Klimatický blázinec Německo: Hrozí nyní zákazy řízení o víkendech?
RSS

Klimatický blázinec Německo: Hrozí nyní zákazy řízení o víkendech?


Jezdíte občas do Německa? Brzy by mohla být podobná víkendová návštěva problém. Německo, které zavedlo v rámci Evropy asi nejšílenější klimatickou politiku, si totiž stanovilo až natolik „ambiciózní“ klimatické cíle, že jejich splnění je možné jedině výrazným omezením dopravy.
Nestačí, že odstavili všechny jaderné elektrárny a zlikvidovali mnoho průmyslových podniků, musí omezovat i motoristy – a  to docela zásadně.
To je ostatně součástí globalistických plánů pro klimatické lockdowny, které mimo jiné počítají se zákazem provozu aut o víkendech – a i mimo víkendy by mělo docházet k jistým omezením.
Aby byl dostatečný dohled nad dodržováním nařízení, jsou v místech zákazu umístěny kamery, které natočí každého hříšníka. Přesně tento model se již požívá v některých evropských metropolích, včetně Londýna.
Jde v podstatě o systém 15minutových chytrých měst, která se mohou stát i uzavřenou zónou, ze které se jen tak neodstanete. Nicméně v Německu by dokonce mohl zákaz vést mnohem dál – k zákazu celostátnímu.
Zelení nyní blokují novelu zákona, která by mohla původně schválený zákon zmírnit. Pokud nedojde k dohodě a zákon zůstane jak je, už brzy by se v Německu mohlo o víkendu vyjet autem jen v případě, že máte zvláštní povolení nebo elektromobil…
Důsledky zeleného šílenství jsou pro občany stále jasnější: federální ministr dopravy Wissing nyní oznamuje blížící se  zákazy řízení o víkendech,  pokud bude reforma zákona o ochraně klimatu dále blokována Zelenými.
Zelení a Greenpeace jsou pobouřeni a tvrdí, že jde o „hororové scénáře.“ Není divu: Wissing svým varováním i poslednímu mainstreamovému věřícímu ukazuje, do jaké míry klimatická ideologie zničí německý způsob života.
Semaforové frakce vyjednávají o reformě zákona o ochraně klimatu. Kabinet o tom rozhodl loni v červnu a první čtení v Bundestagu bylo v září.
Spolkový ministr dopravy Volker Wissing (53, FDP) nyní v dopise předsedům poslaneckých klubů SPD, Zelených a FDP varuje, že pokud novela nebude schválena, hrozí v Německu celostátní zákaz jízdy na všech silnicích o všech víkendech. 
Cíle ochrany klimatu jsou závazně upraveny v zákoně o ochraně klimatu. Předpokládá se, že emise skleníkových plynů, které údajně poškozují klima, se díky zákonu do roku 2030 sníží o 65 procent ve srovnání s rokem 1990.
Za tímto účelem byly stanoveny přípustné roční úrovně emisí pro jednotlivá odvětví, jako je průmysl, energetika, doprava a stavebnictví. 
Podle současného zákona o ochraně klimatu, pokud sektory nesplní cíle, musí příslušné federální ministerstvo do tří měsíců předložit okamžitý program, aby bylo zajištěno dodržování úrovní emisí.  
Tento mechanismus již není v návrhu federální vlády v budoucnu zahrnut, dodržování klimatických cílů již nebude kontrolováno zpětně podle různých sektorů, ale spíše dopředu, v průběhu několika let a napříč sektory. Pro federální vládu by tedy měl existovat pouze jeden společný cíl: snížit emise skleníkových plynů.
Tato reforma zákona je součástí koaliční smlouvy. FDP to prosazuje, zatímco Zelení – kdo by si to myslel – mají „obavy.“
Podle Spolkové agentury pro životní prostředí bylo v roce 2023 v Německu vypuštěno o 10,1 procenta méně „klimaticky poškozujících“ skleníkových plynů než v roce 2022. 
Úřad však uvedl, že sektor dopravy musí provést úpravy z hlediska ochrany klimatu, protože je opět jasné, že nedodrží své klimatické cíle.  Údaje vyhodnocuje panel odborníků na klimatickou problematiku. Tato zpráva bude předložena příští pondělí.
Odtud Wissingovo varování: Pokud zákon „nevstoupí v platnost před 15. červencem 2024,“ je jeho ministerstvo povinno „předložit okamžitý program“ k zajištění plnění ročních objemů emisí sektoru dopravy do roku 2030.
Wissing tvrdí, že k dosažení cílů takzvaného klimatického sektoru v dopravě by bylo nutné výrazné snížení počtu najetých kilometrů osobních a nákladních automobilů.
„Odpovídající snížení výkonu dopravy by bylo možné pouze prostřednictvím restriktivních opatření, která je obtížné sdělit obyvatelům, jako jsou celostátní a neomezené zákazy řízení o sobotách a nedělích,“  napsal spolkový ministr dopravy.
Dopis je datován ve čtvrtek a je k dispozici agentuře DPA, poprvé o něm informoval „ Bild “ – za platební bariérou.
„Je těžké sdělit lidem, že mohou používat své auto pouze pět dní v týdnu, i když celkově dosahujeme našich cílů v oblasti ochrany klimatu,“ říká Wissingovo varování.
Zákazy řízení o víkendech by měly pro Německo dramatické důsledky. Utrpěli by tím nejen občané, ale také by mohly být trvale narušeny dodavatelské řetězce, protože krátkodobý přesun dopravy ze silnice na železnici by byl nereálný.  
A to vše kvůli podvodu kolem údajné klimatické apokalypsy. Wissing si byl jistě vědom toho, že po tomto oznámení vzplane mezi obyvatelstvem hněv.
Wissingovo varování opět vyvolalo mezi Zelenými pobouření: „Ministr by neměl mezi lidmi vyvolávat neopodstatněné obavy,“ řekla zástupkyně vedoucí skupiny Julia Verlindenová.
„Toto tvrzení je prostě nepravdivé.“ Údajně existuje mnoho různých možností, jako například omezení rychlosti. FDP oprávněně striktně odmítá obecné omezení rychlosti na dálnicích.
Není divu, že Zelení jsou nyní zděšeni, když se občanům ukazují důsledky jejich ideologie a politiky řízené lobby.
Wissingovy činy jsou také „politickou obžalobou“ pro „organizaci na ochranu životního prostředí“ Greenpeace, kterou spolu s její ideologií  pravidelně rozkládá i její vlastní spoluzakladatel.
„Ministr dopravy se bezostyšně a transparentně snaží převést možné důsledky vlastního selhání v politický tlak,“ tvrdí „odbornice na mobilitu“ Greenpeace Clara Thompsonová.
„Wissing promarnil dva roky blokováním všech opatření na ochranu klimatu v silničním provozu – teď maluje na zeď hororové scénáře, aby v budoucnu nemusel nic dělat.“
Zelení a Greenpeace jsou z Wissingova varování naštvaní. Zelení chtějí silou prosadit svou ideologii, aby dosáhli nějakých hrozivých klimatických cílů – varování před důsledky je více než na místě, zejména proto, aby se otevřely oči posledním občanům loajálním k mainstreamu.
Nápad zavést rychlostní limit a víkendové zákazy řízení pravděpodobně dále otevře oči některým podporovatelům této politiky.
Pokud jde o Greenpeace, otázkou není jen to, proč se do politických debat zapojuje zelená frontová organizace, ale také jakou kvalifikaci chce mít samozvaný „expert na mobilitu“, který je  ve skutečnosti jen sociolog a aktivista.Nejčtenější za týden