Islamizace postupuje: Newyorská městská rada zahájila zasedání chválou Alláha jako nejvyššího Pána světa (video)
RSS

Islamizace postupuje: Newyorská městská rada zahájila zasedání chválou Alláha jako nejvyššího Pána světa (video)


Mnoho lidí si myslí, že islamizace se aktuálně týká pouze Evropy. Nicméně islám tvrdí, že všechna neislámská území jsou „územím války“ a na „území míru“ je lze změnit až tehdy, kdy budou islamizována.
Proces islamizace tak probíhá zároveň i v dalších zemích, USA nevyjímaje. Mezi 8 miliony migrantů, kteří do země za vlády Bidena zatím přišli, bylo ostatně nemálo muslimů.
I když šlo většinou o Jihoameričany, pak stále asi třetina byli jedinci z muslimských zemí Asie i Afriky.
K těm, kteří přišli „po vlastní ose,“ je třeba přičíst také desítky tisíc Afghánců, které si Američané dovezli poté, co středovýchodní zemi ovládl Talibán.
Celkový počet muslimů v populaci v přepočtu na počet obyvatel je samozřejmě stále podstatně menší než třeba ve Francii nebo Švédsku, ale poměrně rychle roste.
Muslimové se – podobně jako v dalších zemích – nejčastěji koncentrují ve velkých městech, New York nevyjímaje…
Newyorská městská rada  zahájila své čtvrteční zasedání  invokací chválící Alláha, který je v islámu uznáván jako nejvyšší božstvo.
Imám Abdoulazakou Traore z Darou Salam Islamic Community Inc. vedl radu v modlitbě, která začala arabskou recitací, po níž následoval anglický překlad, který vyjadřoval úctu k Alláhovi jako „Pánu světa“ a hledal vedení pro zákonodárce města.
Úřad pro komunitní záležitosti v New Yorku  odhaduje muslimskou populaci  ve městě na 800 000 až 1 000 000, přičemž jiné zdroje uvádějí čísla až 1,4 milionu. Díky této demografické skupině je New York domovem největší muslimské populace v zemi, uvádí  WiseVoter .Během své invokace začal Imám Traore recitací Al-Fátihy, úvodní kapitoly Koránu, která je známá jako jedna z nejvýznamnějších súr (kapitol) recitovaných při každodenních modlitbách muslimů po celém světě.
V modlitbě k Alláhovi se uvádí:
„Ve jménu Alláha milosrdného, slitovného. Chvála Alláhu, Pánu světa, Milosrdnému, Milosrdnému, Pánu dne zmrtvýchvstání! Uctíváme Tebe a voláme k Tobě o pomoc. Veď nás po stezce přímé, po stezce těch, jimž jsi požehnal, a ne po těch, proti nimž vyjadřuješ hněv, ani po těch, kdož jsou svedeni na scestí.“
K uvedené modlitbě jen připomínám, že ti, kterým měl Alláh požehnat, jsou muslimové, přičemž ti, na které se má hněvat, jsou jinověrci (tedy všichni nemuslimové) a ti, kteří byli svedeni na scestí, jsou odpadlíci od islámu.
Modlitba tak byla – jak je ostatně v islámu pravidlem – namířena proti nemuslimům a odpadlíkům.

NEW: The NYC Council began its meeting today by praising Allah as the supreme lord of the world, expressing their reverence in both Arabic and English. pic.twitter.com/yXX39lw61l
— I Meme Therefore I Am (@ImMeme0) April 12, 2024


Rozhodnutí rady zahájit zasedání muslimskou modlitbou celkem logicky vyvolalo vlnu reakcí na internetu, kdy někteří uživatelé sociálních médií zpochybňovali odluku církve od státu, zatímco jiní vyjádřili znepokojení nad vnímaným upřednostňováním jednoho náboženství ve vládním prostředí.
New York je veden levicovými progresivisty, kteří v zemi – podobně jako v Evropě – působí jako hlavní islamizační síla…
Níže jsou uvedeny některé z komentářů naštvaných Američanů:
„Kde jsou teď všichni ti levičáci z „odluky církve od státu“?“
„Zajímavé. Soudě podle stavu věcí v New Yorku se modlí ke špatnému Bohu.“
„Amerika padla.“
„ŘÍKAL JSEM VÁM, ŽE OBAMA JE MANDŽUSKÝ KANDIDÁT! Jsme zajatý stát. Naše země byla napadena, dobyta a teroristé ji nyní ovládají. Dokažte mi, že se mýlím.“
„Takže na vymyšleném oddělení církve a státu záleží jen tehdy, když je do toho zapojeno křesťanství?“
„New York je bezbožná, liberální, protiamerická žumpa.“
„Takže místo New Yorku bychom mu měli říkat Nová Palestina?“


Nejčtenější za týden