Total Control: Slovenská univerzita v Košicích ve spolupráci s armádou získala z EU fondů dotaci na vývoj technologie tzv. elektronického koncentráku, který v podobném provedení již nabízí izraelská firma na ochranu letišť a ranvejí! Slovenská technologie
RSS

Total Control: Slovenská univerzita v Košicích ve spolupráci s armádou získala z EU fondů dotaci na vývoj technologie tzv. elektronického koncentráku, který v podobném provedení již nabízí izraelská firma na ochranu letišť a ranvejí! Slovenská technologie

Total Control: Slovenská univerzita v Košicích ve spolupráci s armádou získala z EU fondů dotaci na vývoj technologie tzv. elektronického koncentráku, který v podobném provedení již nabízí izraelská firma na ochranu letišť a ranvejí! Slovenská technologie MOVIR ale bude místo letišť “chránit” izolované skupiny obyvatel před šířením či rozšiřováním nákazy! Zkoušky špehovací mobilní mašiny budou probíhat v utajení v uzavřeném vojenském prostoru nedaleko Zvolena a z lidí se stanou ovčané v elektronickém ohradníku, takže budou žít ne jako, ale doslova v ohradě, která ale nebude vidět!
Koncem minulého týdne žila Česká republika volbami, takže nebyl ani prostor věnovat se událostem v zahraničí. Ovšem událost, která pronikla na veřejnost na Slovensku, pouze potvrzuje, že volby jsou v podstatě jen potvrzením zániku demokratických principů napříč celou západní civilizací. Jak se totiž ukázalo, Technická univerzita v Košicích je příjemcem bizarní a neuvěřitelné dotace ze strukturálních fondů EU.
Jedná se o projekt elektronického sledovacího systému na oddělení rizikových a zjevně neočkovaných osob od zbytku populace. Univerzita totiž začala pracovat na projektu MOVIR [ 1 ] a cílem tohoto projektu je vytvořit a otestovat mobilní monitorovací systém systém určený k ochraně izolovaných skupin před šířením virových onemocnění, nebo naopak chránit populaci před virovými onemocněními z této izolované skupiny. Jinými slovy, slovenská univerzita v Košicích dostala projekt na elektronický covidový koncentrák.
Oficiální stránka projektu MOVIR
Nejprve si řekněme něco o samotné dotaci. Projekt [ 2 ] je financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje a spadá pod výzvu s názvem “ Výzva k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek na podporu mobilizace a využití potenciálu výzkumných institucí v boji proti pandemii COVID-19 a snížení negativních důsledků pandemie .” Oficiální název projektu je MOVIR – Mobilní monitorovací systém na ochranu izolovaných a ohrožených populací před šířením virových onemocnění. Výška dotace pro projekt je cca. 3,6 milionu EUR a představte si, že spadá do dotační skupiny C29, tedy Výroba motorových vozidel.
Mobilní špehovací mašina bude identifikovat očkované od neočkovaných. Technologii zainvestoval Brusel
Tato sekce spadá pod dotační doménu Dopravní prostředky pro 21. století . Jedná se tedy o technologii přímo financovanou Evropskou unií. Co je ovšem nutné zmínit hned na začátku, partnerem tohoto projektu je podle dokumentace armáda Slovenské republiky. Za místo realizace projektu je totiž označen vojenský výcvikový prostor Lešť, který až do roku 2014 spadal  [ 3 ]  pod Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku Ministerstva obrany SR . Pojďme si ale ocitovat zadání technické stránky projektu z webových stránek univerzity.
Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika , vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít. Systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov,  mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému.
Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných, voľne stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť.
Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry.
Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ aj jeho testovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery.
Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.
Systém bude fotit obličeje, měřit teplotu, nahrávat hlas osob… Total Control!
