Evropský parlament odsouhlasil Migrační pakt s mechanismem na povinné přerozdělování uprchlíků způsobem, kterému se nakonec nepůjde vyhnout!
RSS

Evropský parlament odsouhlasil Migrační pakt s mechanismem na povinné přerozdělování uprchlíků způsobem, kterému se nakonec nepůjde vyhnout!VK
Evropský parlament odsouhlasil Migrační pakt s mechanismem na povinné přerozdělování uprchlíků způsobem, kterému se nakonec nepůjde vyhnout! Známe přesný postup, jak může dojít k nasunutí tisíců migrantů ročně do ČR! Rakušan vloni odmával na Evropské radě ministrů de facto pakt hromadného ničení národních států v Evropě!
Tak dlouho se snažili o ukotvení mechanismu na povinné přerozdělování migrantů v Evropě, až se jim to nakonec po skoro 10 letech podařilo. Evropský parlament ve středu schválil  [ 1 ]  finální znění Migračního paktu, kterým se zavádí závazný mechanismus na přerozdělování uprchlíků mezi členské státy EU.
Schválený pakt zavádí mechanismus ročních kvót, na kterých se pravidelně každý rok dohodnou zástupci zemí EU v rámci tzv. Vysokého fóra pro migraci , ovšem na návrh Evropské komise. Na tomto fóru se schválí kvóta pro nadcházející kalendářní rok. A ta kvóta bude v první instanci naplňována celkem dvěma možnými způsoby, které budou plně volitelné a jednotlivé země se samy budou moci rozhodnout, který způsob využijí.
Belgický premiér a předseda Evropské rady Alexander De Croo, předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola a předsedkyně Evropské rady Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po parlamentním hlasování o Paktu o azylu a migraci, Brusel, 10. dubna 2024. První možností bude přijetí stanovené kvóty migrantů a jejich rozmístění do populace. Jedná se o proces  The Great Replacement , tedy nahrazení původního a bílého obyvatelstva v Evropě jinými rasami. Pokud chcete vidět, jak to má vypadat v celé Evropě okolo roku 2050, podívejte se dnes do Švédska, do Velké Británie nebo do Francie, abyste spatřili v těchto laboratořích, co je konečným cílem pro celou Evropu. Jde o likvidaci bílé křesťanské civilizace v Evropě pod záminkou a zástěrkou pomoci migrantům ze zemí Afriky a Blízkého Východu.
Ve schváleném Migračním paktu jsou ukryty povinné přerozdělovací kvóty, které se spustí ve chvíli, když nějaká velká země EU přitlačí na pilu!
Světové ekonomické fórum Klause Schwaba, které se na přípravě Migračního paktu EU podílelo v připomínkovém řízení, navrhlo zakomponovat do paktu i možnost odmítnutí přijetí migrantů ze strany členské země EU, pokud tato země za každého odmítnutého migranta zaplatí 20 000 EUR.
Český ministr vnitra Vít Rakušan, který pro návrh tohoto paktu vloni na podzim v Evropské radě ministrů zvedl ruku, propaguje tento mechanismus v českých médiích jako své skvělé vítězství , jenže je v tom velký háček. Vít Rakušan se totiž už nechlubí tím, co je ve schváleném paktu ukryto pro případ, že se Evropské unii nepodaří kvótu za kalendářní rok naplnit.
Kdo a jak hlasoval o Migračním paktu v Evropském parlamentu z českých europoslanců V takovém případě totiž podle paktu nastoupí tzv. vyjednávací řízení, kdy Rada EU svolá nové Vysoké fórum pro migraci a na tomto fóru se budou země přesvědčovat, aby danou kvótu za daný rok doplnily a zbývající migranty si přerozdělily. Pokud se ale dohoda nenajde, a pokud se roční kvóta nenaplní alespoň ze 60% schváleného objemu, potom automaticky podle paktu nastoupí povinné přerozdělovací kvóty, ze kterých se již vykoupit nepůjde.
A přesně v tom spočívá de facto  časovaná bomba s charakterem zbraně hromadného ničení , protože Evropská komise může každý rok nejen nastavit tak vysoké objemy kvót, že začne docházet k tomu, že už v polovině daného roku bude jasné, že kvóta se ze 60% nenaplní ani omylem a ani náhodou, ale navíc může dojít i k vyvolání úmyslné krize s cílem donutit malé státy, aby přijímaly migranty namísto placení odpustků za jejich nepřijímání. A popíšeme vám, jak takový nátlak bude fungovat.
V textu schváleného paktu je to napsáno jasně!
Naše redakce prošla finální text Migračního paktu a můžeme potvrdit předchozí zjištění serveru Deník.to  [ 2 ]  z loňského listopadu, který explicitně našel v původní předloze časovanou bombu, a o které jsme samozřejmě obratem informovali  [ 3 ] . Můžeme bohužel potvrdit, že tato zbraň hromadného ničení se dostala i do finálního znění Migračního paktu, pouze se změnilo číslování článků a odstavců předlohy, ale vše zůstává při starém. Finální text schváleného Migračního paktu  [ 4 ]  si můžete ověřit sami v uvolněném dokumentu PDF  [ 5 ]  na serveru EU Lex. Upravili jsme citaci z článku Deníku a aktualizovali odkazy na články a odstavce Paktu. Shrnutí podstaty této legislativy je prostě děsivé:
Schválený Migrační pakt skutečně obsahuje povinné kvóty!
