Odhalení světové transgenderové asociace: Šokující informace, které ukazují mezinárodní organizovaný zločin proti dětem
RSS

Odhalení světové transgenderové asociace: Šokující informace, které ukazují mezinárodní organizovaný zločin proti dětem


Možná jste také zaznamenali, že tato lobby se již snaží prosadit také u nás. Prosazování transgenderismu je jednou z depopulačních metod. Děti, které jsou „včas“ zprzněny, se již nikdy samy nestanou rodiči.
Jde o nenávratné procesy, které jsou mnohdy dětem na základě propagandy doslova vnuceny s cílem sterilizovat co největší počet dětí  a mnohé takto také dohnat k tomu, že si jednou vezmou život.
V minulosti jste si zde mohli přečíst mnoho článků o mladých lidech, kteří byli v dětství indoktrinováni, aby si mysleli, že se narodili ve „špatném pohlaví“ (o některých případech jste si již mohli přečíst zde , zde , zde, a zde)
Po několika letech, když tito mladí dospěli (většinou ve věku kolem 20 let) zjistili, že jsou vlastně úplně normální a chtějí své tělo zpět. to už ovšem bylo příliš pozdě.
V USA, kde s tímto przněním začali jako první, se již rozběhla série žalob jak proti takzvaným „lékařům,“ kteří operace nezletilým provedli, tak proti různým psychologům, psychiatrům a dalším takzvaným „odborníkům,“ kteří děti k operacím dohnali.
Některé děti dokonce žalovaly i vlastní rodiče, kteří sami změnu pohlaví u svého potomka podpořili. V jiných případech však došlo k operacím i přes odpor rodičů.
Některé státy USA už totiž nařizují odebrání dětí rodičům, kteří nesouhlasí se změnou pohlaví, v jiných je stále nutný souhlas rodičů. Oproti tomu většina republikánských států operace u nezletilců zakazuje.
Odhalené dokumenty ukazují velmi alarmující skutečnost. Světová organizace, která působí pod záštitou OSN, v podstatě funguje jako zločinecká organizace s cílem změny pohlaví u dětí v co nejvyšším věku – a to ve stylu, kdy je dítě nejprve patřičně indoktrinováno a pak je mu změněno pohlaví.
Tento týden přijalo například Německo trans zákony, které podobné zrůdnosti povolují. Tento zákon požaduje EU od všech zemí a i u nás je již trans lobby viditelná. Je proto dobré vnímat, co se děje v jiných západních zemích, neboť totéž bude EU vnucovat i nám.
Uniklé dokumenty naznačují, že jde o celosvětový depopulační plán. Zrůdné je, že ve zločinecké organizaci jsou i takzvaní „lékaři“  a mnoho dalších „lékařů“ aktivně s organizací spolupracuje, což nám opět potvrzuje, že nástupci Mengeleho nevymřeli, ale jsou stále mezi námi.
To máme ostatně potvrzeno i z „doby covidové,“ kdy se jich projevilo až přespříliš.
Článek, který o šokujících zjištěních pojednává, je velmi dlouhý, pokusím se jej značně zkrátit a uvést alespoň to nejdůležitější…
Uniklé video a dokumenty odhalující vnitřní fungování organizace zodpovědné za stanovení takzvaných standardů péče o léčbu změn pohlaví a chirurgické zákroky na dětech jsou „šokující“ a „děsivé“, uvedli kritici.
Uniklé soubory od Světové profesionální asociace pro transgenderové zdraví – lépe známé jako WPATH – odhalují rozšířené zanedbání lékařské péče u dětí a zranitelných dospělých, podle 241stránkové zprávy odhalující e-maily, dokumenty a 82 minut dlouhé video.
Environmental Progress, nezisková organizace založená a vedená Michaelem Shellenbergerem, získala soubory a zveřejnila je veřejnosti v expozici 4. března.
“ Soubory WPATH ukazují, že to, co se nazývá ‚genderová medicína‘, není ani věda, ani medicína,“ uvedl v prohlášení pan Shellenberger.