Hlavně si dobře přečtěte úplně tu poslední větu. Podle názoru odborníka, na kterého jsme se obrátili, tento popis zadání odpovídá tzv. maskovaným sledovacím perimetrům, kdy kamery, senzory a laserové moduly jsou maskovány v podobě umělých stromů, umělých keřů, případně jsou senzory maskovány na osobním automobilu či dodávce tak, aby to nevzbuzovalo podezření. Samotný popis technologie MOVIR je na stránkách univerzity doplněn i o jednotlivé výčty technických modulů samotné realizace. Tento výčet dává možnost nahlédnout přímo do samotného technického řešení, protože je jasné, že půjde primárně o tzv. virtuální plot a možná i virtuální polygon, což je trochu odlišná koncepce. Technologie MOVIR bude obsahovat tyto prvky:
KAMERA
Kamera s Full HD rozlíšením, nočné videnie, mikrofón, detekcia pohybu​
LORA
Bezdrôtový prenos dát s veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie
SENZORY
Senzory vlhkosti, teploty, ultrazvukový a laserový senzor, presný fluxgate senzor​
INS/GNSS
Trojosový akcelerometer, magnetometer a gyroskop, barometer
GNSS
prijímač
FOTOVOLTAICKÝ PANEL
Vlastná výroba elektrickej energie zo slnka
Technické zadání a popisy senzorů dávají tušit, o co se bude jednat. Bude to elektronický virtuální plot, který bude sledovat vymezenou linii a při jejím překročení nějakou osobou dojdu ke spuštění naplánovaného protokolu. Systém bude přístupný na dálku z centrálního pracoviště a bude mít za úlohu nejen funkci ochranného virtuálního plotu, ale bude umět i měřit tělesnou teplotu osob, bude umět nahrávat jejich infračervený obraz v noci, bude umět nahrávat i hlasy lidí. MOVIR bude umět přesně určovat svoji polohu a orientaci, takže máme důvod se domnívat, že zařízení nebude mít jen funkci virtuálního plotu, ale půjde zřejmě o sférický ochranný perimetr namontovaný na dodávce, na autě, ale zřejmě i na dronu, viz. ten trojosý akcelerometr v popisu specifikace, včetně přijímače GPS navigace (GNSS).
Izraelci už mají podobný systém na letištích, ale ten je určen jen na perimetrovou ochranu před průnikem, slovenská varianta bude sbírat data o lidech
Technologii virtuální plotů již nabízí izraelská firma GR Communication [ 4 ] , jejíž technologie chrání několik letišť v Izraeli. Systém umí rozeznávat lidi od zvířat a je navázaný na jednotlivé bezpečnostní prvky integrované ochrany letiště. Když někdo překročí virtuální plot, systém vyšle varování řízení letového provozu. V případě integrovaných systémů řízení palby je možné technologii propojit s turetovými ochrannými systémy automatického řízení palby na ochranu vojenských letišť. Jenže v případě slovenského MOVIR nepůjde o hlídaní letišť před průniky Palestinců s výbušninami, ale půjde o hlídání neočkovaných Slováků ve vyhrazených a designovaných lokalitách. Vysoké ploty s ostnatými dráty již nejsou ve 21. století politicky korektní, takže se začnou budovat neviditelné ploty, které ale budou mít stejnou efektivitu a účinnost, možná ještě lepší.
Popis projektu MOVIR
Celá koncepce bude fungovat zhruba takto: V roce 2023 bude pandemická křivka strmě růst ve vybraných slovenských lokalitách a v některých obcích a vesnicích se lidé nebudou chtít očkovat. Armáda tak přistaví okolo vesnice 4 mobilní dodávky, které oblast virtuálně uzavřou a vybudují okolo ní neviditelnou hradbu. Jakmile se někdo pokusí obec či vesnici opustit, dojde nejen ke spuštění alarmu, ale technologie MOVIR člověka vyfotí, identifikuje skrze databázi obyvatelstva pomocí rozlišování obličejů díky HD kamerám MOVIRu , všechno bude probíhat automaticky stejně, jako dnes dálniční radary a městské radary fotí rychle jedoucí auta a podle SPZ potom automaticky na adresu majitele auta posílají pokuty. MOVIR bude provádět totéž, ale se slovenskými občany odmítajícími očkování. Technologie dokonce může být ještě brutálnější, tzv. adresná. A jak?
Mobilní jednotka má být nenápadná, uvádí se v zadání. Maskované dodávky budou skenovat obyvatelstvo před nákupními centry, na nádražích?