Státy EU sice budou mít volbu mezi přemísťováním migrantů a placením pokuty 0,5 milionu Kč (20 tisíc Euro) za nepřemístění jedné osoby,  ale pouze za podmínky, že všechny státy EU dohromady přislíbí a skutečně převezmou (v paktu se převzetí migranta říká relokace) nejméně tolik migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta pro celou EU . Ta bude minimálně 30 tisíc migrantů (čl. 12 odst. 2). Maximální hodnota není stanovena. Kvótu každoročně navrhne úřednická Evropská komise a posoudí ji tzv. fórum na vysoké úrovni pro migraci, což bude skupina složená ze zástupců členských států. To nejspíš budou vyšší úředníci z ministerstev vnitra. Na každý členský stát pak připadne určitý podíl z kvóty navržené Evropskou komisí.
Podíl České republiky je zhruba 2% z roční kvóty EU. Na zasedání fóra budou členské státy dávat přísliby (čl. 13 odst. 1 a čl. 57 odst. 1), kolik migrantů převezmou (relokují), za kolik namísto převzetí zaplatí pokutu a co dalšího udělají pro státy, které čelí největšímu migračnímu tlaku.
Tady ještě členské státy budou mít na výběr (čl. 57 odst. 4) mezi převzetím migranta a pokutou za jeho nepřevzetí.  Výsledek návrhu Evropské komise a fóra nakonec schválí Rada EU (čl. 57 odst. 1), což budou buď premiéři, nebo ministři vnitra. A pak se začne přemísťovat a platit (čl. 60). Každý další rok se celý proces bude opakovat.
Aktivace povinného přerozdělování nastane snadno
Klíčová otázka je, jak už jsem naznačil, co se bude dít, pokud z jakýchkoli důvodů nebude schválená kvóta relokací skutečně naplněna?  Bude-li mít některý členský stát nebo Evropská komise za to, že počty relokací přislíbené a skutečně prováděné členskými státy nejsou dostatečné, anebo pokud bude hrozit nenaplnění schválené roční kvóty v EU, mohou požadovat nové svolání fóra (čl. 13). Taková situace může nastat například tehdy, když členské státy budou až příliš často volit platbu pokuty namísto přebírání migrantů, anebo když nějaká velká země EU s vysokým podílem přijímaných migrantů se rozhodne násilně donutit menší země k jejich přijímaní namísto plateb odpustků. Je vcelku jasné, že to je více než pravděpodobný scénář.
O novém svolání fóra rozhoduje Rada EU (čl. 13 odst. 4). Pokud fórum svolá a členské státy si ani tentokrát nedají říct a neslíbí dostatek relokací, nastupuje povinné přerozdělování (čl. 63 odst. 3). Ale tady pozor – už bez možnosti vykoupit se finanční pokutou!
Tento pakt dává do rukou velkých migračních států obrovskou a mamutí zbraň proti České republice, Maďarsku, Slovensku a dalším migračně skeptickým státům. Velké země EU s vysokými ročními příjmy migrantů mohou prostě prohlásit, že za daný rok už další migranty přijmout nemohou, a tím dojde lusknutím prstu k následujícímu vývoji událostí: Roční kvóta bude rázem naplněna jen sotva ze 20% a Evropská komise svolá dohadovací migrační fórum, kterému se nepovede velké země přesvědčit, které účelově a schválně budou trvat na solidaritě s přerozdělováním migrantů ze strany malých států EU.
Schválený pakt se stane kladivem na ČR, Slovensko, Maďarsko a všechny další menší a migraci odporující státy v EU
A tak dojde k aktivaci článku 63 odst. 3 o povinném přerozdělování, kdy velké země budou sice také donuceny migranty nakonec přijmout, ale spolu s nimi budou donuceny i ty malé státy, které se přijímání migrantů dosud vyhýbaly pomocí peněz a výplatami odpustků za každého nepřijatého migranta. A pokud se ptáte, proč by velké země EU odmítly migranty přijmout v první fázi, a proč by tím vyvolávaly druhou fázi tzv. vyjednávaní, tak je to velmi jednoduché –  Je to trik a nátlakový mechanismus na malé státy!  Ty velké státy chtějí migranty přijímat tak jako tak, o tom žádná, ale chtějí k tomu samému donutit i ty malé státy.
Nová várka migrantů na člunu u lodě italské pobřežní stráže u Lampedusy. Už brzy budou v EU díky paktu o migraci. A tak pomocí triku, kdy velké země jako vytvoří úmyslně krizi vedoucí k nenaplnění roční kvóty EU, dojde k aktivaci mechanismu povinného přerozdělování, ze kterého se už nikdo nebude moci vykoupit! A to je celé! A to je přesně ta časovaná bomba hromadného ničení, která potichu tiká v tom migračním paktu a evropští poslanci, kteří mají rozum pohromadě, tuto bombu spatřili.
Prostě vědí a chápou, jakým snadným mechanismem a způsobem může být odpálena, prostě čistě účelově a záměrně. Když třeba Německo nepřijme 100 000 migrantů za jeden rok navíc, v tom okamžiku je krize a budou ve hře povinná přerozdělování podle čl. 63 odst. 3 Migračního paktu.  Prostě velké země řeknou, že nemohou již kvóty za daný rok naplnit, že už nemohou, a tím budou donuceny i malé státy přijímat migranty!  Takhle je to vymyšlené a já mám pocit, že Vít Rakušan to zřejmě ani nevěděl, pro co hlasoval minulý rok v Evropské radě. Zřejmě si nepřečetl celý elaborát právnických keců a obratů v návrhu paktu, který měl čtení dokumentu politikům zkomplikovat. A výsledkem je zbraň hromadného ničení národních států v EU!
-VK-

The post Evropský parlament odsouhlasil Migrační pakt s mechanismem na povinné přerozdělování uprchlíků způsobem, kterému se nakonec nepůjde vyhnout! first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden