpráva BBC.
Zdá se však, že i když Japonsko dováží velké množství pracovníků, stále se snaží omezit cizince, kteří tvrdí, že jsou žadateli o azyl.
Nový systém, který  začne platit  v červnu, dá vládě pravomoc deportovat cizince, jejichž žádost o azyl byla několikrát zamítnuta.Nejčtenější za týden