Ten popis technologického zadání, že systém má být nenápadný, může znamenat zkrátka mobilní jednotku, kterou přistaví před váš dům a namíří senzory na váš dům. Ty potom budou nepřetržitě sledovat, jestli neopouštíte dům v rozporu s uvalenou karanténou. Stejně tak tento systém může stát na parkovištích před supermarkety a bude skenovat nakupující vcházející a vycházející z nákupního centra, jestli mezi lidmi nejsou lidé, kteří mají být v karanténě. HD kamery je odhalí. A rovněž odhalí, kdo má a nemá covidový pas.  Systém jim bude navíc měřit teplotu a podle rozlišování obličejů automaticky bude kontaktovat lidi s teplotou. Pošle jim rovnou do bytu na adresu trvalého bydliště hygienika a uzavře jim byt od karantény.
Tyto mobilní jednotky tak, jak jsou v zadání specifikovány, totiž neodpovídají pouze virtuálnímu plotu, který kontroluje průnik. Ne ne, na to je technologie MOVIR vybavena příliš mnoha senzory, které s technologií virtuálního plotu nemají mnoho společného. Kamery s vysokým rozlišením a infračervené spektrum pro noční vidění spolu s tepelným senzorem, to není jen o vytvoření elektronického koncentráku, to spíš odpovídá mobilní skenovací a sledovací jednotce.
Základní data dotačního programu MOVIR
Pokud by takováto dodávka stála na vlakovém nádraží, měla by dokonalý přehled o všech cestujících za celých 24 hodin, o jejich tělesné teplotě, o jejich identitě. V zájmu zdraví by technologie skenovala obličeje všech lidí, kteří protínají nějakou linii, anebo se nachází ve vymezeném sférickém perimetru, tedy ve výseči před senzory a kamerami. Vojenský újezd Lešť je uzavřený a přísně hlídaný vojenský výcvikový prostor NATO, kde v roce 1984 dokonce proběhlo legendární cvičení Varšavské smlouvy pod názvem Štít 1984.
Pokud partnerem Technické univerzity v Košicích na tomto projektu je právě slovenská armáda a její výcvikový prostor, potom se jedná o projekt v režimu státního zájmu a samotný popis projektu MOVIR je více než výmluvný. Monitorovací systém na ochranu izolovaných skupin před nákazou, anebo pro ochranu očkované populace před těmi neočkovanými. A pokud projekt mluví o monitoringu, tak kde je zaručeno, že to bude nasazeno jen někde na nějakém venkově, kde je nějaká vesnice s nemocnými a nakažlivými lidmi?
Když se Slováci nechtějí očkovat roztokem pro sledování, je potřeba je sledovat jinak. A k tomu bude podle všeho sloužit MOVIR
Technologie nemá změnit charakter a ráz oblasti nasazení, ale má to být mobilní technologie. Takže z toho si můžeme představit nějakou dodávku, která bude mít na střeše rakev na lyže, ale uvnitř budou senzory a budou skenovat ze zaparkované dodávky její okolí, před Kauflandem, před Tescem, na sídlišti, před vašim domem.  Na každém nádraží bude jedna taková dodávka? Je to přehnaná konspirační teorie? Jak monitorovat národ, který se nechce nechat očkovat?
Jak monitorovat lidi, kteří do sebe nechtějí napustit monitorovací roztok? No, je třeba je tedy monitorovat jinak, a to všude tam, kde se neočkovaný občan pohybuje. Na nádražích, před nákupními centry. A aby si toho nevšiml, že je skenován a monitorován, musí být MOVIR logicky nenápadný a nikoho nesmí znepokojit. Zamaskovaná dodávka, ale třeba jenom SUV.