„Experimenty nejsou randomizované, dvojitě zaslepené nebo kontrolované.“ Není to léčba, protože prvním pravidlem je neškodit. A to vyžaduje informovaný souhlas.“
Soubory ukazují, že lékaři a další „odborníci“ WPATH soukromě přiznávají, že nedostávají náležitý informovaný souhlas od rodičů a dětí, než přistoupí k léčbě změny pohlaví a chirurgickým zákrokům, řekla pro The Epoch Times prominentní obhájkyně občanských práv Harmeet Dhillon.
Paní Dhillon, zakladatelka a výkonná ředitelka Centra pro americkou svobodu, které zastupuje několik žen, které údajně utrpěly újmu a nevratné poškození v důsledku doporučení WPATH ohledně transgenderové chirurgie pro genderově dysforické děti a mladé dospělé, označila odhalení šokujících informací za důležitý žurnalistický čin.
„Tyto uniklé soubory ukazují, že za zavřenými dveřmi členové WPATH přiznávají skutečnost, že nedostávají informovaný souhlas s hormonálními a chirurgickými zákroky od mladých pacientů, což je samotným předpokladem našeho soudního sporu pro mladé ženy, které byly zmrzačeny těmito lékaři, když byly dětmi,“ řekla.
Centrum pro americkou svobodu převzalo tři pro bono případy, zastupující žalobkyně Chloe Cole , Laylu Jane a Luku Hein, které žalují Kaisera Permanenteho a lékaře, kteří jim provedli dvojitou mastektomii.
Článek dále v podstatě popisuje, jak byly mladé ženy v dětství indoktrinovány a záhy jim byly podávány blokátory puberty, mužské hormony a nakonec byla provedena operativní změna, včetně mastektomie.
Podobné praktiky se provádí nejen v USA, ale také v dalších zemích, například ve Velké Británii jsou nyní podány tisíce žalob na Tavistock institut, který roky měnil pohlaví dětem, které ve skutečnosti vůbec nebyly „trans.“
Žaloby se však objevily například i v Austrálii a první případy hlásí i některé „pokrokovější“ země EU.
WPATH je v podstatě mezinárodní organizace, která všechny tyto zrůdnosti – s podporou OSN  – podporuje a zaštiťuje.
WPATH podle zprávy prosazuje, aby děti měly přístup k blokátorům puberty, hormonům opačného pohlaví a operacím, které jim umožní upravit jejich těla tak, aby odpovídaly jejich genderové identitě.
To naznačuje, že děti by měly být schopny porozumět úplným důsledkům těchto léků a postupů, a že jejich rodiče mohou poskytnout informovaný souhlas.
Za zavřenými dveřmi zdravotníci přidružení k WPATH přiznávají, že jejich postupy jsou založeny na improvizaci, že je děti nemohou pochopit a že proces souhlasu není etický.
Na videozáznamu interního panelu WPATH Dianne Berg, dětská psycholožka, řekla, že odborníci neočekávají, že děti plně pochopí účinky transgenderových procedur, protože je „mimo jejich vývojový rozsah, aby pochopily, do jaké míry je některé z těchto lékařských zásahů  ovlivňují,“ uvádí zpráva.
Zpráva také potvrzuje, že většina dětí záhy poté, co dospějí si uvědomí, že nejsou trans. V podstatě tak cílem této agendy je na jedné straně slušně vydělat na platbách za operace, blokátory puberty, hormony a sezení, ale také přispět k depopulační politice.
Zpráva byla natolik šokující, že některé země, u kterých měla dosud podobná politika podporu, nyní začínají couvat. Takový útok na děti je přece jen přespříliš.
Méně než týden poté, co Environmental Progress veřejně zveřejnila soubory WPATH, britská národní zdravotní služba zastavila používání blokátorů puberty u dětí.
NHS England řekl: „Došli jsme k závěru, že neexistuje dostatek důkazů na podporu bezpečnosti nebo klinické účinnosti hormonů potlačujících pubertu, aby byla léčba v tuto chvíli běžně dostupná.“
Mezitím i další evropské země , jako je Švédsko, Finsko, Norsko a Francie, jsou stále skeptičtější k tomu, co zastánci nazývají „model potvrzení pohlaví.“
Lze jen doufat, že po tomto skandálním odhalení bude trans lobby – snažící se dostat k dětem – konečně umlčena i u nás…Nejčtenější za týden