Odhalený spis německých tajných služeb: „Umlčte Füllmicha, dostaňte ho za mříže“
RSS

Odhalený spis německých tajných služeb: „Umlčte Füllmicha, dostaňte ho za mříže“


Právník Reiner Füllmich, který patřil k oné malé hrstce odpůrců covidového teroru, která se nebála informovat veřejnost, je již asi půl roku v německé vazbě, kde čeká na konec probíhajícího soudního procesu v uměle zkonstruované kauze.
Průběžně vám zde přináším jak výstupy ze soudů, tak i informace od právníků či novinářů, kteří celou kauzu pečlivě sledují.
Nedávno druhý obhájce Reinera Fuellmicha odhalil spiknutí německé vlády a tajných služeb, jejichž cílem bylo umlčet nepohodlného oponenta.
Zjistil, že již v srpnu 2021 osnovala německá vláda  ve spolupráci s tajnou službou plán, jehož cílem bylo umlčet velmi nepohodlného oponenta, který byl znám po celém světě.
Rozhovor na toto téma s Fuellmichovým obhájcem jste si mohli přečíst již zde.
Nyní přináším shrnutí zjištění, která vyplývají z uniklých dokumentů a audiozáznam, ve kterém dr. Fuellmich komentuje svoji situaci – a zejména zjištění, že se stal obětí spiknutí tajných služeb.
Informátor předal „tajný spis“ napsaný zpravodajskými službami obhájci Reinera Füllmicha Dr. Miserému, který poskytuje důkazy a podpůrná fakta, která nyní podle Dr. Füllmicha dokazují nade vší pochybnost, že trestní řízení proti němu není nic jiného než vykonstruovaný proces s cílem „zavřít mu hubu a dát ho za mříže bez jakékoli právní podstaty.“
Dr. Miseré četl ze spisu u soudu 9. den procesu a odhalil, že došlo k „prohlášení o akci“ a jejímu výslovnému účelu vyřadit ho, zejména mu vzít možnost dostat se na politickou scénu.
Deklaraci předcházela podrobná zpráva o Reinerovi Füllmichovi, která uváděla, že se během pandemie stal středem pozornosti veřejnosti a že naruší vnitřní bezpečnost.
Odhalilo se také, že Dr. Reiner Füllmich byl od 24. 8. 2021 zjevně sledován Úřadem pro ochranu ústavy, BKA a Spolkovou zpravodajskou službou. 
Podle spisu se „musí něco udělat“ a „musí být provedeno důkladné vyšetřování Reinera Füllmicha, protože představuje hrozbu pro veřejný pořádek, demokracii a právní stát.
Má velký vliv na společenské klima, mohl by podněcovat nepokoje a je nutné mu zabránit v přijímání politicky exponovaných funkcí a všemi prostředky mu zabránit v jejich získání.“
Podle Füllmicha nemělo jeho jednání v žádném okamžiku žádnou trestněprávní relevanci, protože vše bylo otevřeně zveřejněno a šlo o záležitosti práva obchodních společností, nikoli trestního práva.
Na pana Johna, státního zástupce, bylo nyní podáno trestní oznámení. Obhajoba také žádala o jeho odvolání z funkce.
V nahrávce níže také upozorňuje na odtajněné dokumenty německé RKI, které dokazují, že celý covid byl jeden velký podvod. Tedy umlčet ho potřebovali proto, že je ve svých pořadech „Covidového výboru“ plně odhalil.
 
Umíte-li anglicky, můžete si celé prohlášení dr. Fuellmicha ke kauze poslechnout:


Katja Woermer, hlavní právnička Reinera Fullmicha, popisuje dokumentaci, která byla předána Dr. Miserému, novému členu Reinerova právního týmu.
„Reiner je velmi spokojený. Všechno se ověřuje.“ Katja Woermer říká, že to bylo kvůli jeho práci pro Corona Committee, a že konečným cílem bylo vytvořit akt nebo prohlášení o faktech, které by sloužily k ospravedlnění trestního řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení a soudů.
Video je německy s anglickými titulky:


 
Zítra zde najdete detailní článek, který objasní okolnosti zatčení a zrekapituluje všechna dosavadní soudní stání…
 Nejčtenější za týden