Virtuální laserový plot okolo ranveje. Řešení izraelské firmy GR Communication
Domněnka naší redakce, že systém MOVIR bude nasazen spíše na hromadné špehování slovenského obyvatelstva než na obyčejné ohraničení nějaké oblasti X, vychází z jiného textu [ 5 ] na stránkách univerzity. Dole v patičce webu je totiž tag v podobě slova “Airport” (letiště) a odkaz je veden na abstrakt článku s názvem “ OVERVIEW OF SAFETY MEASURES AT SELECTED AIRPORTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC “, v překladu “ PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA VYBRANÝCH LETIŠTÍCH BĚHEM PANDEMIE COVID-19 “. Článek působí v rámci projektu jako proof of concept pro podporu dotačního titulu. Podobné články se přikládají k žádostem o dotaci jako ukázka opodstatnění pro řešení problému a účelnost dotace. Citace abstraktu:
Rok 2020 byl pro celý svět velmi náročný vzhledem k vypuknutí probíhající pandemie spojené s koronavirem a vyznačoval se zejména překonáváním nových, dosud neznámých překážek. Zejména v letecké dopravě letecké společnosti zcela zastavily lety a byly nuceny nedobrovolně uzemnit stovky letadel po celém světě. Letiště musela na dlouhou dobu uzavřít své terminály, zcela pozastavit provoz a jeho obnovení si vyžádalo významné organizační změny. Tento článek shrnuje opatření související s pandemií COVID-19, která letiště přijala s cílem minimalizovat riziko šíření nemoci.
Článek se zaměřuje na protiopatření a jejich provádění na vybraných letištích v konkrétním časovém rámci a na chování letišť během pandemie, které se liší v závislosti na zemi a ročním období. Výsledky ukázaly, že opatření přijímaná na letištích zahrnují používání pokrývek obličeje nebo masek, sociální odstup, zvýšený úklid a dezinfekci nebo kontrolu teploty a/nebo příznaků (horečka, ztráta čichu, zimnice, kašel, dušnost), screening RT-PCR (reverzní transkripčně-polymerázová řetězová reakce) a sběr dat se zdravotním prohlášením. Tato opatření se nyní stala základním standardem pro provoz letišť, a lze je proto použít k posouzení dosažené úrovně bezpečnosti letiště. V závěrečné fázi článek hodnotí úroveň dosažené bezpečnosti letiště na základě navržené bodovací metody.
Vysoké rozlišení kamer na počítačové rozlišování obličejů, termické senzory na měření teploty, adresné karantény podle databáze a fotek v databázi obyvatelstva?
Jenže, uvedený článek odhaluje, že systém MOVIR nemusí být primárně určen jen jako hlídací plot, ale jako technologie na monitoring cestujících a jejich rozdělování na očkované a neočkované, podle obličeje, a na zdravé a nemocné podle měření teploty cestujících. A protože systém bude mobilní, bude možné jej postavit kamkoliv, nejen před vchod na letiště, ale třeba před vchod do nákupního centra, na nádraží, před univerzitu, před sportovní stadion, před halu s koncertem, prostě kamkoliv, kde se pohybují davy lidí.
A tyto lidi potom bude systém rozdělovat a segregovat. Vysoké rozlišení kamer má v zadání projektu jediný důvod, co nejostřejší vykreslení obličeje monitorovaných osob. Na měření teplot není potřeba HD kamera, ani na ochranu před neautorizovaným vstupem. HD rozlišení je potřeba pro počítačové rozeznávání obličejů.
Náhrada klasického plotu za virtuální. Řešení izraelské firmy GR Communication
Evropská unie tak začala financovat už i projekty na monitorování obyvatelstva, na jejich hlídání, aby se očkovaní a neočkovaní nestýkali. A pokud někdo perimetr překročí, ihned je identifikován. Nikdo neunikne. A není potřeba ani zapomínat na to, že tyto monitorovací systémy budou permanentně napojené na databáze a budou sbírat data a informace 24 hodin denně. A to všechno ve jménu ochrany zdraví, prý pro blaho občanů.
Ano, pro blaho občanů se kdysi vyvražďovaly celé národy a etnika, za blaho národa se dá zamaskovat cokoliv. Takže na Slovensku chystají technologii elektronického koncentráku a trvalého monitorování neočkovaných ve vyhrazených perimetrech. A celé to financuje EU. Panečku, a přesně model Slovenska se nyní začne kopírovat i do ČR po posledních volbách. Už teď zaznívají hlasy z těch dvou koalic na povinná očkování v ČR, na povinná očkování dětí experimentálními roztoky. A co je na tom nejhorší? Že český národ to tak chce! Volby to jasně prokázaly! Pamatujte, co jsem říkal už vloni. Jak na Slovensku, tak brzy i v Česku!
-VK-
Šéfredaktor AE News


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden