Průlomový verdikt ve Francii: Provozovatel větrné farmy musí majitelům nemovitostí v jejím okolí vyplatit kompenzace
RSS

Průlomový verdikt ve Francii: Provozovatel větrné farmy musí majitelům nemovitostí v jejím okolí vyplatit kompenzace


Větrné elektrárny jsou cokoli, jen ne ekologické. Od jejich výroby, přes výstavbu a provoz až po likvidaci – všude se setkáváme s problémy, které jasně potvrzují, že využívání větrné energie má jediný cíl: finančně uspokojit ty, kteří na instalaci těchto monster vydělávají.
Kdokoli další má však z jejich přítomnosti pouze újmu.
Větrné elektrárny mají velmi negativní vliv jak na přírodu v místě, kde jsou turbíny instalovány, tak na životy lidí, kteří bydlí v jejich okolí.
Zatímco kvůli samotným elektrárnám jsou ročně káceny po celém světě stamiliony stromů (jen v malém Skotsku jich bylo vykáceno více než 16 milionů ), pak jejich provoz „odnáší“ zejména ptačí populace ze širokého okolí, ale i netopýři a některá další zvířata, jimž větrné farmy zabírají domovy.
Větrné elektrárny však velmi negativně ovlivňují i obyvatelstvo, které žije v jeho okolí. Z větrníků se šíří nebezpečné chemikálie a pro srdce je pak škodlivý i infrazvuk.
Velmi nepříjemná může být i havárie turbíny , která může vést až k ekologické katastrofě. Je snad jen náhoda, že zatím nikoho zhroucený větrník nezabil.
Obyvatelé v okolí však za přítomnost větrníků platí i další daň: jejich nemovitost padá na ceně, neboť jen málokdo chce žít v blízkosti zdraví škodlivých monster.
Ve Francii se nyní rozhodli obyvatelé jedné z postižených obcí provozovatele větrné farmy, která snížila ceny jejich nemovitostí, žalovat. A s úspěchem…
Odvolací soud v Rennes vydal 12. března pozoruhodné rozhodnutí, které by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro odvětví větrné energetiky ve Francii.
Nařídil společnosti Fp Lux Wind, provozovateli větrné farmy, aby odškodnila třináct místních obyvatel za znehodnocení jejich nemovitostí. Kompenzace, kterou byla společnost Fp Lux Wind povinna uhradit, činí celkem 633 400 eur.
Incident vrhá světlo na rostoucí konflikty, které vznikají mezi projekty obnovitelných zdrojů energie a místními komunitami. Někteří lidé  bydlí hned vedle těchto zařízení.
Již v roce 2002 byla naplánována výstavba tří průmyslových větrných turbín, které měly dosáhnout úctyhodné výšky 118 metrů.
Tato ambiciózní iniciativa dostala zelenou v listopadu 2005 stavebním povolením. Realizace tohoto projektu, včetně výstavby větrných elektráren a dvou technických zařízení, proběhla v průběhu roku 2015.
Krátce po zahájení stavebních prací vyjádřili místní obyvatelé své obavy. Odvolali se k soudu v Quimperu. Jejich cílem bylo přerušit práci. Soud se nepovažoval za příslušný k zastavení stavební činnosti.
Stížnosti se týkaly bezprostřední blízkosti větrných turbín. Majitelé domů hovořili také o škodlivých účincích na jejich zdraví a hodnotu jejich majetku.
Následné posouzení provedené soudem vedlo k závěru, že nemovitosti nejbližších obyvatel byly znehodnoceny ve výši 40 % místní tržní ceny. Tento výsledek zdůrazňuje širokou škálu nepříznivých účinků, kterým byli místní obyvatelé vystaveni.
Kromě opakujícího se hluku byly v závislosti na směru větru jako významné expozice identifikovány také nepříznivé účinky na zdraví a elektromagnetické rušení internetového a mobilního připojení.
Jako přímý důsledek tohoto rozhodnutí musí společnost Fp Lux Wind zaplatit celkem 633 400 eur jako kompenzaci třinácti postiženým obyvatelům.
Rozhodnutí by tak nyní mohlo zahájit novou éru odpovědnosti a obezřetnějšího přístupu k realizaci projektů větrné energie.
K uvedenému už jen připomínám, že i u nás se již plánují velké větrné projekty. Má jít zejména o Vysočinu a oblast Jeseníků a Beskyd.
To může poškodit jak tamní obyvatelstvo, tak ty, kteří v místě podnikají a spoléhají se na příjmy z turismu.Nejčtenější za týden